lira

lira

Fast-Fol

Fast-Fol

Eljako

Eljako

Spotkanie z biznesem w Elblągu

Spotkanie z biznesem w Elblągu

20.03.2017 r. w Kamieniczkach Elbląskich odbyło się spotkanie przedsiębiorców elbląskich z prezydentem Elbląga Witoldem Wróblewskim oraz wiceprezydentem Jackiem Boruszką. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele elbląskich firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców, a także przedstawiciele: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie oraz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na spotkaniu poruszane były tematy związane z rozwojem gospodarczym Elbląga. Korzyści wynikające z inwestowania w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przedstawili Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes Zarządu W-M SSE S.A. i Bronisław Anfolecki – Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy.

Podstrefa Elbląg to jedna z najprężniej rozwijających się podstref Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Potencjalni przedsiębiorcy mają do zagospodarowania 21,7 hektarów terenu zlokalizowanych wokół Elbląskiego Parku Technologicznego, w przemysłowej dzielnicy miasta – Modrzewinie Południe. Podstrefa Elbląg przyciąga inwestorów – funkcjonuje tu 12 firm posiadających aktywne zezwolenia wydane przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Inwestorzy, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE mogą liczyć na pomoc publiczną w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Elbląg to:

SIL-PRO

SIL-PRO

Get Fresh Cosmetics z zezwoleniem

Get Fresh Cosmetics z zezwoleniem

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymała 09.03.2017 r. Get Fresh Cosmetics Sp. z o.o. Dokument podpisany przez Zarząd W-M SSE S.A.: Prezesa Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezes Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg otrzymał Robert Philpott – członek zarządu Get Fresh Cosmetics Sp. z o.o. 

Inwestycja realizowana przez firmę w Podstrefie Bartoszyce będzie polegała na zwiększeniu zdolności produkcyjnych. W ramach projektu zakład wyposażony zostanie w nowoczesne linie technologiczne oraz maszyny i urządzenia do produkcji kosmetyków i świec. Poniesione zostaną nakłady w wysokości co najmniej 500 000 zł oraz utworzonych zostanie minimum 49 nowych miejsc pracy.

W wyniku inwestycji powstaną trzy niezależne linie technologicznie do wytwarzania produktów do kąpieli i do ciała oraz zapachowych świec. Wyposażenie stanowisk pracy w specjalistyczne linie technologiczne, maszyny i urządzenia oraz wprowadzenie istotnych zmian w organizacji produkcji pozwoli na znaczne rozszerzenie oferty zakładu oraz zwiększenie kręgu odbiorców i pozyskanie nowych klientów.

Get Fresh Cosmetics sp. z o.o. produkuje kosmetyki do ciała na bazie naturalnych surowców oraz zapachowe świece. Spółka jest powiązana kapitałowo z Get Fresh Cosmetics Ltd. Kosmetyki sprzedawane są pod marką Bomb Cosmetics w czterdziestu pięciu państwach świata. Dzięki inwestycji Get Fresh Cosmetics sp. z o.o. stanie się zakładem produkcyjnym wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt do tworzenia kosmetyków, w którym pracować będzie wyselekcjonowana kadra specjalistów.

Więcej informacji o produktach firmy.

http://bombcosmetics.co.uk/

LIDZBARK ZAINTERESOWANY W-M SSE

LIDZBARK ZAINTERESOWANY W-M SSE

06.03.2017 r . Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński spotkał się z Burmistrzem Lidzbarka – Maciejem Sitarkiem. Rozmowy dotyczyły utworzenia Podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Lidzbarka. Proponowane do włączenia w granice W-M SSE lokalizacje to atrakcyjne grunty inwestycyjne, które spotkałyby się z zainteresowaniem przedsiębiorców.
W spotkaniu uczestniczyli również: Sekretarz Miasta i Gminy Lidzbark – Zbigniew Nosek oraz Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy W-M SSE – Krzysztof Gąsior.

 

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

24.02.2017 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.wmsse.com.pl/przetarg-laczny-rokowania-24-02-2017/.

Zapraszamy do składania ofert.

Strefowe maluchy wyprzedziły mercedesy

Strefowe maluchy wyprzedziły mercedesy

O sukcesach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej można przeczytać w Pulsie Biznesu. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, z którego wynika, że WMSSE jest w pierwszym kwartale 2017 r. liderem wśród wszystkich polskich specjalnych stref ekonomicznych.

 

https://www.pb.pl/strefowe-maluchy-wyprzedzily-mercedesy-855359

Indykpol

Indykpol

Indykpol – innowacyjna inwestycja w Olsztynie

Indykpol – innowacyjna inwestycja w Olsztynie

Innowacyjny projekt, w wyniku którego zostaną wprowadzone nowe rozwiązania technologiczne niestosowane dotychczas na rynku polskim, będzie realizowany na podstawie Zezwolenia nr 192 Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Dokument umożliwiający rozpoczęcie inwestycji, podpisany został 23.02.2017 r. przez Prezesa Zarządu W-M SSE S.A. – Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezes Zarządu – Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg. Zezwolenie odebrał w imieniu firmy Indykpol S.A.  Waldemar Połucha – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa drobiu i zwiększeniu zdolności produkcyjnych zakładu o 74%. W ramach projektu rozbudowany zostanie budynek ubojni oraz zmodernizowana zostanie hala patroszenia i rozbioru drobiu.

W związku z inwestycją Indykpol S.A. zainwestuje co najmniej 105 030 000 zł i utworzy minimum 105 nowych miejsc pracy.

Wdrożona innowacyjna technologia w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi pozwoli na osiągnięcie znacząco lepszych parametrów fizyko-chemicznych finalnych produktów.

Innowacyjny charakter projektu został potwierdzony przez opinie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Indykpol S.A. w Olsztynie jest największym w Polsce producentem mięsa i przetworów indyczych. Od kilkunastu lat tworzy bardzo rozwiniętą krajową organizację specjalizującą się w hodowli i przemysłowym tuczu indyków, sprzedaży hurtowej i detalicznej tuszek, elementów z drobiu, mięsa indyczego i jego przetworów.

Historia firmy Indykpol rozpoczęła się w 1951 roku wraz z powstaniem Ekspozytury Centrali Jajczarsko-Drobiarskiej w Olsztynie. Trzynaście lat później zakład został oddzielony od centrali i tak powstały samodzielne Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie. W 1991 roku Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie zostały sprywatyzowane i rozpoczęły działalność pod nazwą Indykpol.

Dzięki trzydziestoletniemu doświadczeniu w zakresie chowu oraz technologii obróbki i przetwórstwa drobiu Indykpol jest liderem w tej branży. Zakład w Olsztynie prowadzi ubój i dzielenie indyków i kurcząt oraz produkcję przetworów z mięsa drobiowego, głównie indyczego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie technologii produkcji, zarządzania procesami produkcyjnymi pozwoliło na stworzenie sieci dystrybucji, przy pomocy której Indykpol oferuje swoje produkty na terenie całej Polski. Ponadto jest uznanym eksporterem mięsa indyczego oraz tuszek i elementów gęsich na rynek Unii Europejskiej.

Więcej informacji o firmie.

https://www.indykpol.pl/

Konferencja Planowane ścieżki kariery zawodowej ucznia a potrzeby rynku pracy

Konferencja Planowane ścieżki kariery zawodowej ucznia a potrzeby rynku pracy

21 lutego Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg, Wiceprezes Zarządu wzięła udział w konferencji „Planowane ścieżki kariery zawodowej ucznia, a potrzeby rynku pracy”, która odbyła się w Elblągu. Konferencja zorganizowana została pod patronatem firmy Meble Wójcik, która posiada 5 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie W-M SSE. Grupa Meble Wójcik to największy elbląski pracodawca, który od kilku lat aktywnie angażuje się w rozwój szkolnictwa zawodowego, a tym samym kształcenie młodych kadr w  branży drzewnej i meblarskiej. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z którym firma Meble Wójcik podjęła współpracę. Od połowy 2017 roku  wprowadzony zostanie pierwszy program praktyk dla studentów SGGW, którzy będą mogli  zdobywać praktyczną wiedzę w fabrykach  Meble Wójcik.
– To dla nas ważne wydarzenie, ponieważ podejmujemy współpracę ze szkolnictwem wyższym, a już wcześniej promowaliśmy kształcenie zawodowe. Co bardzo nas cieszy w Elblągu powstała pierwsza od wielu lat klasa o specjalizacji technologii drewna. To kolejny, średni szczebel kształcenia. Na końcu tego systemu jest szkolnictwo wyższe na kierunkach technicznych związanych z drewnem. Jeden z naszych pracowników już studiuje na SGGW, chcemy kontynuować ten kierunek rozwoju pracowników – mówił podczas konferencji Piotr Wójcik, prezes Zarządu Żuławskiej Fabryki Mebli Sp. z o.o.

Autor zdjęć: Marcin Mongiałło

Zezwolenie w Podstrefie Nidzica  – ISOROC

Zezwolenie w Podstrefie Nidzica – ISOROC

Zakup oraz instalację nowoczesnej linii technologicznej do produkcji materiałów izolacyjnych określa Zezwolenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podpisane 21.02.2017 r. przez Prezesa Zarządu W-M SSE S.A. – Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezes Zarządu – Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg. ISOROC POLSKA S.A. reprezentowali prokurenci – Jolanta Jarosińska i Kazimierz Kozera.

Inwestycja polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu w Nidzicy i wiąże się z zainstalowaniem nowej linii produkcyjnej. W wyniku realizacji inwestycji o 130% zwiększy się wolumen obecnie produkowanych wyrobów oraz znacznie poprawią się ich parametry techniczne i fizyczne. Aktualnie eksploatowana linia technologiczna będzie w dalszym ciągu wykorzystywana, a wyprodukowane na niej wyroby przeznaczone zostaną dla mniej wymagających odbiorców. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie produkcji z 30 000 ton do 70 000 ton rocznie. Przewidywane koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą co najmniej 81 000 000 zł, a zatrudnienie zwiększy się o minimum 80 nowych pracowników.

 

Przedsiębiorstwo ISOROC POLSKA S.A. powstało w 2004 roku i jest producentem najwyższej jakości ekologicznych produktów z wełny mineralnej. Wełna mineralna jako nieorganiczny produkt naturalny, otrzymywana jest w wyniku stopienia skał – bazalt/gabro i stanowi doskonałą izolację termiczno-akustyczną, a przy tym gwarantuje wysoką odporność ogniową.

ISOROC POLSKA S.A. jest producentem pełnego asortymentu wyrobów z wełny mineralnej stosowanych w budownictwie, zapewniających poprawę efektywności energetycznej i akustycznej, a także bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych. Naturalnego pochodzenia produkty ISOROC, dzięki wysokiej izolacyjności cieplnej i akustycznej, w czasie eksploatacji przyczyniają się do oszczędzania energii i stwarzania przyjaznego zdrowiu  klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

Więcej informacji o firmie.

http://www.isoroc.pl/

Warmio mazurski Klaster Meblowy

Warmio mazurski Klaster Meblowy

Isoroc

Isoroc

Zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań

27.01.2017 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.wmsse.com.pl/przetarg-laczny-rokowania-27-01-2017/.

Zapraszamy do składania ofert.

Pomiechówek Subzone – Complex 3

Podstrefa Ciechanów – Kompleksy 3 i 4

Podstrefa Żuromin

Podstrefa Węgorzewo

Podstrefa Orneta

Podstrefa Stawiguda – Kompleks Gryźliny

Podstrefa Stawiguda – Kompleks Miodówko

Podstrefa Stawiguda – Kompleks Olsztyńska

Podstrefa Braniewo – Kompleks Szkolna

W Braniewie przy ul. Szkolnej oferujemy  7,89 ha gruntów.

Otwarcie ofert w „Przetargu na uzbrojenie terenów W-M SSE S.A.”

Otwarcie ofert w „Przetargu na uzbrojenie terenów W-M SSE S.A.”

14.09.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych do „Przetargu na uzbrojenie terenów W-M SSE S.A.” Treśc protokołu załączamy poniżej.

 

Treść protokołu

Informacja nr 3 dotycząca przetargu „Uzbrojenie terenów…”

Informacja nr 3 dotycząca przetargu „Uzbrojenie terenów…”

Poniżej przedstawiamy treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego i udzielone wyjaśnienia na zadane pytania.

  1. W czyim zakresie jest wykonanie makroniwelacji terenu przyległego do projektowanych sieci? Jeśli jest ona do wykonania przez Wykonawcę prosimy o zamieszczenie bilansu mas ziemnych w celu prawidłowej wyceny?
  2. Jeśli w zakres prac nie wchodzi wykonanie makroniwelacji terenu przyległego do projektowanych sieci, prosimy o wyjaśnienie jak ma postąpić Wykonawca w przypadku, gdy sieć wodociągowa znajdzie się powyżej istniejącego terenu (rurociąg ułożony będzie na gruncie)?

Odpowiedzi:

Odpowiedzi w formacie pdf

Rysunek do odpowiedzi

Zaproszenie do złożenia oferty na „Uzbrojenie terenów W-M SSE S.A.”

Zaproszenie do złożenia oferty na „Uzbrojenie terenów W-M SSE S.A.”

UWAGA!!!

Informujemy, że w Załączniku nr 4 do Warunków Przetargu dotyczącego „Uzbrojenia terenów WMSSE S.A. w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną zlokalizowanych w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej” zamieszczone zostały błędne informacje.
W „PROJEKCIE BUDOWLANYM” – branża sanitarna, w części opisowej na stronach od numeru 28 do numeru 30 znajduje się niewłaściwa informacja (raport) z doboru pomp w projektowanej przepompowni ścieków. W treści znalazła się informacja o doborze pomp typ FZY.1.03, natomiast prawidłowo powinna w tym miejscu znaleźć się informacja o doborze pomp typ FZY.1.43.
Prawidłowa informacja (raport) z doboru pomp dla projektowanej przepompowni, która w całości zastępuje informację zawartą w projekcie budowlanym na stronach 28 – 30 jest do pobrania poniżej.

Do pobrania.

 

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do złożenia oferty na Uzbrojenie terenów WMSSE S.A. w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną zlokalizowanych w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej”.

 

Termin składania ofert: do 14 września 2016 roku do godz. 10.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Szczegółowe informacje w załączonych Warunkach Przetargu z 23 sierpnia 2016 roku.

 

Załączniki:

WMSSE – warunki przetargu

WMSSE – oferta

WMSSE – wykaz robót

WMSSE – umowa na roboty

Załącznik nr 4 do warunków przetargu

Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

Badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 spółki: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie, oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wyniki badanej spółki.

 

Oferty należy składać do dnia 13.10.2016 roku do godz. 15:00 w siedzibie spółki, w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Olsztynie”.

 

Oferta powinna zawierać:

  1. informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  3. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
  4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
  5. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
  6. dokumenty potwierdzające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych.

 

Dodatkowo premiowane będą podmioty, które wykażą się doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Oferty z terminem realizacji dłuższym niż 30 marca 2017 roku podlegają odrzuceniu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2016 roku o godz. 10.30 w siedzibie spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1.

 

Ten sam podmiot nie może badać spółki więcej niż przez 3 kolejne lata.

 

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone.

 

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

 

Od biegłych rewidentów (o ile to będzie konieczne) oczekuje się obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki.

 

W przypadku sporządzania dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach w systemie rachunkowości spółki oczekuje się od biegłych rewidentów, iż przekażą te informacje do wiadomości Rady Nadzorczej.

Przetarg łączny, rokowania 19.08.2016 r.

 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA S.A. w OLSZTYNIE

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, tel/fax (89) 535-02-41

e-mail: wmsse@wmsse.eu

jako zarządzający Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2049), zwanego dalej „Rozporządzeniem”

 

ZAPRASZA DO:

 

I. PRZETARGU ŁĄCZNEGO

 

Mającego na celu:

 

1) wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

oraz

 

2) sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 1309/5 o powierzchni 3,1107 ha, z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr OL1C/00016706/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olecku, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 m. Olecko, na terenie Podstrefy Olecko.

Cena wywoławcza działki wynosi: 428 000,00 zł + 23% VAT.

Wadium wynosi: 43 000,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta.

 

lub

 

3) sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 26/4 o powierzchni 1,2652 ha, z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr OL1N/00014734/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nidzicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Nidzica, na terenie Podstrefy Nidzica.

Cena wywoławcza działki wynosi: 288 000,00 zł + 23% VAT.

Wadium wynosi: 30 000,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta.

 

II. ROKOWAŃ

 

Mających na celu udzielenie „Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

 

 

1. Warunkiem udziału w przetargu lub rokowaniach jest:

 

2. Formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu”.

 

3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia.

 

4. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062 kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT

 

5. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:

a) kwoty 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na nieruchomościach, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, albo

b) kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy pozostałych przypadków.

 

6. Oferty należy składać w siedzibie W-M SSE S.A. (sekretariat), w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1, do 12.09.2016 r. do godz. 10:00.

 

7. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie W-M SSE S.A. 12.09.2016 r. o godz. 11:00.

 

Informacji na temat przetargu, rokowań i specyfikacji udziela się w siedzibie W-M SSE S.A. w Olsztynie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARMINSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA S.A. OLSZTYN

10-061 Olsztyn, Barczewskiego Str. 1, phone/fax +48 (0-89) 535-02-41

e-mail: wmsse@wmsse.eul

 

as the managing company of Warmia & Mazury Special Economic Zone

 

on the basis of the Decree of the Minister of Economy and Labour dated on November 15 th, 2004 regarding tenders and negotiations as well as the intentions* evaluation criteria concerning business activities to be taken by entrepreneurs within the area of Warmia & Mazury Special Economic Zone

 

INVITES TO:

 

I. Combined tender on

 

Aiming at:

 

1) choosing an entrepreneur who will receive permission to conduct business activity within the territory of Warmia & Mazury Special Economic Zone

 

and

 

2) sale of an undeveloped plot of land marked with number 1309/5 with an area of 3.1107 ha, the property covered by the mortgage register No OL1C/00016706/5 ninths conducted by the District Court in Olecko, located within the registration No. 2 City of Olecko, in the Subzone Olecko.

The opening bidding price of the real estate is 428 000.00 PLN + 23% VAT.

Deposit (vadium): 43 000.00 PLN.

The opening bidding price is at the same time the minimum price below which land properties won’t be sold.

 

or

 

3) sale of an undeveloped plot of land marked with numbers 26/4 of area 1.2652 ha, the property covered by the mortgage register No. OL1N/00014734/7 conducted by the District Court in Nidzica, located within the registration No. 1 City of Nidzica, on the territory of the Subzone Nidzica.

The opening bidding price of the real estate is 288 000.00 PLN + 23% VAT.

Deposit (vadium): 30 000.00 PLN.

The opening bidding price is at the same time the minimum price below which land properties won’t be sold.

 

II. Negotiations

 

Negotiations are aimed at choosing the entrepreneur who will receive permission to conduct business activity within the territory of Warmia & Mazury Special Economic Zone.


 

1. Taking part in negotiations is conditioned by the following:

purchase of “The specification of essential conditions of negotiations” or “The specification of essential conditions of tender”,

paying of the deposit in case of taking part in tender,

making of the written including all conditions from the “The specification of essential conditions of negotiations” or “The specification of essential conditions of tender”.

 

2. The amount, the form as well as the term of deposit payment as well as circumstances of its forfeit are defined within the “The specification of essential conditions of tender”.

 

3. Offers should include all elements mentioned in the “The specification of essential conditions of negotiations” or “The specification of essential conditions of tender”. The evaluation of business enterprise, presented in the offer would be conducted on the basis of the criteria in accordance with the Decree of the Minister of Economy and Labour dated on November 15 th, 2004.

 

4. “The specification of essential conditions of tender” can be obtained in the seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone every day except Saturdays and Sundays between 8 a.m. and 3:30 p.m. after presenting the receipt of payment in amount of PLN 10,000,00 net (say: ten thousand) PLN plus 23% VAT paid in cash in the office of the Company or into the account of W-M SSE S.A. conducted in PKO Bank Polski S.A. account no. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062

 

5. „The specification of essential conditions of negotiations” is available every day, except Saturdays and Sundays, in the chair. 8: 00- 15:30, at the registered office of the Company, upon presentation of proof of payment to the account of the PKO Bank Polski S.A. No. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:

 

20 000.00 (twenty thousand) PLN + 23% VAT – applies to entrepreneurs who intend to do business on the property, referred to in Art. 5 paragraph. 3 of the Act of 20 October 1994. On special economic zones, or

10 000.00 (ten thousand) PLN + 23% VAT – applies to other cases.

 

6. Offers should be made in the seat of the Zone (secretary’s room) in Olsztyn, Barczewskiego Street 1, for day 12.09.2016, till 10 a.m.

 

7. The offers will be opened by the committee in the seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone on 12.09.2016 at 11 a.m.

 

Information about negotiations and “The specification of essential conditions of negotiations” are being issued in the seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone.

 

* Govern, Regulations and Laws Gazette 2015, pos. 2049

 

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.