200 mln złotych na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw

28 kwietnia 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w konkursie 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Przedsiębiorcy chcący rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych będą mogli otrzymać wsparcie w maksymalnej wysokości 550 000 złotych. 
Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy. O dotacje mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie i podkarpackie). Łączna pula środków dofinansowania wynosi 200 mln zł. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.
 
Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:
  1. koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (w tym: analiza możliwości eksportowych firmy, wskazanie rynków docelowych, wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych, opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny);
  2. koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności (nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania, przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego, przygotowanie do budowy kanałów dystrybucji, uzyskanie certyfikacji, przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej);
  3.  koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem niezbędnego oprogramowania oraz doradztwo z tym związane, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu (projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych, zakup niezbędnego oprogramowania, doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych);
  4. koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej, zakup usług w zakresie transportu eksponatów, podróże służbowe trzech osób uczestniczących w targach, opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych, zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi, koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów).
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem usług doradczych, o których mowa pkt 1 i 2, stanowi co najmniej 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 
Ogłoszenie naboru.
 
Dokumentacja konkursowa.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.