Spotkanie informacyjne „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów 2”

Spotkanie informacyjne „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów 2”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów 2”, które odbędzie się 3 sierpnia 2021 r., o godz. 12:00 – 14:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli podmiotów, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu działań innowacyjnych lub rozwojowych.
Konkurs ma na celu zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w rozwiązania w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych. Firmy, które otrzymają dofinansowanie, zrealizują dla przedsiębiorców i ich pracowników szkolenia z zakresu możliwości komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami. Maksymalna wartość projektu wynosi 4 mln zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza brak konieczności wnoszenia wkładu własnego. Wnioski będzie można składać od 16 do 24 sierpnia 2021 r.

Informacja o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie

Więcej informacji o konkursie

 

Dodatkowe 50 mln zł na internacjonalizację przedsiębiorców w Polsce Wschodniej

Dodatkowe 50 mln zł na internacjonalizację przedsiębiorców w Polsce Wschodniej

Duże zainteresowanie Programem Polska Wschodnia 2014-2020 i jego działaniem 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” przyczyniło się do uruchomienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dodatkowego konkursu z alokacją 50 mln zł na projekty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dofinansowanie będzie można pozyskać na projekty obejmujące kompleksowe działania wspierające przedsiębiorców w uwolnieniu ich potencjału w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających w województwach Polski Wschodniej.
Ogłoszenie konkursu ma nastąpić 15 września br., a sam nabór potrwa od 18 października do 22 grudnia 2021 r.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
• usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
• usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
• nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
Kto może otrzymać dofinansowanie?
• mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
• posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.
Dodatkowo oprócz ww. działania dot. internacjonalizacji trwają nabory w innych działaniach PO PW 2014-2020 tj.: 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” (zakończenie naboru wniosków nastąpi 30 grudnia 2021 r.) oraz 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap II (zakończenie naboru wniosków nastąpi 31 sierpnia 2021 r.).

Zaktualizowany harmonogram naborów w POPW 2014-2020.

 

List intencyjny w sprawie współpracy

17 czerwca 2021 r. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i Energa Green Development sp. z o.o. podpisały list intencyjny w sprawie współpracy. Podpisy pod dokumentem złożyli: Krzysztof Żochowski – Prezes Zarządu W-M SSE S.A., Grzegorz Kłoczko – Wiceprezes Zarządu W-M SSE S.A. i Szymon Wojnicki – Prezes Zarządu Energa Green Development sp. z o.o.
Strony zadeklarowały intencję nawiązania współpracy mającej na celu m. in. przygotowanie i realizację przedsięwzięć z obszaru odnawialnych źródeł energii, zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez W-M SSE, wspieranie inicjatyw oraz inwestycji ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie strefy, jak również podstaw do rozwoju polskiego łańcucha dostaw w zakresie przedsięwzięć z obszaru odnawialnych źródeł energii. W-M SSE S.A. i Energa Green Development sp. z o.o. będą dążyły do zacieśniania i rozwijania współpracy poprzez bieżące konsultowanie wzajemnych potrzeb.

Nowe rozporządzenie ws. wyrobów medycznych – webinarium

Nowe rozporządzenie ws. wyrobów medycznych – webinarium

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Enterprise Europe Network zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium: „Nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych i jego wpływ na działalność gospodarczą w Polsce”, które odbędzie się 6 maja 2021 r. w godzinach 11:30-13:00.

W programie:
• Wyroby medyczne – charakterystyka prawna produktów.
• Towary „dodane” do reżimu MDR (lasery kosmetyczne itp.).
• Klasyfikacja aktorów gospodarczych.
• Podstawowe pojęcia: znak CE, deklaracja zgodności, certyfikat.
• Klasy wyrobów medycznych wg MDR.
• Obowiązki producenta – jak produkować wyroby medyczne w Polsce?
• Kim jest autoryzowany przedstawiciel?
• Obowiązki importera – jak sprowadzać wyroby medyczne do Polski?
• Obowiązki dystrybutora – jak dystrybuować wyroby medyczne w Polsce?
• Nadzór administracyjny nad obrotem wyrobami medycznymi.
• Incydenty, użycie wyrobów medycznych, regeneracja i inne wybrane zagadnienia.
• Przepisy polskie – reklama wyrobów medycznych, system kar administracyjnych.

Kiedy i gdzie?
6 maja 2021 r., godz. 11:30-13:00
ONLINE

Jak wziąć udział?
Webinarium jest otwarte i nie wymaga rejestracji. Transmisja spotkania odbędzie się na platformie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=MKemKoG-8AA

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: 604 526 507.

III edycja Akademii Menadżera Innowacji

III edycja Akademii Menadżera Innowacji

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do III edycji Akademii Menadżera Innowacji – programu szkoleniowo-doradczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która potrwa do 21 maja 2021 r. Do AMI mogą przystępować przedstawiciele firm bez względu na branżę i wielkość firmy. Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 50 proc. dla dużych. Pierwszy zjazd odbędzie się już w czerwcu 2021 r.
Więcej informacji.

Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl

Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl

• Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić on-line, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.
• Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę.
• Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

e-Urząd Skarbowy
Jest budowany etapami do września 2022 r. Już teraz masz dostęp m.in. do zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych. Masz możliwość płatności online na rzecz organów skarbowych, zobaczysz historię płatności. Możesz również sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada urząd skarbowy. W serwisie złożysz w formie elektronicznej niektóre pisma np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań. Swoje sprawy załatwiaj z każdego miejsca 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wizyta w urzędzie skarbowym
W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i chcesz osobiście udać się do urzędu skarbowego, umów się i zarezerwuj termin i godzinę swojej wizyty. Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Szybko i komfortowo załatwisz sprawę, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.

Wizyty nie musisz umawiać jeśli jedynie chcesz zostawić dokumenty w urnie (bez potwierdzenia odbioru).

Wejdź na podatki.gov.pl i dowiedz się więcej.

 

Kompetencje dla sektorów – spotkanie informacyjne

Kompetencje dla sektorów – spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Kompetencje dla sektorów”, które odbędzie się 10 marca 2021 r. o godz. 11.00, w formule online.
Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów:
• podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
• podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
• reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
• organizacje pracodawców,
• organizacje samorządu gospodarczego,
• organizacje związkowe,
• przedsiębiorcy.
Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach III rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 7 sektorów:
• budowlanego,
• motoryzacyjnego,
• nowoczesnych usług biznesowych,
• gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
• chemicznego,
• przemysłu lotniczo-kosmicznego oraz
• usług rozwojowych.
Konkurs jest realizowany w rundach konkursowych.
Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.
Usługi szkoleniowe lub doradcze muszą być zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji.
W ramach III rundy konkursowej wybranych zostanie do dofinansowania maksymalnie 7 projektów (po jednym dla każdego sektora objętego rundą).
Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych,
a łączna kwota dofinansowania projektów w III rundzie konkursowej wynosi 60 214 115,70 zł.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Formularz zgłoszeniowy oraz program. 

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: 604 526 507.

Go to Brand – EXPO 2020 – spotkanie informacyjne

Go to Brand – EXPO 2020 – spotkanie informacyjne

Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na promocję marek produktowych na rynkach zagranicznych w ramach branżowych programów promocji i na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju, które odbędzie się 2 marca 2021 w godz. 10:00 – 12:45.
Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących wziąć udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Zagranicznego Biura Handlowego w Dubaju oraz KUKE S.A. omówią m.in. zasady poddziałania Go to brand – EXPO 2020 oraz założenia i szczegóły dotyczące EXPO, a także przedstawią ofertę instrumentów zabezpieczających płatności dla eksporterów.

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 85% dofinansowania projektu, obejmującego:
• udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub zagranicznych konferencjach,
• dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju,
• doradztwo w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Formularz zgłoszeniowy oraz program.

Pytania dotyczące spotkania można kierować do Organizatora drogą e-mailową na adres: p.karpinska@fzt.org.pl lub telefoniczną: 604 526 507.

Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm

Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm

W Unii Europejskiej instytucje zamawiające średnio rocznie ogłaszają zamówienia publiczne na dostawy i usługi o wartości pow. 400 mld EUR. Poznanie procedur przetargowych stosowanych w systemie UE może pomóc firmom w zyskaniu wartościowego kontraktu oraz stabilnego partnera.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z agencją FRONTEX, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, UN Global Compact Network Poland oraz Polityką Insight zapraszają na bezpłatne webinarium pt. „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”.

Uczestnicy webinarium zapoznają się z zamówieniami publicznymi instytucji UE, w tym systemem zamówień w agencjach unijnych na przykładzie agencji FRONTEX, a także dowiedzą się, jak przygotować firmę do współpracy z UE.

Webinarium odbędzie się 16 lutego 2021 r. w godzinach 11.00 – 14:00.

Program webinarium i link do rejestracji.

 

 

Bezpieczny eksport – zabezpieczenie transakcji handlowych i walutowych – wsparcie BGK

Bezpieczny eksport – zabezpieczenie transakcji handlowych i walutowych – wsparcie BGK

Zapraszamy na bezpłatny webinar „Bezpieczny eksport – zabezpieczenie transakcji handlowych i walutowych – wsparcie BGK”, organizowany przez Region Warmińsko-Mazurski Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

Spotkanie odbędzie się 11 lutego 2021 r. o godzinie 12:00 na platformie Teams. 

Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z praktycznymi informacjami dotyczącymi finansowania i zabezpieczania transakcji w obrocie międzynarodowym.

 

Agenda spotkania:

 

12.00 – 12.10    Powitanie gości, Anna Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK

12:10 – 12.45    Ograniczanie ryzyk i finansowanie w handlu zagranicznym Feliks Kobierski, ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu BGK

12.45 – 13.20    Zwiększone ryzyko i niepewność? Transakcje zabezpieczające ryzyka rynkowe dostępne w BGK!, Grzegorz Giebułtowski, dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży Produktów Skarbowych BGK, Michał Kudosz, starszy dealer korporacyjny BGK              

13.20 – 13.45    Polska Strefa Inwestycji jako narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców,  Bronisław Anfolecki, zastępca dyrektora WMSSE S.A.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy: rafal.maciejewski@bgk.pl   do  10 lutego 2021 r.

Link do spotkania na platformie Microsoft Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Pobierz agendę spotkania

Konkurs Sternik. Cała Naprzód!

Konkurs Sternik. Cała Naprzód!

Zapraszamy do udziału w konkursie Sternik. Cała naprzód! 

 

Konkurs Sternik. Cała naprzód! skierowany jest do przedstawicieli firm, szpitali, jednostek administracji i NGO z województwa warmińsko-mazurskiego. Celem tej inicjatywy jest nagrodzenie i promowanie organizacji, które najlepiej poradziły sobie z epidemią koronawirusa i wyszły z kryzysu obronną ręką. 

To konkurs dla przedsiębiorstw i liderów, którzy wykazali się elastycznością, kreatywnością, którzy podjęli skuteczne działania, by wzmocnić swoje firmy i utrzymać miejsca pracy.

 

Jeśli uważasz, że Twoja organizacja dobrze radzi sobie w czasie pandemii COVID-19 i chcesz się podzielić swoim sukcesem- zgłoś swojego Lidera! Kapituła konkursu wyłoni te firmy lub jednostki, które utrzymały bezpieczny kurs.

 

Nagrody w konkursie:

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Sternik! Cała Naprzód! 

Webinar: Zmiany w CIT z perspektywy inwestorów strefowych

Webinar: Zmiany w CIT z perspektywy inwestorów strefowych

Ministerstwo Finansów zapowiedziało fundamentalne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), które mają wejść w życie od początku 2021 roku. Nadchodzące zmiany istotnie zmienią sposób rozliczania podatku dochodowego (CIT) przez znaczną część przedsiębiorstw – w tym inwestorów działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar Zmiany w CIT z perspektywy inwestorów strefowych. Wpływ nowelizacji przepisów na przedsiębiorców działających w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE.  Podczas seminarium on-line eksperci z firmy Deloitte przedstawią założenia planowych zmian oraz omówią jak wpłyną one na „strefowiczów”.

 

Termin: 20 listopada 2020 r., godz.: 10:00 – 11:00

 

Agenda spotkania:

 

Udział jest bezpłatny. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Formularz rejestracyjny oraz szczegóły spotkania znajdują się na stronie internetowej Deloitte.

 

Partnerami wydarzenia są: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan, Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”.

 

Kontrole podatkowe cen transferowych w specjalnych strefach ekonomicznych– jak się przygotować?

Kontrole podatkowe cen transferowych w specjalnych strefach ekonomicznych– jak się przygotować?

 

Zapraszamy do wzięcia udział w bezpłatnym spotkaniu on-line  organizowanym we współpracy z Instytutem Cen Transferowych pt. Kontrole podatkowe cen transferowych w specjalnych strefach ekonomicznych– jak się przygotować?

Z każdym rokiem zainteresowanie organów podatkowych tematyką cen transferowych jest coraz większe. Na gruncie znowelizowanych przepisów podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych zobligowali są do złożenia informacji TPR-C. Jednym z celów wprowadzenia formularza TPR-C jest zwiększenie efektywności przeprowadzanych kontroli w obszarze cen transferowych. Niezależnie od tego z roku na rok łączna kwota doszacowań z przeprowadzonych kontroli jest coraz wyższa.

Podczas szkolenia zostanie omówione m.in. jak przygotować się do kontroli podatkowej transakcji bądź innych zdarzeń realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, jakie są kluczowe ryzyka oraz jak wygląda procedura odwoławcza od decyzji doszacowującej.

 

Spotkanie odbędzie się  18 listopada w godz. 13.00 – 15.00.

 

W programie:

  1. Specyfikacja działalności na terenie SSE.
  2. Zasady wyboru podmiotów do kontroli cen transferowych.
  3. Struktura i procedura kontroli.
  4. Co jest przedmiotem kontroli? Kluczowe ryzyka.
  5. Transakcje podlegające kontrolom rutynowym. Ryzyka podatkowe.
  6. Dokumenty podlegające kontroli.
  7. Narzędzia zabezpieczające.
  8. Sankcje wynikające z decyzji podatkowych.
  9. Procedura odwołania od decyzji doszacowującej.

 

Link do rejestracji na spotkanie ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Szczegółowy program szkolenia

E-wizyta w ZUS

E-wizyta w ZUS

ZUS uruchomił opcję wizyt online. Sprawy z urzędem można teraz załatwić z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez wychodzenia z domu.

E-wizyta to konsultacja online, przez wideorozmowę z pracownikiem ZUS. Do jej przeprowadzenia konieczne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerkę internetową lub smartfona. Rozmowy będą odbywać się w godzinach od 9 do 14:30, a ich czas trwania ma być nie dłuższy niż 20 minut.

Dzień przed spotkaniem ZUS wyśle sms z przypomnieniem o e-wizycie – na wskazany podczas rejestracji numer telefonu. Natomiast w dniu e-wizyty zostanie przesłany mail z linkiem umożliwiającym połączenie się z pracownikiem ZUS.

 

Aby zarezerwować e- wizytę należy wejść na stronę  https://www.zus.pl/e-wizyta

Film – jak umówić e-wiztyę z ZUS

Nowa usługa Krajowej Administracji Skarbowej

Nowa usługa Krajowej Administracji Skarbowej

 

26 października  ruszyła w województwie warmińsko-mazurskim nowa usługa Krajowej Administracji Skarbowej „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe jedynie po jej wcześniejszym umówieniu. Podatnicy z Warmii i Mazur mają już dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada włącznie.

Możliwość umówienia wizyty w urzędzie zwiększy bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw. Docelowo usługa obejmie urzędy skarbowe również w pozostałych województwach i będą mogli z niej korzystać klienci KAS w całej Polsce.

 

Jak się umówić na wizytę? Wystarczy skorzystać  z elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub IAS w Olsztynie

 

Uwarunkowania rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce i możliwości ich finansowania – szkolenie

Uwarunkowania rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce i możliwości ich finansowania – szkolenie

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego zapraszamy na bezpłatne szkolenie webinarowe „Uwarunkowania rozwoju instalacji fotowoltaicznych w Polsce i możliwości ich finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego”.

ZUS: Więcej firm będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek

ZUS: Więcej firm będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek

Kolejne 17 tysięcy firm może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Sprawa dotyczy tych przedsiębiorców, którzy pierwotnie nie spełnili kryteriów pozwalających na udzielenie takiej pomocy. Dodatkowe wyjaśnienia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwolą na realizację wsparcia dla nich.

Do 30 czerwca przedsiębiorcy mogli złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Dotyczyło to składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta mogła zostać przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE).

Trudna sytuacja to taka, w której firma m.in. zalegała z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub spełniała kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym. Jednak dodatkowe wyjaśnienia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówią, że w przypadku przedsiębiorstw, które na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji należy zweryfikować, czy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek sytuacja ta nadal trwała.

-„ Jeżeli okazałoby się, że przedsiębiorca składając wniosek nie miał już zaległości w opłacaniu składek wówczas zwolnienie będzie mu przysługiwać” –wyjaśniła Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Oznacza to, że więcej firm będzie mogło skorzystać z Tarczy antykryzysowej. Dodatkowa weryfikacja obejmuje również firmy istniejące krócej niż trzy lata, które nie były objęte postępowaniem upadłościowym i nie otrzymały pomocy na ratowanie (która nie została spłacona) lub restrukturyzację.

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie do 30 czerwca, ale z powodu zaległości w składkach  nie otrzymali ulgi,  w najbliższych dniach otrzymają od ZUS specjalny formularz, który należy przesłać do Zakładu w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnił z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj na kwotę 13 mld złotych. Zwolnienie dotyczyło ok. 2 mln firm, chroniąc 6,5 mln miejsc pracy.

 

Zarząd W-M SSE S.A. z wizytą w Żurominie

Zarząd W-M SSE S.A. z wizytą w Żurominie

W ostatnim czasie Zarząd W-M SSE S.A. spotkał się z Anetą Goliat Burmistrz Miasta i Gminy Żuromin. Podczas spotkania rozmawiano o wspólnych działaniach mających na celu zachęcenie przedsiębiorców do realizacji inwestycji w Żurominie. Na koniec wizyty odwiedzono tereny przygotowane pod inwestycje gospodarcze.

Tereny inwestycyjne w gminie Żuromin to obszar 4,72 ha uzbrojonych i atrakcyjnych gruntów objętych granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestując na tym obszarze można ubiegać się o prawo do zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości do 55% kosztów inwestycji.

Oferta inwestycyjna gminy Żuromin. 

 

III Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

III Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w III edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030. Konferencja odbędzie się 8 października br. w trybie online.

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 to platforma merytorycznej debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy między różnymi środowiskami w celu realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
Tegoroczna edycja Forum pozwoli znaleźć odpowiedzi na różne pytania – m.in. jak odbudowa gospodarek po kryzysie związanym z COVID-19 może wpływać na środowisko i społeczeństwo, a także jak mogą w tym współuczestniczyć zainteresowane podmioty.

W wydarzeniu będą mogli wziąć udział wyłącznie zarejestrowani uczestnicy. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września br. poprzez formularz rejestracyjny dostępny poniżej.
https://www.gov.pl/web/rozwoj/iii-edycja-krajowego-forum-interesariuszy-agendy-2030

Program Forum

Webinarium PwC: Podatki w nowej rzeczywistości – podsumowanie kluczowych zagadnień w zakresie pomocy publicznej, podatku CIT i VAT.

Webinarium PwC: Podatki w nowej rzeczywistości – podsumowanie kluczowych zagadnień w zakresie pomocy publicznej, podatku CIT i VAT.

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinarium podatkowe organizowane przez ekspertów PwC oraz Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Podatki w nowej rzeczywistości – podsumowanie kluczowych zagadnień w zakresie pomocy publicznej, podatku CIT i VAT”. Spotkanie odbędzie się 22 września w godz. 11.00 – 12.00. Dodatkowo, po szkoleniu istnieje możliwość skorzystania z  bezpłatnych konsultacji telefonicznych z ekspertami PwC.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną wybrane kwestie w zakresie pomocy publicznej, podatku CIT i VAT, z którymi aktualnie mierzą się przedsiębiorcy, oraz nowe wymogi, do których muszą się dostosować.

 

Specjaliści PwC przedstawią uczestnikom podsumowanie między innymi takich kwestii jak:
– kalkulacja dochodu zwolnionego w PSI w świetle interpretacji ogólnej i objaśnień podatkowych,
– aktualna praktyka i planowane zmiany w przepisach dotyczących PSI,
– zmiany w zakresie podatku VAT (JPK V7, Quick fixes, biała lista etc.)
– jak rozliczyć dla CIT otrzymaną pomoc z Tarcz?
– kary umowne i odszkodowania a COVID,
– korekty cen transferowych (TP adjustments).

Rejestracji na wydarzenie mogą Państwo dokonać poprzez formularz rejestracyjny na webinarium.
Eksperci PwC będą dostępni dla Państwa również po zakończeniu webinarium. Zachęcamy do umawiania indywidualnych rozmów online przez formularz rejestracyjny na rozmowę online.

 

W przypadku pytań bądź problemów z rejestracją prosimy o kontakt: karolina.gromna@pwc.com, tel 519 507 507.

Zapraszamy.

Nowa inwestycja w gminie Dywity

Nowa inwestycja w gminie Dywity

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał 49 decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymała ją brytyjska firma BANAIR Inc. sp. z o.o. Dokument z rąk Prezesa Zarządu W-M SSE S.A. – Zbigniewa Targowskiego oraz Wiceprezesa Zarządu W-M SSE S.A. – Grzegorza Kłoczko odebrał – Prokurent Arkadiusz Rogulski. W wydarzeniu uczestniczył również były Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit.
BANAIR Inc. sp. z o.o. jest producentem elementów systemów gospodarki magazynowej i transportu tj. hale namiotowe, regały, kontenery specjalistycznego transportu, rampy, najazdy, kontenery do pojazdów, kontenery z wyciągarką itp. Przedsiębiorstwo planuje utworzenie nowego zakładu produkcyjnego w miejscowości Słupy w gminie Dywity. Przedsiębiorca utworzy również własny ośrodek badawczo – rozwojowy, w którym będą testowane produkowane wyroby oraz będą prowadzone prace nad nowymi rozwiązaniami i produktami. W związku z nową inwestycją firma zatrudni co najmniej 10 pracowników i poniesienie co najmniej 10 195 918 zł nakładów inwestycyjnych.
Gospodarki na całym świecie mocno ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa. Tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy wydać kolejną decyzję o wsparciu w czasie kryzysu epidemicznego. W dodatku zagranicznej firmie, która zdecydowała się na inwestycję w powiecie olsztyńskim. Jesteśmy cały czas otwarci i gotowi do przyjmowania kolejnych wniosków – podkreśla Zbigniew Targowski Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
W 2020 roku Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała 16 decyzji o wsparciu. Łączne przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie 100 837 843 zł nakładów inwestycyjnych oraz utworzenie 49 nowych miejsc pracy.

 

Wiceminister Rozwoju Olga Semeniuk z wizytą na terenie W-M SSE

Wiceminister Rozwoju Olga Semeniuk z wizytą na terenie W-M SSE

9 lipca 2020 r. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną odwiedziła  Wiceminister Rozwoju Olga Semeniuk. Wiceminister zwiedziła zakład produkcyjny firmy Europrofil sp. z o.o. z Olsztynka. To jeden z inwestorów, który z  powodu epidemii koronawirusa przestawił się na produkcję maseczek ochronnych. W kwietniu firma odnotowała znaczny spadek przychodów i aby ustabilizować sytuację finansową skorzystała ze wsparcia w ramach Tarczy Finansowej.

Warmia i Mazury również wykorzystywały narzędzia Tarczy Antykryzysowej i Finansowej. Na dzień dzisiejszy w skali ogólnopolskiej mamy już 112 miliardów złotych na kontach przedsiębiorców. To jest 5 mln ochronionych miejsc pracy – powiedziała dziennikarzom Wiceminister Olga Semeniuk.

Następnie Wiceminister wraz z Naczelnik Wydziału Rzemiosła w Ministerstwie Rozwoju Pauliną Woźniecką rozmawiała z Zarządem i pracownikami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o problemach, z którymi borykają się strefowi inwestorzy oraz propozycjach rozwiązań, które pomogłyby firmom przetrwać okres pandemii COVID-19 i zapewnić warunki do realizacji inwestycji.

Dyskutowano również o promocji regionalnych polskich produktów rzemieślniczych przez Specjalne Strefy Ekonomiczne, o działaniach W-M SSE S.A. na rzecz wsparcia szkolnictwa zawodowego. Wiceminister podkreśliła, że w styczniu Ministerstwo Rozwoju powołało Wydział Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowych, który kompleksowo ma zajmować się rozwiązywaniem problemów związanych z funkcjonowaniem rzemieślników.

Na koniec wizyty goście odwiedzili tereny inwestycyjne W-M SSE S.A. zlokalizowane przy ul. Bublewicza w Olsztynie, gdzie powstają nowe inwestycje.

 

 

Instrumenty finansowe w ramach tarczy antykryzysowej – webinarium

Instrumenty finansowe w ramach tarczy antykryzysowej – webinarium

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zapraszają na webinarium, podczas którego omówione zostaną instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowane przez ARP S.A. oraz Polską Strefę Inwestycji.

Wiktor Wawreszuk, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP S.A. w Białymstoku, Wojciech Miedziński, prezes i Inga Piasecka, dyrektor rozwoju biznesu w ARP Leasing sp. z o.o. przybliżą ofertę finansową Tarczy Antykryzysowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ofertę inwestycyjną.

Zbigniew Targowski, prezes Warmińsko-Mazurskiej SSE S.A. i Jan Stanisław Kap, wiceprezes Suwalskiej SSE S.A. wyjaśnią m.in. jakie przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze wsparcia PSI, jak duże i jakiego typu jest to wsparcie, i jak wygląda proces wydawania decyzji.

Zapraszamy na spotkanie online 10 lipca 2020 r. o godz. 13.00. Chęć uczestnictwa należy zgłosić mailowo na adres: agnieszka.ceglowska@wmsse.eu

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Pakiet pomocowy BGK

Pakiet pomocowy BGK

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem:

 

DLA MIKRO- I MAŁYCH FIRM

 

DLA ŚREDNICH FIRM:

 

DLA DUŻYCH FIRMY

Pakiet pomocowy BGK

Rozwój Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin – webinarium

Rozwój Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin – webinarium

Marszałek Województwa Mazowieckiego wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz bilateralnymi izbami handlowymi: belgijską, brytyjską, kanadyjską, hiszpańską, irlandzką, włoską, francuską, izraelską, wchodzącymi w skład International Group of Chambers of Commerce zapraszają na webinarium poświęcone szerokim możliwościom biznesowym i inwestycyjnym związanym z rozwojem Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. W webinarium udział wezmą również przedstawiciele W-MSSE S.A.
Spotkanie odbędzie się online na Facebooku 25 czerwca 2020 r. Początek o 10.00. Zgłoszenia należy kierować do 22 czerwca 2020 r. na adres justyna.niedzielak@mazovia.pl

Zaproszenie.
Program.

WSPÓŁPRACA Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

WSPÓŁPRACA Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

17 czerwca 2020 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odbyło się spotkanie związane z przedłużeniem umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
W spotkaniu uczestniczyli Zarząd W-M SSE S.A.: Prezes – Zbigniew Targowski i Wiceprezes – Marcin Czyża oraz Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK – Anna Bułło.
BGK jest Partnerem Strategicznym Strefy od 2016 r. Celem współpracy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego są aktywne działania na rzecz rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.
BGK jest bankiem państwowym, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Bank posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorczości.

Dane kontaktowe BGK Region Warmińsko-Mazurski:
ul. Dąbrowszczaków 21
10-540 Olsztyn
tel. 89 523 05 00
e-mail: olsztyn@bgk.pl
www.bgk.pl

2 mln zł dla firm na zwiększenie poziomu cyfryzacji

2 mln zł dla firm na zwiększenie poziomu cyfryzacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków w konkursie na najbardziej innowacyjne projekty na podniesienie poziomu cyfryzacji firmy. Do zdobycia jest  sto nagród finansowych w wysokości 20 tys. zł. 

Warunkiem przystąpienia do programu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” jest przedstawienie innowacyjnego projektu dotyczącego cyfryzacji firmy.

Powinien on wpisywać się w co najmniej jeden ze zgłoszonych obszarów:

 

Zgłoszenia mogą być przesyłane przez firmy, których projekty zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku albo są planowane do wdrożenia maksymalnie 6 miesięcy od dnia aplikacji. Wybór laureatów konkursu przewidziano na wrzesień br.

 

Konkurs adresowany jest firmy z sektora MŚP. Wnioski można składać do 30 czerwca.

 

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/2-mln-zl-dla-firm-na-zwiekszenie-poziomu-cyfryzacji?fbclid=IwAR2vvu9rULXGRaystJCQpeVFiJxgHF1lF25dQte5GIp4OkRvVA2Ri6AQAHo

KPMG (e)Forum – Biznes w czasach pandemii

KPMG (e)Forum – Biznes w czasach pandemii

KPMG (e)Forum – Biznes w czasach pandemii to w cykl bezpłatnych konferencji online obejmujący najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej sytuacji biznesowej.

Prelekcje przedstawią eksperci KPMG z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, m.in. doradcy podatkowi, radcy prawni, biegli rewidenci oraz doradcy biznesowi.

 

Harmonogram spotkań:

Zapraszamy na stronę home.kpmg/pl/KPMGeForum, gdzie znajduje się szczegółowa agenda oraz formularz rejestracyjny.

BGK uruchomił Fundusz Gwarancji Płynnościowych

BGK uruchomił Fundusz Gwarancji Płynnościowych

 

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Z funduszu będą udzielane gwarancje zabezpieczające spłatę kredytów przeznaczonych na zabezpieczenie płynności finansowej.

 

Podstawowe warunki Funduszu Gwarancji Płynnościowych:

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BGK

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia 2020. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

 

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. 

Szczegóły na temat tej formy wsparcia

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek – RDZ

Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik do wniosku

 

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Szczegóły na temat tej formy wsparcia

Wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych – RSP-C

Instrukcja wypełniania wniosku

 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Szczegóły na temat tej formy wsparcia

Wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność RSP-D

Instrukcja wypełniania wniosku

 

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Szczegóły na temat tej formy wsparcia

Wniosek o ulgę w opłacaniu składek – RDU

Instrukcja wypełniania wniosku

 

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. 

Wnioski można złożyć:

 

Wszystkie wnioski są również dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

 

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.