30 milionów złotych dla branży chemicznej

SYNChem to nowa inicjatywa wspierająca przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w przemyśle chemicznym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z firmą Synthos S.A. ogłosiły konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Na konsorcja naukowo-przemysłowe czeka 30 milionów złotych dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska finansowania). Pomoc udzielana w niniejszym konkursie stanowi pomoc publiczną i/lub pomoc de minimis na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności, o których mowa w art. 25 rozporządzenia nr 651/2014.

NCBR i Synthos zainwestują wspólnie 30 milionów zł w proporcji 1:1.

Nabór wniosków rozpocznie się 20 czerwca i potrwa do 20 września 2016 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln zł.

Intensywność pomocy publicznej, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych,
nie może przekroczyć:

 1. 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań podstawowych;
 2. 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;
 3. 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku prac rozwojowych;
 4. 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku studiów wykonalności.

 

W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:

 1. 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców;
 2. 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;
 3. 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z warunków wymienionych w § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.

 
Więcej informacji:
NCBR
Fundusze europejskie

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.