Zamówienia publiczne w praktyce MŚP – seminarium

Zamówienia publiczne w praktyce MŚP – seminarium

24 kwietnia 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” – „Zamówienia publiczne w praktyce MŚP – wybrane elementy”.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zagadnienia związane z praktycznymi aspektami udziału polskich małych i średnich firm w zamówieniach publicznych. Omówione zostaną m.in. następujące kwestie: wypełnianie warunków postępowania, zachowanie poufności, korzystanie z podwykonawców i potencjału osób trzecich, kryteria oceny ofert, przesłanki do wykluczenia oferenta z postępowania oraz możliwości, jakie stwarza postępująca elektronizacja zamówień publicznych w Polsce.

Seminarium odbędzie się w Warszawie, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:30-14:30.

Wydarzenie przeznaczone jest dla małych i średnich firm. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie PARP.

Szczegółowy program seminarium.

O gospodarce w Punkcie Widzenia TVP

O gospodarce w Punkcie Widzenia TVP

O nowych zasadach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych i gospodarczym rozwoju regionu rozmawiali w programie „Punkt Widzenia” TVP Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Ireneusz Popiel – Burmistrz Ornety.

Zapraszamy do obejrzenia programu. 

Punkt Widzenia: 16.04.2018.

 

Prezes Zarządu W-M SSE SA w Opiniach TVP

Prezes Zarządu W-M SSE SA w Opiniach TVP

13.04.2018 r. Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA był gościem programu Opinie w TVP.

Głównym tematem rozmowy były nadchodzące zmiany w przepisach dotyczące polskich specjalnych stref ekonomicznych oraz funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Opinie TVP 13.04.2018.

 

Konferencja z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Konferencja z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

11.04.2018 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja „Wspólnie o konstytucji, wspólnie o gospodarce”.

Chciałbym, żebyśmy byli w stanie wypracować taki model, który pozwoli nam nadal w sposób jak najbardziej sprawny rozwijać naszą gospodarkę. Ale przede wszystkim rozwijać nasz kraj i zapewnić to, co poprzez rozwój gospodarczy jest dla mnie niezwykle istotne: podnoszenie jakości życia Polaków, jakości życia polskich rodzin – powiedział Prezydent Andrzej Duda podczas swojego wystąpienia.

W panelu eksperckim wzięli udział: Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, prof. Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, prof. Andrzej Dudek – Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Piotr Woźniak – Prezes Zarządu PGNiG. Dyskusję moderował prof. Cezary Kochalski – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Adam Glapiński – Prezes Narodowego Banku Polskiego, Ministrowie Kancelarii Prezydenta RP, Doradcy Prezydenta RP. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentował Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu.

Po dyskusji uczestników konferencji, wydarzenie oficjalnie zakończył Paweł Mucha – Sekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, pełniący jednocześnie funkcję pełnomocnika do spraw referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Autor zdjęć: Grzegorz Jakubowski/KPRP, źródło: oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Promocja zagraniczna firm. Konkurs PARP

Promocja zagraniczna firm. Konkurs PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów – Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Wnioski można składać od 4 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r. Wsparcie na udział w zagranicznych targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Obszary wsparcia, które mogą liczyć na dofinansowanie to:

Pula środków dla MŚP:

Szczegółowe informacje na stronie internetowej PARP.

 

Kwietniowe dotacje dla przedsiębiorców

Kwietniowe dotacje dla przedsiębiorców

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z aktualnymi możliwościami pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.

Kwietniowa oferta obejmuje 33 nabory z programów ogólnopolskich, 18 konkursów z programów regionalnych (województwo mazowieckie i warmińsko-mazurskie) i 4 konkursy z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Najważniejsze informacje o wybranych naborach na stronie internetowej.

 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO I ROKOWAŃ

5.04.2018 r. opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert.

PAIH wspiera proces internacjonalizacji

PAIH wspiera proces internacjonalizacji

Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne skierowany do polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Głównym założeniem projektu jest pomoc innowacyjnym przedsiębiorstwom w procesie internacjonalizacji na rynkach poza unijnych.

Wsparcie w ramach projektu to m.in.:

Projekt Polskie Mosty Technologiczne zakłada stworzenie oraz pomoc we wdrożeniu strategii ekspansji, na danym rynku zagranicznym w oparciu o granty Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Pierwszy nabór wniosków planowany jest w drugim kwartale 2018 r. do: USA, Kanady i Meksyku.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu będzie dążyć do realizacji trzech rund naborów rocznie po maksymalnie pięćdziesięciu przedsiębiorców każda. W przypadku zwiększonego zainteresowania przedsiębiorców dopuszcza się realizację większej liczby rund.

Projekt składa się z następujących komponentów:

  1. Seminarium otwierające – przedstawienie głównych założeń projektu, harmonogramu warsztatów krajowych oraz wstępnej analizy rynków docelowych;
  2. Etap krajowy – udział w trzydniowym seminarium, podczas którego przygotowana będzie wstępna wersja strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny;
  3. Konsultacje indywidualne z ekspertami, mające na celu wypracowywanie finalnej wersji strategii ekspansji;
  4. Etap zagraniczny polegający na wdrażaniu strategii ekspansji na rynku docelowym ze wsparciem merytorycznym ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli Centrali i Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Realizacja projektu nie powinna przekroczyć dziewięciu miesięcy.

Więcej informacji.

Dotacje na przygotowanie terenów inwestycyjnych

Dotacje na przygotowanie terenów inwestycyjnych

Do 29.05.2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną, energetyczną, gazową, ciepłowniczą, a także na wewnętrzną infrastrukturę drogową.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie można uzyskać m.in. na:

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie to:

Na realizację projektów w ramach tego konkursu przeznaczonych jest 30 076 961,88 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków to 85%.

Więcej informacji.

życzenia świąteczne

życzenia świąteczne

Przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych w Strefie

Przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych w Strefie

27.03.2018 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA miała miejsce wizyta przedstawicieli Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział: Sonnet A. Frisbie – Sekretarz ds. Handlu i Inwestycji Sekcji Ekonomicznej Ambasady Stanów Zjednoczonych, Anna Jaros – Specjalista ds. Ekonomicznych Ambasady Stanów Zjednoczonych, Gabriela Zenkner-Kłujszo – Kierownik Biura Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Krzysztof Gąsior – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy.
W czasie wizyty omówione zostały m.in. zasady inwestowania na terenach objętych granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz założenia Ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.

 

Dotacje na ochronę własności przemysłowej

Dotacje na ochronę własności przemysłowej

Do 29 listopada 2018 r. mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzenie postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym.

Środki można również przeznaczyć na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo, a także na pomoc w ochronie praw własności przemysłowej na rynkach zagranicznych.  

Maksymalna kwota dotacji to 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Relacje medialne z konferencji dotyczącej kształcenia zawodowego

Relacje medialne z konferencji dotyczącej kształcenia zawodowego

Materiały z konferencji „Kształcenie zawodowe w zreformowanej szkole oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe”, która miała miejsce 20.03.2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie przygotowały: TVP Olsztyn, Telewizja Olsztyn oraz Polskie Radio Olsztyn.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami:

Problem szkół branżowych. Jak przyciągnąć uczniów?
Kształcenie zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe w zreformowanej szkole.
Doradzą, jak zmieniać szkolnictwo branżowe. Kurator oświaty powołał Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych.

 

Konferencja o kształceniu zawodowym

Konferencja o kształceniu zawodowym

20 marca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „Kształcenie zawodowe w zreformowanej szkole oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe”, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Uczestników wydarzenia powitali: Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

W konferencji wzięli udział m.in.: Bożena Mayer-Gawron – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Jolanta Gołaszewska – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Zdzisław Szczepkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Roksana Adamczyk – Kierownik Biura Rozwoju Personelu Energa Operator SA, Dorota Bajor – Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu, Grzegorz Prokop – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie oraz reprezentanci szkół i stowarzyszeń.

Głównym tematem wydarzenia były kierunki rozwoju kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami pracodawców oraz zmiany w systemie oświaty związane z wprowadzeniem szkół branżowych. W trakcie konferencji Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty powołał Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych. 

 

 

Autor zdjęć – Kamil Olszewski, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

Elbląska inwestycja Ary w mediach

Elbląska inwestycja Ary w mediach

Co najmniej 6 000 000 zł nakładów inwestycyjnych oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie 20 osób to efekty zezwolenia wydanego 16.03.2018 r. przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej sp. z o.o. wybuduje w Elblągu Centrum Badawczo – Rozwojowe.

Więcej informacji na temat inwestycji znajduje się w poniższych materiałach:

W podelbląskiej strefie powstanie centrum badawcze.
Nowa inwestycja w Warmińsko-Mazurskiej Strefie.
Zainwestują sześć milionów złotych na Modrzewinie.
Elbląg – Nowa inwestycja w specjalnej strefie ekonomicznej.
Nowa inwestycja w specjalnej strefie ekonomicznej w Elblągu. Firma zbuduje centrum badawczo-rozwojowe.

 

Ara

Ara

ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej inwestuje w Elblągu

ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej inwestuje w Elblągu

ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej sp. z o.o. otrzymało 16.03.2018 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dokument podpisany przez Prezesa Zarządu W-M SSE S.A. – Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezes – Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg odebrał Prezes Zarządu – Radosław Litwin.

Projekt dotyczy utworzenia w Elblągu Centrum Badawczo – Rozwojowego. Będą w nim opracowywane nowe rozwiązania prowadzące do zwiększenia i zautomatyzowania produkcji szaf elektrycznych i innych elementów z dziedziny robotyki i automatyki przemysłowej. W ramach inwestycji powstanie budynek oraz kupione zostaną urządzenia i aparatura badawcza wraz z oprogramowaniem. Przedsiębiorstwo zadeklarowało poniesienie co najmniej 6 000 000 zł nakładów inwestycyjnych oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie 20 osób. Obiekt powstanie na działce o powierzchni 0,8904 ha.

ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej sp. z o.o. należy do Grupy Ara, którą tworzą wyspecjalizowane podmioty prowadzące działalność skoncentrowaną na szeroko rozumianej automatyce przemysłowej. Przedsiębiorstwo działa na terenie całej Europy w następującym zakresie: 

Więcej informacji o ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej.

 

Dofinansowanie proinnowacyjnych projektów

Dofinansowanie proinnowacyjnych projektów

10 kwietnia 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabór wniosków w ramach I rundy konkursu „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zakupu usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji, a także kosztów inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej.

W ramach wprowadzania na rynek innowacji będzie można otrzymać do 700 tys. zł na inwestycje i do 350 tys. na usługi.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 70 mln zł. Wnioski można będzie składać w czterech rundach do 25 października 2018 r.

Więcej informacji na stronie internetowej PARP.
Dokumentacja konkursu.

Media o zezwoleniu Bruss w Mrągowie

Media o zezwoleniu Bruss w Mrągowie

Bruss Polska sp. z o.o. otrzymała 2.03.2018 r. zezwolenie na modernizację istniejącego zakładu i zwiększenie mocy produkcyjnych. Za co najmniej 10 000 000 zł zostanie m.in. rozbudowana hala produkcyjno-magazynowa, powstaną nowe pomieszczenia laboratorium oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Przedsiębiorstwo zadeklarowało utrzymanie w Mrągowie zatrudnienia na poziomie 367 osób.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Rozbudowują się w strefie. Chodzi o firmę z branży motoryzacyjnej.
W-M SSE: Bruss Polska zainwestuje min. 10 mln zł w zakładzie w Mrągowie.
W-M SSE: Bruss Polska zainwestuje min. 10 mln zł w zakładzie w Mrągowie.
Rozbudowa zakładu Bruss w Mrągowie.
Rozbudowa zakładu Bruss w Mrągowie.
Niemiecki producent inwestuje w magazyn na Mazurach.
Rozbudowa Bruss Polska w Mrągowie.
Bruss: Deutscher Automobilzulieferer erweitert Werk in Polen.
Rozbudowa zakładu Bruss w Mrągowie.

Zapraszamy na konferencję o kształceniu zawodowym

Zapraszamy na konferencję o kształceniu zawodowym

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ma przyjemność zaprosić do udziału w konferencji „Kształcenie zawodowe w zreformowanej szkole oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe”.

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie (Al. Piłsudskiego 7/9, sala 52).

Serdecznie zapraszamy do udziału.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.

Agenda wydarzenia.

Marcowe konkursy dla przedsiębiorców

Marcowe konkursy dla przedsiębiorców

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą 21 naborów z programów ogólnopolskich, 15 konkursów z programów regionalnych (województwo mazowieckie i warmińsko-mazurskie) i 3 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Bruss

Bruss

Rozbudowa zakładu Bruss w Mrągowie

Rozbudowa zakładu Bruss w Mrągowie

2.03.2018 r. Bruss Polska sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dokument został podpisany przez Zarząd W-M SSE S.A.: Grzegorza Smolińskiego – Prezesa oraz Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg – Wiceprezes i odebrany przez Pełnomocnika Bruss Polska sp. z o.o. – Małgorzatę Rentflejsz.

Przedsiębiorstwo zamierza rozbudować istniejący zakład i zwiększyć jego moce produkcyjne. Projekt zakłada rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej, budowę nowych pomieszczeń laboratorium oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych. Zakupione również zostaną nowe maszyny i urządzenia oraz wyposażenie laboratorium.

W ramach inwestycji przedsiębiorstwo planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 000 000 zł oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie 367 osób. Projekt będzie realizowany w Mrągowie na nieruchomości o powierzchni 2,5799 ha.

Bruss Polska Sp. z o.o. jest częścią niemieckiej Grupy Bruss zajmującej się produkcją komponentów do samochodów. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa to m.in.: produkcja systemów uszczelniających, uszczelek, modułów pokrycia i innych akcesoriów przemysłu motoryzacyjnego. Spółka zajmuje się również wytwarzaniem form i narzędzi do produkcji uszczelek z gumy i tworzyw sztucznych. Części produkowane w zakładzie można znaleźć w takich markach samochodowych jak Volkswagen czy Ford.

Więcej informacji o Bruss.

 

Konkurs „Bony na innowacje dla MŚP”

Konkurs „Bony na innowacje dla MŚP”

22.03.2018 r. rozpocznie się pierwsza runda konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie zakupu od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego (I etap usługowy).

Pula środków w konkursie wynosi 70 000 000 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 60 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 400 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Konkurs (I etap usługowy) jest podzielony na cztery rundy. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

Po zakończeniu I etapu, przedsiębiorcy będą mogli wdrożyć innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową w ramach II etapu inwestycyjnego, który przewiduje nawet 560 000 złotych dotacji, przy maksymalnym poziomie dofinansowania 70%. Wsparcie będzie można przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Ogłoszenie konkursu (II etap inwestycyjny) nastąpi 14 marca 2018 r., rozpoczęcie naboru wniosków 17 kwietnia 2018 r., a zakończenie naboru 4 stycznia 2019 r.

Więcej informacji.
Dokumentacja konkursowa I etapu.

O nowych zasadach wspierania inwestycji – rozmowa w Radiu Olsztyn

O nowych zasadach wspierania inwestycji – rozmowa w Radiu Olsztyn

22 lutego 2018 r. gościem „Porannych pytań” Radia Olsztyn był Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Motywem przewodnim audycji była tematyka związana z Ustawą o zasadach wspierania nowych inwestycji. Zmienione przepisy dotyczące funkcjonowania polskich specjalnych stref ekonomicznych powinny zacząć obowiązywać w drugim kwartale 2018 r.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Grzegorz Smoliński: Cała Polska stanie się strefą inwestycji. Firmy już czekają.

 

Autorka zdjęcia – A. Podbielska

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji

Rada Ministrów przyjęła 20.02.2018 r. projekt Ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, którą zajmie się teraz Parlament. Przewidywany termin wejścia w życie nowych przepisów to początek drugiego kwartału 2018 r.

Zmienia się strategia funkcjonowania spółek strefowych. Dzisiaj spółki muszą najpierw włączyć grunt w granice strefy, a następnie zaoferować go inwestorowi. Po zmianach, to spółka będzie takim centrum obsługi — Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego oprócz Gołdapi i Ełku oraz duża część północnego Mazowsza będzie objęty Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Nie będzie już procesu czasochłonnego włączania gruntów do strefy — Grzegorz Smoliński – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi nowych przepisów:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
TVP. Strefy ekonomiczne czeka zmiana. Rząd przyjął plan reformy.
Projekt Ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.

 

Dotacje w ramach „Badań na rynek”

Dotacje w ramach „Badań na rynek”

20 marca 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabór wniosków dotyczących wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Będą to dwa konkursy, w których przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe:

Dotacje PARP można wykorzystać m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, a także na zakup nieruchomości lub budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Konieczna jest realizacja projektów wdrażających wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Ułatwieniem w tej edycji konkursu jest obniżenie minimalnego budżetu projektu do 5 mln zł (wcześniej było to 10 mln zł). Druga istotną zmianą jest dopuszczenie w tegorocznej edycji konkursu oparcia wdrożenia nowego produktu o wyniki zakupionych prac B+R (wcześniej musiały być to prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez wnioskodawcę).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski. Wnioski będą przyjmowane do 5 grudnia 2018 r.

Szczegółowa dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej PARP:

Media o pierwszych zezwoleniach W-M SSE w 2018 r.

Media o pierwszych zezwoleniach W-M SSE w 2018 r.

Początek 2018 r. zaowocował w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wydaniem trzech zezwoleń na innowacyjne przedsięwzięcia. Polskie przedsiębiorstwa zadeklarowały w nich poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 54 790 000 zł oraz zatrudnienie minimum 50 nowych pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami medialnymi dotyczącymi inwestycji:

Strefa z Mazur idzie w technologie.
Nowa inwestycja w W-M SSE. Chodzi o mazurską piekarnię.
Z Nidzicy w świat. Podpisano umowy na kolejne inwestycje w W-M SSE.
Nowi inwestorzy w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Nowa fabryka innowacyjnych mebli powstanie w Nidzicy.
Centrum Badawczo-Rozwojowe New Energy Transfer z zezwoleniem W-M SSE.
Biopieczywo w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Nowi inwestorzy w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Innowacyjny fotel hybrydowy i system odsalający działający w Arabii Saudyjskiej. Autorzy ciekawych projektów inwestują w regionie.
45 nowych miejsc pracy w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Centrum B+R New Energy Transfer z zezwoleniem w W-M SSE.
W Nidzicy ruszy produkcja innowacyjnego fotela.
Warmińsko-mazurskie: nowi inwestorzy w specjalnej strefie ekonomicznej. 
Inwestorzy pokochali Nidzicę.

Szczegóły dotyczące zezwoleń znajdują się na naszej stronie internetowej:

Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski z zezwoleniem w Pieckach.
Centrum badawczo-rozwojowe New Energy Transfer z zezwoleniem W-M SSE.
Hybrydowy fotel Blue Bird będzie produkowany w Nidzicy.

BLUE BIRD

BLUE BIRD

NEW ENERGY TRANSFER

NEW ENERGY TRANSFER

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.