8 nowych decyzji

8 nowych decyzji

Ponad 100 milionów złotych zainwestują na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedsiębiorstwa, które uzyskały 10 grudnia 2021 roku decyzje o wsparciu nowych inwestycji.

Meble Wójcik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizuje w Elblągu inwestycję o wartości 10 980 000 złotych. Projekt polegać będzie na zakupie, instalacji i uruchomieniu zaawansowanych technologicznie maszyn, które zostaną wkomponowane w linie technologiczne. Inwestycja w zasadniczy sposób przyczyni się do zmiany organizacyjnej zakładu czego efektem będzie wzrost wydajności i produktywności.
ALL SPICE Niegodzisz Spółka Jawna utworzy w Nowym Modlinie zakład produkcji mieszanek przyprawowych i dodatków funkcyjnych do przypraw. Inwestycja o wartości 16 000 000 złotych obejmie m.in. zakup działki niezabudowanej oraz budowę na jej terenie budynku wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W nowym zakładzie zainstalowane zostaną zakupione maszyny i urządzenia produkcyjne oraz wyposażenie magazynu i laboratorium.
CF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaplanowała inwestycję polegającą na zakupie nieruchomości gruntowej wraz z halą produkcyjną oraz modernizacji obiektu i wyposażeniu w odpowiednie maszyny i urządzenia. W efekcie, w Naterkach powstanie nowy zakład zajmujący się sporządzaniem gotowych posiłków. Wartość inwestycji to 4 825 000 złotych.
„Promyk Kłusowscy” spółka cywilna zrealizuje w Ługwałdzie projekt o wartości 3 200 000 złotych polegający na budowie hali produkcyjnej oraz wyposażeniu jej w posiadane maszyny i urządzenia. W efekcie zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa wzrośnie o około 20%.
Firma FLEXMETAL Waldemar Witkowski zaplanowała w Elblągu inwestycję o wartości 10 711 900 złotych. Projekt polegać będzie m.in. na modernizacji lakierni proszkowej w celu przystosowania jej do lakierowania wyrobów o znacznie większych gabarytach, wynajęciu hali i uruchomieniu w niej produkcji podzespołów ze stali oraz budowie hali przystosowanej do produkcji wyrobów o dużych gabarytach.
ZRT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie realizować w Samławkach projekt związany ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu zajmującego się produkcją mebli. Inwestycja o wartości 11 900 000 złotych polegać będzie m.in. na budowie 2 hal produkcyjno-magazynowych oraz zakupie maszyn i urządzeń do produkcji
LIRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaplanowała zakup środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz oprogramowania i sprzętu służącego do projektowania, zarządzania produkcją i magazynami. Inwestycja o wartości 2 302 000 złotych związana będzie ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu w Elblągu.
DFM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizuje inwestycję polegającą na rozbudowie zakładu i utworzeniu nowego Wydziału Produkcji Tartacznej oraz rozbudowie działu zajmującego się produkcją elementów metalowych do mebli. Inwestycja o wartości 42 500 000 złotych zwiększy zdolności produkcyjne zakładu w Dobrym Mieście oraz zapewni uniezależnienie się w znacznym stopniu od dostawców zewnętrznych.

Inwestycje za ponad 220 milionów złotych

Inwestycje za ponad 220 milionów złotych

Do grona inwestorów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dołączyły kolejne dwie firmy. Przedsiębiorstwa będą realizowały na terenie Warmii i Mazur projekty, których wartość zaplanowano na kwotę co najmniej 227 035 000 złotych.

OSI Food Solutions Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wybuduje w Górce koło Ostródy nowy zakład produkcyjny zajmujący się głównie przetwórstwem mięsa drobiowego. Inwestor zaplanował koszty kwalifikowane w wysokości 222 535 000 złotych, w ramach których powstanie budynek produkcyjno-magazynowy o łącznej powierzchni użytkowej ok. 14 000 m² wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną oraz dedykowanym parkiem maszynowym. Proces produkcyjny będzie wysoce zautomatyzowany i innowacyjny, a infrastruktura towarzysząca ma zapewniać szybkość i precyzję dostarczania do ciągu technologicznego i odprowadzania z niego produktów tak, aby uniknąć przestojów i awarii.

Firma SANTAGRO Mieczysław Zawistowski zaplanowała inwestycję o wartości 4 500 000 złotych, która ma na celu rozbudowę istniejącego zakładu świadczącego usługi przechowywania i magazynowania towarów. Na skutek inwestycji realizowanej w miejscowości Sątop (Gmina Kozłowo) powierzchnia magazynowa przedsiębiorcy zwiększy się do ok. 8600 m2 oraz znacznie podniesie się standard świadczonych usług. Ponadto, w projekcie zaplanowany został zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

OSI Food Solutions Poland sp. z o. o. została założona w 1992 roku, pierwotnie jako L&O „Polska” sp. z o.o. Spółka zajmuje się głównie produkcją formowanych kotletów wołowych dla największych sieci restauracji w regionie. W 2013 roku w Górce pod Ostródą Spółka wybudowała nowoczesny zakład przetwórstwa, umacniając regionalną pozycję Grupy OSI, w skład której wchodzi. Park maszynowy i układ produkcji stawiane są za wzór w branży pod kątem jakości i bezpieczeństwa produkcji. Zakład w Górce sprzedaje wyroby do odbiorców z m. in. Polski, Czech, Węgier, Chorwacji, Słowenii, Słowacji. Grupa OSI posiada ponad 65 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 17 krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australii. Grupa zatrudnia ponad 20 tysięcy pracowników na całym świecie.
Więcej informacji o inwestorze.

Firma Santagro to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które działa w sektorze transportowym nieprzerwanie od 2011 roku. Doświadczenia zdobyte przez ten okres oraz wykwalifikowana kadra pozwalają w sposób profesjonalny obsłużyć klientów. Podstawową działalnością firmy jest magazynowanie i przechowywanie towarów. Usługa jest realizowana dla klientów kompleksowo, czyli zawiera ona transport towarów do magazynu, rozładunek, przechowanie, załadunek i transport z magazynu do odbiorców końcowych klientów w całej Europie, głównie we Włoszech, Portugali i Hiszpani.
Więcej informacji o inwestorze.

Nowy zakład produkcyjny w Barcikowie

Nowy zakład produkcyjny w Barcikowie

GATRA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dołączyła do grona inwestorów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Firma zamierza wybudować nowy zakład produkcyjny w Barcikowie, w którym wytwarzane będą protektory (kątowniki) tekturowe wykorzystywane przede wszystkim do zabezpieczania towarów przewożonych na paletach.
Wielkość zaplanowanej inwestycji to ponad 13 milionów złotych. W wyniku realizacji projektu Przedsiębiorca uzyska w pełni wyposażoną (kilkakrotnie większą od aktualnie użytkowanej) powierzchnię produkcyjną oraz niezbędne zaplecze, dzięki którym możliwy będzie dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

GATRA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa od wielu lat specjalizuje się w oferowaniu produktów, które mają zapewnić bezpieczeństwo przewożonych towarów. W ostatnich latach, w szczególności latach 2015-2016 firma stale powiększa liczbę klientów, praktycznie co miesiąc pozyskując nowych. Firmę wyróżnia na rynku nastawienie na rozwój, innowacje i stała praca nad doskonaleniem zarówno technologii produkcji jak i samych produktów.

Więcej informacji o inwestorze.

KOLEJNE DECYZJE O WSPARCIU INWESTYCJI WYDANE

KOLEJNE DECYZJE O WSPARCIU INWESTYCJI WYDANE

3 września 2021 roku kolejne dwie firmy otrzymały decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji:

 1. Firma INFIRE Karol Lipka zaplanowała inwestycję polegającą na utworzeniu nowego zakładu zajmującego się produkcją wyrobów metalowych (kominków, palenisk, konstrukcji metalowych i tym podobnych wyrobów) oraz świadczeniem usług obróbki metali i nakładania powłok na metale, usług naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń, wykonywaniem projektów i rysunków do celów architektonicznych. W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie hala produkcyjna, wykonana zostanie infrastruktura techniczna niezbędna do prawidłowego funkcjonowania zakładu oraz zakupione zostaną niezbędne maszyny i urządzenia produkcyjne. Planowana wielkość nakładów inwestycyjnych to 2 500 000 złotych.
  Firma INFIRE specjalizuje się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych biokominków czyli kominków zasilanych paliwem płynnym (bioetanol). W zakres działalności przedsiębiorstwa wchodzi również produkcja barier dźwiękochłonnych oraz produktów ze stali takich jak meble ogrodowe i inne, paleniska ogrodowe, elementy wyposażenia wnętrz oraz innych produktów designerskich wykonanych ze stali. Obecnie oferowanych jest około 50 modeli kominków w dwóch liniach produktowych, a sprzedaż odbywa się w kilkunastu krajach Europy oraz w Afryce.
  Więcej informacji o firmie.
 1. Spółka cywilna KRUSZ – BET PREFABRYKACJA D i K Kruszewscy będzie realizować w Uniszkach Zawidzkich (gm. Wieczfnia Kościelna, pow. mławski) inwestycję polegającą na utworzeniu nowego zakładu zajmującego się produkcją elementów betonowych (studnie, dennice, zbiorniki betonowe) oraz innych wyrobów prefabrykowanych wykorzystywanych w budownictwie, drogownictwie, inżynierii lądowej i wodnej. Zaplanowany został zakup nieruchomości gruntowej i budowa hali produkcyjnej z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania zakładu, a także zakup niezbędnych maszyn i urządzeń. Planowana kwota wydatków to 11 500 000 złotych.
  Firma „KRUSZ-BET PREFABRYKACJA D i K Kruszewscy” w głównej mierze zajmować się będzie produkcją wyrobów budowlanych z betonu. W zakresie działalności Spółki będzie również świadczenie usług budowlanych związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sprzedażą materiałów budowlanych, produkcją masy betonowej prefabrykowanej.
Nowa inwestycja w Gryźlinach

Nowa inwestycja w Gryźlinach

22 lipca 2021 roku Hurtownia Artykułów Tapicerskich OMEGA Arkadiusz Janasz otrzymała decyzję o wsparciu inwestycji.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa funkcjonującego zakładu zajmującego się przetwórstwem pianki poliuretanowej. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie istniejąca hala produkcyjna, wybudowana zostanie hala namiotowa oraz rozbudowany zostanie wewnętrzny układ komunikacyjny. Zakupione zostaną maszyny i urządzenia produkcyjne oraz środki transportu. Planowana wielkość nakładów inwestycyjnych to 2 778 000 złotych.

Hurtownia Artykułów Tapicerskich OMEGA istnieje w branży meblarskiej od 1991 roku. W ramach swojej działalności firma zajmuje się sprzedażą min. tkanin technicznych i tapicerskich, artykułów tapicerskich, materacy, artykułów chemicznych (kleje, rozpuszczalniki). Punkt handlowy mieści się w Olsztynie, natomiast proces produkcyjny ma miejsce w oddziale w Gryźlinach. Od kilku lat wiodącą część działalności przedsiębiorstwa stanowi przetwórstwo pianki poliuretanowej. Głównymi klientami są firmy z branży meblowej, jachtowej, tapicerzy, głównie z terenu woj. Warmińsko- Mazurskiego.

Więcej informacji o firmie.

kolejne decyzje o wsparciu inwestycji wydane

kolejne decyzje o wsparciu inwestycji wydane

20 lipca 2021 roku, kolejne dwie firmy otrzymały decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji:

1. Polyend Sp. z o.o. zaplanowała budowę nowego zakładu w Olsztynie, który będzie zajmował się produkcją sprzętu do tworzenia muzyki elektronicznej. W ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup nieruchomości gruntowej i budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym. Ponadto, firma zamierza stworzyć dedykowany system ERP oraz doposażyć pracownie projektowe. Minimalna wielkość nakładów inwestycyjnych to 9 206 800 zł.

Polyend funkcjonuje na rynku od 2015 roku i jest jednym z najszybciej rozwijających się̨ producentów sprzętu do tworzenia muzyki elektronicznej na świecie. Domeną przedsiębiorstwa jest wprowadzanie na rynek innowacyjnych i nieszablonowych elektronicznych instrumentów muzycznych. Flagowym produktem jest obecnie Tracker, pozwalający użytkownikom na tworzenie utworów muzycznych czy wręcz nagrywanie w gotowej postaci audio kompletnych albumów.
Najcenniejszym zasobem Polyend jest starannie dobierany zespół o wysoce specjalistycznej wiedzy i umiejętnościach. Dzięki szeroko rozwiniętej sieci dystrybucji, produkty firmy można nabyć w najważniejszych polskich i zagranicznych sklepach muzycznych.
Użytkownikami urządzeń są artyści, profesjonalni producenci oraz domowi pasjonaci tworzenia muzyki na całym świecie. Klientami firmy jest czołówka światowej sceny muzycznej, do której niewątpliwie należy Radiohead, Coldplay czy też Chemical Brothers. Sprzęt Polyend został wykorzystany też przy komponowaniu ścieżki dźwiękowej filmu „Joker” – laureata Oscara w roku 2020.

Więcej informacji o firmie.

2. Smile Sp. z o.o. będzie realizować w Korpelach inwestycję polegającą na rozbudowie funkcjonującego zakładu produkcji sprzętu AGD. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną nowe obiekty (hala produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym), przebudowane zostaną istniejące budynki oraz rozbudowana zostanie sieć infrastruktury technicznej. Zakupione zostaną maszyny i urządzenia produkcyjne, wyposażenie magazynu produktów gotowych i części oraz wartości niematerialne i prawne. Planowana wielkość nakładów inwestycyjnych to 10 250 000 zł.

Smile Sp. z o.o. to polska firma i marka zmechanizowanego sprzętu AGD z blisko 30-letnią tradycją. Zakład produkcyjny został wybudowany w ramach Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uzyskanego w 1999 r. W ramach kolejnych nowych inwestycji realizowanych przy wsparciu pomocą publiczną (zezwolenia wydane w 2011 i 2017 roku) została zmodernizowana i powiększona powierzchnia zakładu.
Firma oferuje rozwiązania przemyślane i uszyte na miarę każdego domu: m.in. suszarki do grzybów i owoców, chłodziarki do wina, wyciskarki wolnoobrotowe czy sprzęt do zabudowy kuchni o niestandardowych wymiarach. W roku 2008 firma zadebiutowała na rynku w asortymencie dużego AGD, poszerzając ofertę o chłodziarki, pralki i kuchnie gazowe.

Więcej informacji o firmie.

.

Wsparcie inwestycji w Ostródzie

Wsparcie inwestycji w Ostródzie

Nowy tydzień przyniósł ze sobą kolejną inwestycję. W poniedziałek 12 lipca, firma ESFOM. PHU KAJA II Sławomir Jarzyło z Ostródy otrzymała decyzję o wsparciu nowego przedsięwzięcia. Rosnąca liczba kontrahentów sprawia, iż ostródzkie przedsiębiorstwo dynamicznie się rozwija. W celu zwiększenia swojej wydajności ESFOM wybuduje dwie hale produkcyjne i doposaży cały zakład w nowe urządzenia oraz maszyny. Dzięki temu firma będzie w stanie przyjąć dodatkowe zamówienia i wprowadzić do swojej oferty kolejne produkty. Inwestycja realizowana przy wsparciu Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyniesie ponad 8 000 000 zł.

ESFOM. PHU KAJA II Sławomir Jarzyło jest mikroprzedsiębiorstwem z siedzibą w Ostródzie. Zajmuje się produkcją pianek polietylenowych służących do wypełniania kadłubów łodzi wytwarzanych w technologii RTM. Dzięki wcześniejszej pracy w stoczni właściciel firmy zdobył niezbędne doświadczenie oraz wiedzę z zakresu produkcji, którą przekuł w stworzenie przedsiębiorstwa ESFOM.

Nowe inwestycje w regionie

Nowe inwestycje w regionie

Dzięki współpracy z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną kolejne 2 przedsiębiorstwa otrzymały wsparcie przy realizacji swoich inwestycji w regionie. Decyzje zostały wydane 30 czerwca.

1. Pierwsza inwestycja zrealizowana będzie w Korpelach (gm. Szczytno) przez firmę PPUH „KEFAS” Łukasz Borowski. Przedsiębiorstwo zakupi działkę o powierzchni 0,4524 ha, gdzie powstanie budynek warsztatowy wraz z częścią użytkową. Dodatkowo, oprócz wybudowania niezbędnej infrastruktury w obrębie działki, firma zakupi również sprzęt usprawniający pracę i wykona utwardzenie znajdującego się na niej placu. Inwestycja opiewać będzie na kwotę co najmniej 500 000 zł.

KEFAS jest mikroprzedsiębiorstwem zajmującym się produkcją materiałów budowlanych oraz świadczącym usługi budowlane. Koncentruje się głównie na produkcji prefabrykowanych zbiorników podziemnych wraz z ich montażem. Zapotrzebowanie na zbiorniki podziemne stale rośnie, a dzięki realizacji tej inwestycji KEFAS będzie mógł skutecznie zwiększyć możliwości wytwórcze firmy poprzez realizację kilku zamówień jednocześnie oraz przyjmowanie zleceń na produkty o większych gabarytach.

2. Na dobrą wiadomość liczyć może również Działdowo. To właśnie w tej miejscowości MND-Pack Bartkowscy Spółka Jawna zdecydowała się zrealizować swoje przedsięwzięcie. Na nowo zakupionych terenach o łącznej powierzchni 1,6931 ha powstanie zakład produkcji opakowań. Inwestor w początkowej fazie zamierza zaadaptować i zmodernizować obecne zabudowania do celów produkcyjnych. W kolejnym etapie planowane jest zwiększenie zdolności wytwórczych poprzez budowę nowoczesnej hali, gdzie umieszczona zostanie druga linia produkcyjna. Planowany koszt nakładów inwestycyjnych to ponad 16 000 000 zł.

MND-Pack jest rodzinną firmą prowadzoną przez doświadczonych przedsiębiorców. Jej założyciele od wielu lat odnoszą sukcesy m.in. na rynku handlu tradycyjnego oraz e-commerce w segmencie drogeryjnym, kosmetyków, chemii gospodarczej i farmaceutycznym. Powołanie do życia MND-Pack i rozpoczęcie produkcji w sektorze opakowań jest kolejnym krokiem do rozwoju oraz ekspansji na rynki zagraniczne.

.

DECYZJA O WSPARCIU INWESTYCJI W PISZU

DECYZJA O WSPARCIU INWESTYCJI W PISZU

11 czerwca 2021 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał 71. decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymała ją polska firma Rafał Nowak Spawline. Dokument został podpisany przez Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Krzysztofa Żochowskiego oraz Wiceprezesa – Grzegorza Kłoczko.

Spawline (mikro przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje w Piszu na terenie działki o powierzchni 0,2386 ha co najmniej 450 000 złotych.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest utworzenie nowego zakładu zajmującego się głównie produkcją naczep i przyczep wykorzystywanych głównie do transportu sprzętu pływającego (łodzie motorowe, żaglówki, skutery wodne), a także platformowych, towarowych i reklamowych. Dzięki inwestycji możliwe będzie nie tylko zwiększenie produkcji dotychczas wytwarzanych produktów, ale również rozszerzenie oferty o inne wyroby z metalu.

Firma Spawline Rafał Nowak powstała w 2015 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe na naczepy i przyczepy wykorzystywane głównie do transportu łodzi motorowych i żaglówek, a także platformowych, towarowych i reklamowych. Firma w swoim portfolio posiada konstrukcje przyczep własnego projektu, ale również jest w stanie produkować przyczepy „szyte na miarę” na każde indywidualne zamówienie.

Więcej informacji o firmie.

2 NOWE INWESTYCJE

2 NOWE INWESTYCJE

18 maja 2021 roku, dwie firmy otrzymały decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dokumenty zostały podpisane przez Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Krzysztofa Żochowskiego oraz Wiceprezesa – Grzegorza Kłoczko. W wydarzeniu uczestniczył Michał Wypij – Poseł na Sejm RP.


Decyzje otrzymały następujące firmy:

 1. PORTA KMI POLAND spółka akcyjna będzie realizować w Nidzicy inwestycję polegającą na budowie nowego zakładu produkcyjnego. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. budowę pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych oraz zakup linii technologicznych i różnego rodzaju maszyn i urządzeń produkcyjnych. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych, zmniejszenie kosztów produkcji, poprawę ogólnej efektywności, skrócenie terminu produkcji, obniżenie ilości odpadów, a także rozwój dotychczasowych rynków eksportowych. Wartość projektu to 138 milionów złotych.
 2. KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka Jawna zaplanowała przedsięwzięcie polegające m.in. na zakupie gruntu, budowie hali produkcyjno-magazynowej oraz przebudowie wydziałów produkcyjnych w Klonowym Dworze. Ponadto, przewidziano zakup linii manipulacji i korowania surowca oraz automatyzację procesu pakowania peletu w tartaku w Kiełkutach. Projekt, którego budżet wynosi 24 miliony złotych przewiduje również doposażenie firmy w maszyny i infrastrukturę niezbędną do zwiększenia potencjału produkcyjnego obróbki drewna litego.

Szczegółowe informacje o inwestorach:

 1. PORTA KMI POLAND spółka akcyjna specjalizuje się w produkcji skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Firma istnieje na rynku od 1992 roku. Pierwszy zakład produkcyjny Spółki został uruchomiony w Bolszewie (pow. wejherowski), gdzie mieści się główna siedziba Spółki. Obecnie Spółka jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się producentów drzwi w kraju. Produkty stolarki drzwiowej sprzedawane pod marką PORTA należą do najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku. PORTA od dawna inwestuje i dynamicznie rozwija się budując kolejne zakłady produkcyjne na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Spółka jest jednym z największych inwestorów w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. PORTA produkuje na tym obszarze stolarkę drzwiową w trzech wyspecjalizowanych zakładach znajdujących się w Ełku i Suwałkach. W 2018 roku PORTA rozpoczęła swoją pierwszą inwestycję na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w Nidzicy powstaje nowoczesne centrum logistyczne firmy.
 2. Firma KACZKAN Zakład Produkcji Drzewnej Józef Kaczkan Spółka Jawna istnieje na rynku drzewnym od 1987 roku i jest aktualnie znaczącym producentem drewnianych podłóg dwuwarstwowych w Europie. Przedsiębiorstwo posiada licznych odbiorców w całej Europie Zachodniej, a także w USA, Australii, Chinach oraz Izraelu. Potencjał produkcyjny to około 1.350.000 m2 podłóg drewnianych rocznie, co pozycjonuje firmę na czwartym miejscu w Polsce. Jeśli wziąć pod uwagę produkcję tylko podłóg dwuwarstwowych, to jest to pozycja pierwsza. Jest to firma z polskim kapitałem, posiadająca status dużego przedsiębiorstwa. Produkowany przez KACZKAN ZPD parkiet dwuwarstwowy to podłoga drewniana łącząca trwałość i naturalność tradycyjnego wykończenia z łatwością i szybkością montażu paneli. Podłogę można użytkować bezpośrednio po przyklejeniu do posadzki. Parkiety dwuwarstwowe dają wiele możliwości aranżacyjnych, ponieważ są oferowane w ponad stu różnych wariantach kolorystycznych.

Dalmet inwestuje na Mazowszu

Dalmet inwestuje na Mazowszu

24 lutego 2021 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał 67. decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymała ją polska firma DALMET Tomasz Dalecki. Dokument został podpisany przez Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Krzysztofa Żochowskiego oraz Wiceprezesa – Grzegorza Kłoczko.

Dalmet (mikro przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje w Ciechanowie na terenie działek o powierzchni 0,4178 ha co najmniej 635 000 złotych.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest utworzenie nowego zakładu zajmującego się produkcją konstrukcji metalowych oraz świadczeniem usług z zakresu napraw, konserwacji i instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia. W konsekwencji nowej inwestycji firma uzyska znacznie większą powierzchnię produkcyjną. Możliwe będzie realizowanie zamówień na konstrukcje o znacznie większych gabarytach niż produkowane dotychczas.

Główny profil działalności firmy DALMET Tomasz Dalecki to produkcja i montaż konstrukcji metalowych i ich elementów. Przedsiębiorstwo produkuje elementy wyposażenia sklepów, balustrady, barierki, ogrodzenia metalowe, zbiorniki i pojemniki metalowe oraz różnego rodzaju konstrukcje metalowe. Firma świadczy też usługi montażu wyprodukowanych wyrobów oraz usługi w zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych, spawalnictwa, nakładania powłok na metale.

2 NOWE INWESTYCJE

2 NOWE INWESTYCJE

9 lutego 2021 roku, kolejne dwa przedsiębiorstwa otrzymały decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dokumenty zostały podpisane przez Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Krzysztofa Żochowskiego oraz Wiceprezesa – Grzegorza Kłoczko.

Decyzje otrzymały następujące firmy:

 1. JTW Jacek Chodkowski (małe przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje w Mrągowie na działce o powierzchni 0, 5385 ha co najmniej 6 800 000 złotych.
  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego zakładu zajmującego się produkcją gilz papierosowych. W ramach projektu planowany jest zakup i instalacja kompletnej linii technologicznej do produkcji gilz papierosowych oraz rozbudowa części magazynowej zakładu. Dzięki inwestycji firma zwiększy zdolności produkcyjne, a szeroka gama produktów będzie w stanie zaspokoić potrzeby praktycznie każdego kontrahenta.
 2. Palarnia HARMONIA sp. z o.o. (mikroprzedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje w Nowym Modlinie na terenie działki o powierzchni 0,3000 ha co najmniej 1 830 000 złotych.
  Przedmiotem inwestycji jest założenie nowego zakładu zajmującego się prażeniem ziarna kawowego. W ramach projektu planowany jest zakup nieruchomości gruntowej, budowa sieci infrastruktury technicznej, budowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 800 m² oraz zakup i instalacja maszyn i urządzeń produkcyjnych, laboratoryjnych i magazynowych.

Szczegółowe informacje o inwestorach:

 1. JTW Jacek Chodkowski zajmuje się produkcją gilz papierosowych oraz sprzedażą hurtową niewyspecjalizowanej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Produkty firmy cieszą się dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych i są eksportowane do wielu krajów Europy, a także poza nią.
 2. Palarnia HARMONIA jest spółką celową założoną dla realizacji nowej inwestycji. Aktualnie firma nie posiada żadnych aktywów, nie prowadzi działalności produkcyjnej i nie zatrudnia pracowników.

[supsystic-gallery id=1]

Kolejna inwestycja w Dywitach

Kolejna inwestycja w Dywitach

20 stycznia 2021 roku firma Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. otrzymała decyzję o wsparciu inwestycji. Dokument został podpisany przez Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Krzysztofa Żochowskiego oraz Wiceprezesa – Grzegorza Kłoczko.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa funkcjonującego zakładu, zajmującego się wytwarzaniem preparatów leczniczych i suplementów diety. W ramach projektu zostanie zmodernizowany budynek produkcyjny oraz zakupione zostaną maszyny i urządzenia do produkcji. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli na uniezależnienie się od podwykonawców, co w konsekwencji wpłynie na podniesienie rentowności wytwarzania wyrobów.

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. (średnie przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje w Dywitach na terenie działek o powierzchni 1,8846 ha co najmniej 4 363 055 złotych.

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. to jedyny producent preparatów leczniczych na Warmii i Mazurach, a także jeden z większych zakładów farmaceutycznych w północnej Polsce. Spółka współpracuje ze wszystkimi największymi hurtowniami farmaceutycznymi w Polsce, za pośrednictwem których wytwarzane preparaty trafiają do aptek. Firma ma znaczący udział w swoim segmencie produktów leczniczych na rynku krajowym, eksportuje również swoje wyroby poza granice kraju.

Więcej informacji o firmie.

3 nowe decyzje o wsparciu

3 nowe decyzje o wsparciu

30 grudnia 2020 roku kolejne 3 przedsiębiorstwa otrzymały decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dokumenty zostały podpisane przez Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Krzysztofa Żochowskiego oraz Wiceprezesa – Grzegorza Kłoczko.

Decyzje otrzymały następujące firmy:

 1. NetLand sp. z o.o. (małe przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje w Olsztynie na działce o powierzchni 0,3021 ha co najmniej 6 265 612,90 złotych
  Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest utworzenie NetHub Iot, ośrodka badawczo-naukowo-laboratoryjnego zajmującego się m.in. projektowaniem, produkcją, programowaniem i montażem modułów telemetrycznych dotyczących wody, ciepła i prądu. W ramach projektu wybudowany zostanie nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek wyposażony w urządzenia niezbędne do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej.
 2. Europrofil sp. z o.o. (małe przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje w Olsztynku na terenie działek o powierzchni 2,2715 ha co najmniej 1 000 000 złotych.
  Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa funkcjonującego zakładu zajmującego się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (listwy i profile), regranulatu odzyskiwanego z odpadów oraz masek i półmasek ochronnych. W ramach projektu planowana jest modernizacja pomieszczeń oraz zakup maszyn oraz urządzeń produkcyjnych, w tym w szczególności urządzeń umożliwiających produkcję masek i półmasek ochronnych spełniających najwyższe światowe standardy.
 3. IMS Modular sp. z o.o. (mikro przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje w Wielbarku na terenie działek o powierzchni 1,2897 ha co najmniej 980 000 złotych.
  Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa zakładu zajmującego się produkcją elementów drewnianych dla domków modułowych. Podstawowym celem inwestycyjnym jest zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, w tym w szczególności linii technologicznej do produkcji paneli wielowarstwowych. Realizacja projektu umożliwi firmie samodzielne prowadzenie produkcji ww. paneli wielowarstwowych oraz uniezależnienie się od podwykonawców.

Szczegółowe informacje o inwestorach:

 1. NetLand sp. z o.o. to firma realizująca, dostarczająca oraz wdrażająca różnorodne projekty informatyczne. W procesie zarządzania nimi wykorzystywane są nowoczesne narzędzia i technologie, dzięki czemu możliwa jest optymalizacja cyklu wytwórczego oraz czasu i kosztu wdrożenia. Firma od 12 lat świadczy usługi z zakresu IT, Telemetrii, Outsourcingu, dostarczając sprawnie działających i użytecznych systemów informatycznych, m.in. autorski system GlobeOms (program do nadzoru i zarządzania pracą instalacji przesyłowych).
  Więcej informacji o firmie.
 2. Europrofil sp. z o.o. do roku 2020 specjalizowała się wyłącznie w produkcji wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, odzyskując je z segregowanych odpadów. Część pozyskanego surowca sprzedawana jest w postaci regranulatów i przemiałów. Obecnie firma jest największym w północnej Polsce odbiorcą ścinków poprodukcyjnych czystego PVC. W ofercie znajdują się m.in. listwy podparapetowe (profile) transportowe i montażowe do wszystkich systemów profili okiennych produkowanych w Polsce. W związku z wybuchem pandemii COVID-19, w drugim kwartale 2020 r. spółka rozpoczęła produkcję i sprzedaż masek oraz półmasek ochronnych. Obecnie Europrofil produkuje ok. 5 000 000 sztuk półmasek miesięcznie.
  Więcej informacji o firmie.
 3. IMS Modular sp. z o.o. zajmuje się produkcją modułów (domów, obiektów usługowych), ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tworzonych w technologii wielowarstwowych płyt. Przedsiębiorstwo produkuje panele, z których buduje się również domki noclegowe w systemie hotelarstwa rozproszonego. IMS Modular nieustannie stara się wdrażać nowoczesne rozwiązania, pozwalające na budowę modułów w możliwie najbardziej ekologiczny i efektywny sposób. Firma oferuje swoim klientom zarówno gotowe projekty domów oraz budynków usługowych, jak również tworzy projekty zgodnie z indywidualnymi potrzebami inwestorów.
  Więcej informacji o firmie.

W 2020 roku Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała 30 decyzji o wsparciu. Łącznie przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie 330 464 893,80 zł nakładów inwestycyjnych oraz utworzenie 121 nowych miejsc pracy.

60. decyzja o wsparciu inwestycji

60. decyzja o wsparciu inwestycji

23 grudnia 2020 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał 60. decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymała ją polska firma MARBO sp. z o.o. Dokument został podpisany przez Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Krzysztofa Żochowskiego oraz Wiceprezesa – Grzegorza Kłoczko.

MARBO sp. z o.o. (małe przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje w Ługwałdzie (Gmina Dywity) na terenie działki o powierzchni 1,2760 ha co najmniej 18 818 000 złotych.

W ramach przedsięwzięcia firma zaplanowała zakup nieruchomości gruntowej, budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz wyposażenie jej w maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji linii technologicznych dla przemysłu przetwórstwa spożywczego. Potrzeba inwestycji podyktowana jest brakiem możliwości rozwoju w obecnej lokalizacji. Realizacja projektu pozwoli firmie na samodzielne wdrażanie do produkcji projektowanych wyrobów, a tym samym na znaczne uniezależnienie się od podwykonawców.

Marbo jest firmą specjalizującą się w projektowaniu i dostarczaniu nowoczesnych linii dla przemysłu przetwórstwa spożywczego, w szczególności serowarskiego. Spółka projektuje oraz buduje urządzenia z dedykowanymi rozwiązaniami technologicznymi, uwzględniającymi specyfikę i wymagania klienta. Firma świadczy również usługi w zakresie projektowania specjalistycznych maszyn i linii technologicznych, usług informatycznych (głównie w związku z obsługą serwisową urządzeń), doradztwa technicznego oraz wykonuje badania i analizy techniczne. W celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych przez spółkę usług, firma utworzyła 3 centra serwisowe: w Polsce, Rosji i na Białorusi, dbając kompleksowo o prawidłowe funkcjonowanie tworzonych linii produkcyjnych.

Więcej informacji o firmie.

Decyzja o wsparciu w Dywitach

Decyzja o wsparciu w Dywitach

10 grudnia 2020 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał kolejną decyzję o wsparciu inwestycji.

MET-KA Katarzyna Rumińska (mikro przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje w Dywitach na terenie działek o powierzchni 1,7100 ha co najmniej 2 000 000 złotych.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest utworzenie nowego zakładu zajmującego się głównie produkcją konstrukcji stalowych. W tym celu planowany jest zakup nieruchomości z halą oraz instalacja maszyn i urządzeń produkcyjnych. Dzięki nowej inwestycji firma m.in. będzie mogła wytwarzać konstrukcje stalowe o większych gabarytach oraz zyska powierzchnię magazynową.

Firma MET-KA została założona w kwietniu 2018 r. jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Główny profil działalności to obróbka mechaniczna elementów metalowych, spawalnictwo, produkcja i montaż całych konstrukcji stalowych hal magazynowych, produkcyjnych, rolniczych, a także poszczególnych elementów konstrukcji stalowych, wszelkiego rodzaju wiaty, zadaszenia, balustrady, ogrodzenia, bramy, świetliki dachowe. Firma świadczy kompleksowe usługi montażu wyprodukowanych wyrobów, a także płyt warstwowych obróbek blacharskich, orynnowania, usługi spawalnicze. Firma świadczy także usługi cięcia/produkcji elementów za pomocą wycinarki plazmowej CNC.

Więcej informacji o firmie.

Nowa inwestycja w Elblągu

Nowa inwestycja w Elblągu

4 grudnia 2020 roku firma Acoustics Sp. z o.o. otrzymała decyzję o wsparciu inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zakładu produkcyjnego wyposażonego w maszyny i urządzenia. Nowa inwestycja pozwoli przedsiębiorcy na realizowanie zamówień we własnym zakresie i znaczne uniezależnienie się od podwykonawców.

Acoustics Sp. z o.o. (małe przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje w Elblągu na terenie działek o powierzchni 1,1109 ha co najmniej 5 620 340 złotych.

Acoustics Sp. z o.o. projektuje, zleca wykonanie podwykonawcom, a następnie sprzedaje przemysłowe elementy wentylacji oraz zbiorniki ciśnieniowe i bezciśnieniowe. Posiadanie własnej powierzchni produkcyjnej, zakupiony w ramach projektu park maszynowy oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pozwoli na znaczne rozszerzenie kręgu odbiorców i realizację zamówień we własnym zakładzie produkcyjnym.

Więcej informacji o firmie.

Wizyta w ES System Wilkasy

Wizyta w ES System Wilkasy

17 listopada 2020 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odwiedził jednego z największych producentów opraw oświetleniowych w Polsce – firmę ES System Wilkasy sp. z o.o. Na spotkaniu poruszane były między innymi sprawy związane z planami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa.

ES System Wilkasy sp. z o.o. jest jednym z trzech zakładów produkcyjnych Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM – wiodącej polskiej firmy w branży oświetleniowej. Przedsiębiorstwo jako pierwsze w powiecie giżyckim otrzymało decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydaną przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Na spotkaniu poruszane były m.in. sprawy związane z planami dotyczącymi dalszego rozwoju firmy oraz współpracą z Gminą Giżycko. W rozmowach wzięli udział: Grzegorz Kłoczko  – Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Artur Kubacki – Prezes Zarządu ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o., Marek Jasudowicz – Wójt Gminy Giżycko, Jan Olbert – Główny Księgowy ES-SYSTEM Wilkasy sp. z o.o. oraz Marcin Kemski – Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy.

ES System Wilkasy sp. z o.o. obecnie zatrudnia około 500 pracowników i zajmuje się produkcją szerokiego asortymentu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych LED o wysokiej wydajności przeznaczonych dla środowisk architektonicznych, przemysłowych, handlowych i miejskich. Produkty obejmują wiele zastosowań oświetleniowych i oferują liczne konfiguracje, pozwalając rozwiązywać najróżniejsze wyzwania oświetleniowe, od małych wnętrz biurowych, po galerie handlowe, sale koncertowe, duże stadiony, ośrodki edukacji i przestrzenie medyczne. W grudniu 2019 roku firma połączyła siły ze skandynawskim liderem branży, od ponad 70 lat projektującym, produkującym i dostarczającym profesjonalne rozwiązania oświetleniowe na rynek globalny i jest częścią Grupy Glamox.

6 grudnia 2018 r. ES System Wilkasy sp. z o.o. otrzymała od Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. decyzję o wsparciu inwestycji, w ramach której zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 11 300 000 złotych. Przedsięwzięcie realizowane jest w Wilkasach na nieruchomości o powierzchni 4,57 ha i polega na zakupie maszyn oraz urządzeń dla wydziałów produkcji. W wyniku realizacji inwestycji zaplanowano m.in.: zwiększenie prędkości dotychczasowych procesów, wykonywanie detali o lepszych parametrach, wzrost wydajności i zwiększenie wolumenu produkcji, a także usprawnienie procesów projektowania i planowania produkcji oraz logistyki. 

 

Nowa inwestycja w Stawigudzie

Nowa inwestycja w Stawigudzie

29 października 2020 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał kolejną decyzję o wsparciu inwestycji.

DOMURAT Sp. z o.o. (mikro przedsiębiorca z polskim kapitałem) zainwestuje w Stawigudzie na terenie działek o powierzchni 1,1711 ha co najmniej 2 945 000 złotych.

W ramach planowanej inwestycji zostanie założony nowy zakład produkujący zbiorniki i konstrukcje metalowe oraz maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. W ramach swoich usług i produktów przedsiębiorca będzie oferował klientom gotowe rozwiązania techniczne wykorzystywane w produkcji m. in.: twarogów i serów (sypkiego i brykietu, formowanego), komponentów do mleczarstwa (musy owocowe), napojów fermentowanych i śmietany.

Domurat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest nowo powstałym podmiotem gospodarczym i nie prowadzi jeszcze działalności produkcyjnej. Przedsiębiorstwo będzie kontynuowało działalność firmy Domurat Mariusz Domurat, która przez ponad 10 lat zrealizowała dziesiątki wdrożeń linii technologicznych i urządzeń procesowych na całym świecie (m.in. w Niemczech, Francji oraz Chinach). Realizacja inwestycji pozwoli na znaczne rozszerzenie skali biznesu w porównaniu do obecnie prowadzonej działalności w wynajmowanych obiektach.

 

Decyzja o wsparciu inwestycji w Bartoszycach

Decyzja o wsparciu inwestycji w Bartoszycach

27 października 2020 roku firma GREGOR Grzegorz Dąbrowski otrzymała decyzję o wsparciu inwestycji.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest utworzenie nowego zakładu zajmującego się produkcją mebli tapicerowanych, elementów mebli oraz okuć meblowych. W ramach inwestycji zakupiona zostanie nieruchomość gruntowa oraz wybudowana zostanie hala. W nowym obiekcie zainstalowane zostaną dotychczas użytkowane oraz nowo zakupione maszyny i urządzenia produkcyjne.

GREGOR Grzegorz Dąbrowski (mały przedsiębiorca z polskim kapitałem) zainwestuje w Bartoszycach na terenie działek o powierzchni 0,9509 ha co najmniej 2 296 000 złotych.

Przedsiębiorstwo zostało założone w styczniu 2015 r. i od początku istnienia, zajmowało się produkcją, a pierwszym rodzajem było konfekcjonowanie pianek. Firma GREGOR Grzegorz Dąbrowski oferuje głównie meble tapicerowane. Dodatkowo w ofercie pojawiają się stelaże do mebli oraz okucia meblowe. 

 

108 milionów złotych zainwestują nasi przedsiębiorcy

108 milionów złotych zainwestują nasi przedsiębiorcy

22 października 2020 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał 2 decyzje o wsparciu inwestycji.

HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o. (duży przedsiębiorca z niemieckim kapitałem) zainwestuje w Działdowie na terenie działek o powierzchni 2,9505 ha co najmniej 27 434 000 zł.
Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa huty szkła produkującej opakowania szklane wykorzystywane w przemyśle kosmetycznym, perfumeryjnym i spożywczym (słoiki, butelki, flakony). Projekt obejmuje m.in. budowę nowej wanny szklarskiej ogrzewanej elektrycznie wraz z wysoką halą dla instalacji do wytopu szkła, jak również utworzenie oddziału do magazynowania i konfekcjonowania stłuczki szklanej.

„CONSTRACT EXPORT – IMPORT” Sp. z o.o. (duży przedsiębiorca z polskim kapitałem) zainwestuje w Grabowie (Gmina Lubawa) na terenie działek o powierzchni 12,0730 ha co najmniej 81 440 500 zł.
Przedmiotem planowanej inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu produkującego meble. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę i modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowych pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. Zakupione zostaną nowe maszyny i urządzenia oraz nowe systemy regałowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem do obsługi gospodarki magazynowej.

HEINZ-GLAS jest rodzinną firmą, której tradycje produkcji szkła sięgają 1523 roku. Firma produkuje atrakcyjne, indywidualnie zaprojektowane flakony i słoiki ze szkła bezbarwnego, białego szkła opalowego i szkła kolorowego, barwionego wykorzystywane głównie w przemyśle perfum i kosmetyków.

„CONSTRACT EXPORT – IMPORT” Sp. z o.o. to firma rodzinna, której początki sięgają kwietnia 1998 r. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest głównie produkcja mebli skrzyniowych i elementów meblowych typu: komody, szafy, regały na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne.

Więcej informacji o firmach:
HEINZ-GLAS Działdowo.
CONSTRACT EXPORT – IMPORT.

 

DECYZJA O WSPARCIU INWESTYCJI W KORPELACH

DECYZJA O WSPARCIU INWESTYCJI W KORPELACH

8 października 2020 r. firma Mieszała System sp. z o.o. otrzymała decyzję o wsparciu dotyczącą budowy zakładu produkcji kanalizacyjnych przejść szczelnych z kompozytów żywicznych. Dokument został podpisany przez Wiceprezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorza Kłoczko.

W ramach inwestycji wykonane zostaną niezbędne prace adaptacyjne i budowlane mające na celu przystosowanie zakupionych obiektów do potrzeb uruchomienia produkcji oraz zamontowane zostaną maszyny i urządzenia produkcyjne. Inwestycja w wysokości 7 808 549 złotych zlokalizowana będzie w Korpelach (Gmina Szczytno).

Firma Mieszała System sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji kanalizacyjnych przejść szczelnych z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Przedsiębiorstwo kontynuuje działalność firmy Marmurex System Janusz Mieszała, funkcjonującej od 1996 roku.

Więcej informacji o firmie.

 

Spotkanie ze Starostą Powiatu Przasnyskiego

Spotkanie ze Starostą Powiatu Przasnyskiego

14 września 2020 roku w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odbyło się spotkanie związane z rozwojem gospodarczym powiatu przasnyskiego.

W wydarzeniu uczestniczył Zarząd W-M SSE S.A.: Prezes – Zbigniew Targowski i Wiceprezes – Grzegorz Kłoczko oraz Starosta Powiatu Przasnyskiego – Krzysztof Bieńkowski.

W celu zwiększenia aktywności dotyczącej lokowania inwestycji na terenie powiatu, władze utworzyły kompleksy terenów inwestycyjnych, które są w gotowe do zagospodarowania. W podstrefie Przasnysz oferowane są następujące obszary inwestycyjne:
– 69 działek o łącznej powierzchni 41,1793 ha (zlokalizowane w Specjalnej Strefie Ekonomicznej);
– 61 działek o łącznej powierzchni 55,2735 ha (pozostały obszar inwestycyjny).

W podstrefie Chorzele oferowane są następujące obszary inwestycyjne:
– 11 działek o łącznej powierzchni 33,3128 ha (zlokalizowane na terenie Podstrefy PSG);
– 12 działek o łącznej powierzchni 12,5337 ha (zlokalizowane przy budowanej obwodnicy miasta Chorzele).

Każda firma, która zdecyduje się na realizację inwestycji na terenie zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., w tym na obszarze powiatu przasnyskiego, uzyskuje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, polegającej na zwolnieniu przedsiębiorcy z płacenia podatku dochodowego. Wspomniany mechanizm udzielania firmom pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych funkcjonuje pod nazwą Polska Strefa Inwestycji i można z niego korzystać na terenie całej Polski po spełnieniu określonych kryteriów – zależnych od danej lokalizacji.

Szczegółowe informacje dot. oferty powiatu przasnyskiego.

 

Kolejne 2 decyzje wydane

Kolejne 2 decyzje wydane

27 sierpnia 2020 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał 2 decyzje o wsparciu inwestycji. Dokumenty z rąk Zbigniewa Targowskiego – Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Grzegorza Kłoczko – Wiceprezesa Zarządu W-M SSE S.A. odebrali: Krzysztof Radzewicz – Członek Zarządu i Jarosław Piskorz – Prokurent (firma Accoya Sp. z o.o.) oraz Maciej Remuszko – Prezes Zarządu (firma Tartak Napiwoda Sp. z o.o.).

Accoya Sp. z o.o. (mikroprzedsiębiorca z polskim kapitałem) zainwestuje w Giżycku na terenie działki o powierzchni 0,4524 ha co najmniej 4 389 048,90 zł.
Przedmiotem planowanej inwestycji jest utworzenie nowego zakładu zajmującego się produkcją mebli, a także projektowaniem i produkcja domków campingowych i budynków małej architektury ogrodowej (garaże, domki sypialniane, budynki gospodarcze). W ramach inwestycji zakupiona zostanie nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,4524 ha, wybudowana zostanie hala produkcyjna o powierzchni użytkowej ok. 1000 m² z zapleczem socjalno-biurowym oraz zakupione zostaną niezbędne maszyny i urządzenia.

Tartak Napiwoda Sp. z o.o. (średni przedsiębiorca z polskim kapitałem) zainwestuje w Napiwodzie (powiat nidzicki) na terenie działek o powierzchni 8,8510 ha co najmniej 16 120 000 zł.
Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa zakładu przetwórstwa drewna w celu zwiększenia jego zdolności produkcyjnych. Na realizację inwestycji składają się trzy zasadnicze działania: zakup linii wstępnej obróbki surowca, budowa hali stolarni oraz zakup maszyn do jej wyposażenia, budowa hali przetarcia i zakup maszyn do jej wyposażenia i obsługi.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów tartacznych sprzedawanych bezpośrednio do fabryk w Polsce i na Świecie oraz produkcja wyrobów tartacznych na potrzeby stolarskie, ciesielskie oraz dla budownictwa, jak również opakowań drewnianych. 

 

Inwestycja za 52 miliony złotych w Lidzbarku

Inwestycja za 52 miliony złotych w Lidzbarku

26 sierpnia 2020 r. Marcin Witulski – Prezes Zarządu „Polmlek” Sp. z o. o. odebrał decyzję o wsparciu inwestycji z rąk Zbigniewa Targowskiego – Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu W-M SSE S.A. – Grzegorza Kłoczko. Dokument umożliwia skorzystanie z pomocy publicznej na realizację przedsięwzięcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego.

W ramach przedsięwzięcia „Polmlek” Sp. z o. o. zainwestuje co najmniej 52 500 000 zł. Projekt zrealizowany zostanie na działkach o powierzchni 9,8413 ha.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę obecnej działalności w Lidzbarku Warmińskim, przy ulicy Topolowej 1, gdzie mieści się aktualnie zakład mleczarski. Modernizacja polegać będzie w szczególności na zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowaniu procesu pakowania, co powinno przełożyć się na poprawę parametrów związanych z produktywnością. Przedsięwzięcie obejmować będzie również uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego celem będzie opracowywanie ulepszeń dotyczących procesu produkcyjnego w zakresie produktów znajdujących się w portfolio Spółki.

Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim należy do GRUPY POLMLEK od 2002 roku i jest to największy i najdynamiczniej rozwijający się zakład w Grupie. W roku 2017 otworzono tutaj największą w Europie Środkowej fabrykę WPC (koncentrat białka serwatki), której budowa zajęła zaledwie 12 miesięcy. Fabryka przerabia 2,4 miliony litrów serwatki dziennie, a innowacyjna technologia zapewnia produkcję w najwyższych farmaceutycznych standardach. Polmlek w Lidzbarku Warmińskich jest liderem produkcji serwatki oraz laktozy w proszku w Europie Centralnej. Wartość inwestycji wyniosła 75 milionów euro i zlokalizowana została w Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Więcej informacji o firmie.

 

Jutrzenka Dobre Miasto z decyzją o wsparciu inwestycji

Jutrzenka Dobre Miasto z decyzją o wsparciu inwestycji

5 sierpnia 2020 r. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała decyzję o wsparciu inwestycji dla firmy Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o. Dokument z rąk Prezesa Zarządu W-M SSE S.A. – Zbigniewa Targowskiego oraz Wiceprezesa Zarządu W-M SSE S.A. – Grzegorza Kłoczko odebrał Maciej Tryt – Prezes Zarządu Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o. oraz Aneta Stefaniak – Główna Księgowa.

Przedsięwzięcie obejmie rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego a także unowocześnienie realizowanych procesów produkcyjnych wszystkich oferowanych przez spółkę produktów (m.in. budowa nowej hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń). Głównym celem realizacji inwestycji jest zwiększenie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa.

Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o. (średnie przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje co najmniej 7 250 000 złotych i zatrudni minimum 2 nowych pracowników. Projekt zrealizowany zostanie w Dobrym Mieście na działkach o powierzchni 2,6624 ha.

Jutrzenka Dobre Miasto to rodzinna firma, założona w 1954 roku, która produkuje wyroby cukiernicze znajdujące uznanie w coraz szerszych zakątkach świata. Przedsiębiorstwo w swojej stałej ofercie posiada blisko pięćdziesiąt produktów, w tym Dobromiejską Śliwkę w Czekoladzie – flagowy produkt firmy. Zakład nieustannie się rozwija, inwestując w nowe technologie oraz rozwiązania, ulepszając park maszynowy, tak by móc stale oferować konsumentom produkty na najwyższym poziomie. Wysoką jakość oraz dbałość przy produkcji potwierdzają posiadane przez firmę certyfikaty IFS, BRC oraz HACCP.

Więcej informacji o firmie.

 

Prezes Jan Szynaka powołany na urząd Konsula Honorowego Republiki Białoruś

Prezes Jan Szynaka powołany na urząd Konsula Honorowego Republiki Białoruś

30 lipca 2020 roku w Ambasadzie Białorusi w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji objęcia urzędu Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie przez Prezesa Grupy Meblowej Szynaka – Jana Szynaka. W ceremonii udział wzięli Jego Ekscelencja Władimir Czuszew – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, Dyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Jan Hofmokl. Wśród zaproszonych gości obecni byli  przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, władz wojewódzkich, szefowie przedstawicielstw białoruskich firm w Polsce, Członkowie Zarządu, Pracownicy oraz Przyjaciele Grupy Meblowej Szynaka. 
Podczas ceremonii Ambasador Republiki Białoruś Władimir Czuszew wręczył Konsulowi Honorowemu Janowi Szynace Flagę Narodową Republiki Białoruś, listy komisyjne i pieczątkę konsularną. Dyrektor Departamentu Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Jan Hofmokl w imieniu Ministerstwa wręczył „Egzequatur” (dokument potwierdzający uznanie konsula przez państwo przyjmujące) podpisane przez Ministra Spraw Zagranicznych w Polsce – Jacka Czaputowicza.
Uzasadniając nominację Jana Szynaki na urząd Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie Ambasador Czuszew podkreślił, że sąsiedzkie położenie geograficzne Białorusi i Polski oraz wielowiekowa wspólna historia naszych krajów bezwarunkowo przemawiają za potrzebą zacieśniania współpracy międzypaństwowej. Polskie firmy dzięki wysokiej jakości swoich produktów i usług zasłużyły na dobrą reputacje na Białorusi. Obecna współpraca między naszymi krajami nie osiągnęła jeszcze dostatecznego poziomu i należy ją rozwijać zarówno w sferze gospodarczej, przygranicznej, kulturalnej, politycznej, naukowej czy społecznej. W swojej wypowiedzi Ambasador podkreślił, że ,”Prezes Jan Szynaka jako jeden z największych inwestorów na Białorusi  jest przyjacielem naszego kraju, który obejmując tę zasłużoną funkcję przyjmuje na siebie ogrom obowiązków wynikających z pełnienia urzędu Konsula Honorowego Republiki Białoruś w Olsztynie. Pragnę z tego miejsca przekazać Panu Konsulowi życzenia sukcesów we wszystkich przedsięwzięciach w wykonywaniu powierzonej odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji, która będzie się przyczyniać do rozwoju i wzmocnienia stosunków między Republiką Białoruś i Rzeczypospolitą Polską„.
Konsul Honorowy – Jan Szynaka w swoim wystąpieniu zaznaczył, że uzyskanie tytułu Konsula Honorowego republiki Białoruś nakłada na niego obowiązek reprezentowania obu krajów we wzajemnym współdziałaniu. Pełniona funkcja będzie doskonałym atrybutem do rozwoju gospodarczego, kulturowego, społecznego, sportowego i politycznego naszych krajów. Ważną rzeczą jest aby scalać przyjaźń między naszymi narodami, wzajemnie się odwiedzać aby nastała przyjaźń i współpraca w relacjach polsko białoruskich. Funkcja Konsula Honorowego jest dużym wyzwaniem dla mnie osobiście ale także dla polskich przedsiębiorców. Dzisiaj duży rozwój gospodarki i współpracy między Białorusią i Polską pokazuje jak bliska jest nam idea współdziałania jak możemy się nawzajem uzupełniać, jak możemy rozwijać i otwierać wzajemne rynki zbytu. Bardzo ważną sprawą jest fakt jak wielu Polaków żyje i funkcjonuje na Białorusi. Dla nich współpraca z polskim Konsulem Honorowym, który otwiera okno gospodarcze Białorusi w Europie, daje wielką szansę rozwoju narodu białoruskiego w Polsce i w Europie. To jest odnowienie tego co przez wiele lat zostało zaniedbane. Dzisiaj dużo mówi się o współpracy, przyjaźni polsko-białoruskiej jednak nikt do końca nie wie jak dużo zostało polskości i polskich elementów historycznych na Białorusi. To jest warte przypomnienia wszystkim Polakom.
Konsul Honorowy Jan Szynaka będzie prowadził działalność w okręgu konsularnym, w skład którego weszły województwa Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie i Kujawsko-Pomorskie.
Sylwetka Jana Szynaka:
Jan Szynaka jest polskim przedsiębiorcą Prezesem Zarządu firmy Szynaka-Meble Sp. z .o.o., wiodącego producenta mebli w Polsce i na świecie. Od ponad 60 lat kreator pozytywnego wizerunku polskiej firmy rodzinnej i promotor Polski i polskich produktów na arenie międzynarodowej. Dzięki nowoczesnym metodom zarządzania oraz skutecznej polityce promocyjnej kierowana przez Jana Szynaka firma rozwinęła liczne kontakty handlowe w Polsce i ponad 60 krajach świata. Dziś Grupę Meblową Szynaka tworzy 8 nowoczesnych zakładów produkcyjnych, Centrum Logistyczno-Wystawiennicze o łącznej powierzchni ponad 650 000 m2, co można porównać do 91 boisk piłkarskich. Obecnie Grupa Meblowa Szynaka zatrudnia prawie 3500 osób. Prowadząc biznes Jan Szynaka podejmuje szereg inicjatyw mających na celu osiągnięcie harmonii i równowagi z otoczeniem, dbając tym samym o środowisko naturalne. W Jego filozofii działania silnie zakorzeniony jest duch odpowiedzialności społecznej. Kierowana przez niego firma nie działa w oderwaniu od lokalnego społeczeństwa, jest jego częścią i aktywnie wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju okolicznych miast, województwa i kraju. Jan Szynaka jako aktywny promotor polskiego rzemiosła chętnie udziela się społecznie i charytatywnie. Jest wielkim autorytetem w kraju i uznanym menadżerem. Obecnie pełni funkcję Członka Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Polski Andrzeju Dudzie oraz pełni drugą kadencje funkcję Prezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Jan Szynaka jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Prywatnie ojciec 4 dzieci i dziadek 5 wnuków.

 

Inwestycja w Gronowie Górnym

Inwestycja w Gronowie Górnym

31 lipca 2020 r. Sławomir Mohr – właściciel Firmy Handlowo Usługowej „S&S PROJEKT” odebrał decyzję o wsparciu inwestycji z rąk Zbigniewa Targowskiego – Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Dokument umożliwia skorzystanie z pomocy publicznej na realizację przedsięwzięcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.

W ramach inwestycji Firma Handlowo Usługowa „S&S Projekt” zainwestuje co najmniej 2 723 825 zł. Projekt zrealizowany zostanie na działkach o powierzchni 1,2090 ha.

Firma planuje rozbudowę obecnej działalności w Gronowie Górnym, gdzie mieści się aktualnie zakład meblarski. Modernizacja zakładu polegać będzie w szczególności na budowie hali produkcyjnej oraz rozbudowie infrastruktury technicznej. W zakładzie planowane jest doposażenie działów w dodatkowe maszyny i urządzenia oraz zakup nowoczesnej linii lakierniczej, w skład której wchodzi robot lakierniczy.

Firma Handlowo Usługowa „S&S Projekt” to przedsiębiorstwo rodzinne z wieloletnim doświadczeniem w branży. Od początku działalności stara się sprostać oczekiwaniom klientów, dopasowując się do wymagań rynku poprzez wprowadzanie nowego wzornictwa i usług. Firma jest wiodącym producentem frontów lakierowanych w regionie, a wyroby trafiają do odbiorców na obszarze niemal całego kraju, wielu krajów Unii Europejskiej oraz na rynki wschodnie. Zakład realizuje zarówno zlecenia seryjne jak i indywidualne. 

Więcej informacji o firmie.

Kolejna decyzja o wsparciu inwestycji

Kolejna decyzja o wsparciu inwestycji

20 lipca 2020 r. firma BIOX Jerzy Kiczyński otrzymała decyzję o wsparciu umożliwiającą skorzystanie z pomocy publicznej na realizację przedsięwzięcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dokument z rąk Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – Zbigniewa Targowskiego odebrał Jerzy Kiczyński – Właściciel.

W ramach inwestycji BIOX Jerzy Kiczyński zainwestuje co najmniej 1 200 000 zł. Projekt zrealizowany zostanie w powiecie giżyckim – w Grajwie oraz Gajewie na działkach o powierzchni 1,3100 ha.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać m.in. na: 

BIOX Jerzy Kiczyński jest wiodącym polskim producentem natleniaczy strumienicowych, mieszadeł zatapialnych, dekanterów (koryt spustowych) z ruchomym przelewem wykorzystywanych głównie w instalacjach oczyszczalni ścieków i przepompowniach. Jest też liczącym się dostawcą urządzeń pomocniczych: żurawików, prowadnic do pomp i mieszadeł, wciągarek linowych oraz innych specjalistycznych urządzeń. Firma świadczy również usługi z zakresu napraw i konserwacji urządzeń.

Więcej informacji o firmie.

 

45. decyzja o wsparciu inwestycji

45. decyzja o wsparciu inwestycji

16 lipca 2020 r. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA wydała decyzję o wsparciu inwestycji dla przedsiębiorstwa Rafał Parzych Firma Handlowo Usługowa. Dokument z rąk Prezesa Zarządu W-M SSE SA – Zbigniewa Targowskiego odebrał Rafał Parzych – właściciel.

Planowana inwestycja ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz stworzenie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez unowocześnienie parku maszynowego (m.in. zakup wycinarki laserowej do rur i profili oraz prasy krawędziowej CNC) i rozbudowę przestrzeni operacyjnej (budowa nowej hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą).

Rafał Parzych Firma Handlowo Usługowa (małe przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zainwestuje co najmniej 4 633 000 złotych i zatrudni minimum 2 nowych pracowników. Projekt zrealizowany zostanie w Trutnowie (Gmina Bartoszyce) na działce o powierzchni 1,0355 ha.

Firma Handlowo Usługowa Rafał Parzych jest młodą ale prężną i dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w:

Odbiorcami wyrobów są firmy krajów Unii Europejskiej min. Niemcy, Francja, Szwajcaria, Szwecja, Austria. 

Więcej informacji o firmie.

 

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.