Zapraszamy na szkolenie z zarządzania produkcją

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania produkcją

W imieniu Ośrodka Enterprise Europe Network działającego przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu zarządzania produkcją „Podstawy Lean Manufacturing – międzynarodowe standardy zarządzania produkcją”.

Szkolenie odbędzie się 22-23 września 2016 r. w Olsztynie.

Spotkanie to skierowane jest wyłącznie do przedstawicieli firm produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz zgłaszaniu swojego uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej.

Program „Laboratorium” w TVP

Program „Laboratorium” w TVP

O przyczynach uruchomienia Programu  Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „LABORATORIUM”, a także o jego założeniach i celach w programie TVP Olsztyn „Opinie” rozmawiali Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki.
 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem:
Program „Opinie”.

 

Podpisanie umowy o partnerstwie

Podpisanie umowy o partnerstwie

12 września została podpisana Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Programu  Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „LABORATORIUM”. Podpisy na dokumencie złożyli: Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki oraz Prezes Zarządu ALNEA Sp. z o.o. – Krzysztof Kamiński.

 

Do udziału w Programie zostały zaproszone firmy oraz gminy powiatu olsztyńskiego. Podczas spotkania inaugurującego Program deklarację przystąpienia złożyli: Tymbark, Michelin, Europrofil, OZ Graf, Alnea, Flexlink, Lasy Państwowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Gmina Dobre Miasto, Gmina Dywity, Gmina Gietrzwałd, Gmina Jeziorany, Gmina Kolno, Gmina Purda, Gmina Stawiguda, Gmina Świątki.

W spotkaniu uczestniczyli również Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki oraz Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – Paweł Żukowski.

 

Przedsiębiorstwa oraz samorządy terytorialne, które chcą aktywnie wspierać uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu oraz dostosowywać szkolnictwo do potrzeb regionalnej gospodarki mogą nadal przystąpić do Programu. Zainteresowanych prosimy o kontakt (tel.: 89 535 02 41, e-mail: marcin.kemski@wmsse.eu).

 

Program Wspomagania Uczniów w Wyborze  Zawodu ”Laboratorium” skierowany  jest do uczniów gimnazjów powiatu olsztyńskiego. Głównym celem programu jest umożliwienie młodzieży poznania naturalnego środowiska pracy poprzez wizyty w przedsiębiorstwach, a tym samym nabycie wiedzy o różnych zawodach. Pragniemy, aby gimnazjaliści podczas wizyt u pracodawców nie tylko poznawali nowe zawody oraz lokalne środowisko pracy, ale też odkrywali w sobie pasje, zainteresowania i czuli, że w zakładach pracy są oczekiwanymi gośćmi.
Drugim ważnym aspektem jest możliwość dostosowania kształcenia do potrzeb pracodawców. Chcemy wspierać  uczniów w wyborze  dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu oraz dostosowywać szkolnictwo do potrzeb regionalnej gospodarki. Jeżeli doradztwo zawodowe na poziomie gimnazjalnym nie funkcjonuje w zadowalający sposób, w wielu przypadkach jest dokonywany przez uczniów wybór liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych. Nie zawsze jest to zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów. Ponadto bez współpracy z przedsiębiorcami (analiza popytu na zawody) młodzież kształci się w tzw. zawodach nadwyżkowych, w rezultacie absolwenci po ukończeniu szkoły od razu rejestrowani są w urzędach pracy. Szczególnie istotny jest marketing edukacyjny wspierany przez zakłady pracy oraz rozwój doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów i ich rodziców, wskazywanie możliwości uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkoły, upowszechnianie wyników badań regionalnych rynków pracy, tendencji rozwoju gospodarczego oraz informacji nt. zawodów mających szanse zaistnieć na rynku pracy. Zmianie nastawienia uczniów do danego zawodu sprzyjać może konkretna propozycja pracy złożona przez pracodawcę, system umów przedwstępnych i stypendiów, ale także wizyty studyjne młodzieży w przedsiębiorstwach.

 

O tym przedsięwzięciu można też dowiedzieć się w mediach:
Ten projekt pomoże uczniom w wyborze przyszłego zawodu.
W Powiecie Olsztyńskim rozpoczął się Program „Laboratorium”, przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

 

Dwudziestolecie Philips w Kętrzynie

Dwudziestolecie Philips w Kętrzynie

Philips Lighting Poland Sp. z o.o. Oddział w Kętrzynie, firma działająca na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 9 września obchodziła dwudziestolecie obecności w Kętrzynie. Oficjalna część uroczyści była okazją do zaprezentowania historii prywatyzacji dawnego kętrzyńskiego Polam-Farel i przypomnienia faktów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa.
W uroczystościach związanych z jubileuszem firmy udział wzięli m.in.: Posłowie na Sejm RP: Iwona Arent i Jerzy Małecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński, Ryszard Niedziółka – Starosta Kętrzyński (były Prezes Oddziału Philips Lighting w Kętrzynie), Andrzej Malicki – Prezes Oddziału Philips Lighting w Kętrzynie, Dariusz Rudnik – Wojewódzki Komendant OHP, Marcin Kuchciński – Członek Zarządu Województwa, Grzegorz Prokop – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

 

Wizyta w fabryce Philips

Wizyta w fabryce Philips

9 września 2016 roku miała miejsce wizyta w fabryce Philips Lighting Poland Sp. z o.o. Oddział w Kętrzynie. Uczestnicy spotkania zapoznali się z informacjami na temat działalności przedsiębiorstwa oraz mieli okazję poznać najważniejsze osiągnięcia firmy. Ostatnim etapem wizyty było zwiedzanie zakładu produkującego sprzęt oświetleniowy.
Philips Lighting Poland Sp. z o.o. Oddział w Kętrzynie prowadzi działalność gospodarczą na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia wydanego 20.02.2014 r. Inwestycja będąca przedmiotem zezwolenia polega na modernizacji i rozbudowie fabryki pozwalającej na produkcję nowoczesnych i energooszczędnych opraw oświetleniowych.
Pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego, przysługująca przedsiębiorcy w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie ekonomicznej, pozwala firmie na realizację niezbędnych inwestycji, dostosowujących zakład do najnowocześniejszych standardów.
Podczas zwiedzania kętrzyńskiej fabryki Warmińsko–Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. reprezentował Prezes Zarządu – Grzegorz Smoliński. Wśród zwiedzających gości byli również m.in.: Iwona Arent – Poseł na Sejm RP oraz Grzegorz Prokop – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

 

Międzygminne Targi Przedsiębiorczości

Międzygminne Targi Przedsiębiorczości

Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wzięli udział w pierwszych Międzygminnych Targach Przedsiębiorczości, które odbyły się 9 września w Pasymiu. Organizatorami tego przedsięwzięcia były gminy: Pasym, Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi i Świętajno. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki.
Targi rozpoczęły się od symbolicznego wystrzału z armaty napoleońskiej. Po oficjalnym powitaniu gości, każda z gmin – organizatorów Targów przedstawiła swój potencjał rozwojowy jaki mogą wykorzystać przedsiębiorcy. W dalszej części firmy z terenu pięciu gmin zaprezentowały swoją ofertę udowadniając, że małe, lokalne przedsiębiorstwa też mogą odnieść sukces.
Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. zaprezentowała Ewelina Sulkowska – Starszy Inspektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego, omawiając możliwości inwestycyjne dla przedsiębiorców. Jednym z punktów programu był też panel dyskusyjny „Przedsiębiorczość”, w którym wziął udział Bronisław Anfolecki – Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy.
Targi były okazją do promocji gmin, zaprezentowania wyrobów i usług oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców, wymiany doświadczeń i nawiązywania wzajemnych kontaktów.
W wydarzeniu tym, z ramienia naszej spółki uczestniczyli również Marcin Kemski – Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy i Piotr Denis Kulczyk – stażysta.

 

Spotkanie z posłem

Spotkanie z posłem

Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński spotkał się z Posłem na Sejm RP – Jerzym Małeckim. Rozmowy dotyczyły głównie aktualnej sytuacji gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego oraz perspektyw jego rozwoju. Podkreślono, że fundamentem rozwoju województwa są dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, które dają miejsca pracy oraz tworzą sieć kooperantów i dostawców. Spotkanie było również okazją do poruszenia aktualnych spraw prowadzonych przez Strefę. 

 

Informacja nr 2 dotycząca przetargu „Uzbrojenie terenów…”

Informacja nr 2 dotycząca przetargu „Uzbrojenie terenów…”

Poniżej przedstawiamy treść kolejnych pytań, które wpłynęły do Zamawiającego i udzielone wyjaśnienia na zadane pytania.

 

Pytania i odpowiedzi.

Informacja dotycząca przetargu „Uzbrojenie terenów…”

Informacja dotycząca przetargu „Uzbrojenie terenów…”

Poniżej przedstawiamy treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego i udzielone wyjaśnienia na zadane pytania.

Pytania i odpowiedzi.

Sprostowanie do przetargu

Sprostowanie do przetargu

Informujemy, że w Załączniku nr 4 do Warunków Przetargu dotyczącego „Uzbrojenia terenów WMSSE S.A. w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną zlokalizowanych w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej” zamieszczone zostały błędne informacje.

W „PROJEKCIE BUDOWLANYM” – branża sanitarna, w części opisowej na stronach od numeru 28 do numeru 30 znajduje się niewłaściwa informacja (raport) z doboru pomp w projektowanej przepompowni ścieków. W treści znalazła się informacja o doborze pomp typ FZY.1.03, natomiast prawidłowo powinna w tym miejscu znaleźć się informacja o doborze pomp typ FZY.1.43.

W załączeniu prawidłowa informacja (raport) z doboru pomp dla projektowanej przepompowni, która w całości zastępuje informację zawartą w projekcie budowlanym na stronach 28 – 30.

 

Do pobrania.

XVI Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw

XVI Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw

14-15 września br. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbędzie się organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, XVI Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
W trakcie trwającego dwa dni forum odbędą się m.in. wystąpienia ekspertów o charakterze edukacyjnym oraz dyskusja o Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – zasadach, celach i priorytetach rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym i społecznym.
Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli również okazję zapoznać się z możliwościami dotyczącymi promocji firm na rynkach międzynarodowych, a także poznać programy branżowe – odbędzie się m. in. inauguracja dwóch nowych działań dla przedsiębiorców.
Dodatkowo będzie poruszana tematyka dotycząca kapitału ludzkiego. Jak stać się Pracodawcą Jutra? Jakich kompetencji potrzebuje polska gospodarka? Trudności i niepowodzenia, które przełożyły się na budowę rynkowej przewagi i rozwiązania, które zmieniają firmę.
Odbędzie się również prezentacja najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich oraz działań wdrażanych przez PARP w perspektywie 2014 – 2020, w szczególności programu POWER.
Udział jest bezpłatny.

Szczegóły i rejestracja.

Międzynarodowe Targi Meblowe

Międzynarodowe Targi Meblowe

6-9 września 2016 r. w Ostródzie odbędzie się 43 edycja Międzynarodowych Targów Meblowych –  jedno z najważniejszych wydarzeń targowych w Europe.

Międzynarodowe Targi Meblowe w Ostródzie to organizowane od ponad 20 lat wydarzenie mające znaczący wpływ na kreowanie branżowego rynku. Formuła „business to business”, w jakiej odbywa się ta impreza oraz aranżowane spotkania biznesowe sprawiają, że targi zyskały opinię imprezy wyjątkowej, na której nie tylko meble się ogląda, ale także sprzedaje i kupuje. Równolegle z targami meblowymi odbywają się dodatkowe wydarzenia: panele dyskusyjne, konferencje, szkolenia.

Zakres tematyczny targów:
• meble tapicerowane
• meble skrzyniowe
• meble kuchenne
• meble biurowe
• stoły i krzesła
• materace
• tkaniny

Wydarzenie patronatem honorowym objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Zapraszamy wystawców i zwiedzających do udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji.

Dotacje dotyczące odnawialnych źródeł energii

Dotacje dotyczące odnawialnych źródeł energii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie prowadzi nabór wniosków o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 dotyczących odnawialnych źródeł energii.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszonych 2 konkursów.

Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
• Przedsiębiorstwa;
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
• Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
• Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Rodzaje działań możliwych do dofinansowania:
• Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe;
• Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth;
• Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe;
• Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe;
• Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (do 110 kV włącznie).

Więcej informacji.

 

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rodzaje działań możliwych do dofinansowania:
• Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem  OZE;
• Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
• Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków(definicja w słowniku terminologicznym) w przedsiębiorstwach jako samodzielny projekt lub wraz z  wymianą i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
• Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
• Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
• Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
• Audyt energetyczny (jako element projektu)

Więcej informacji.

750 mln złotych w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”

750 mln złotych w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”

76 mln złotych w województwie mazowieckim oraz aż 674 mln złotych dla pozostałych województw jest dostępnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Dofinansowane mogą być projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwijaniu prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”, a poziom dofinansowania sięga nawet 80 procent w zależności od m.in.  wielkości przedsiębiorstwa.

To już piąty konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PO Inteligentny Rozwój, którego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowa formuła, według której są rozpatrywane wnioski w ramach tego konkursu bazuje na dwóch fundamentach – ograniczeniu formalności do minimum i krótkim czasie wydania decyzji – około 60 dni. Procedura jest intuicyjna, a cały wniosek można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną.

– „Bilans szybkiej ścieżki od 2015 roku do dziś pokazuje, że to najbardziej popularny konkurs NCBR. Od początku uruchomienia pierwszych konkursów przeznaczonych dla małych i średnich firm przedsiębiorcy złożyli 2219 projektów o wartości ponad 5-krotnie  przekraczającej założony budżet programu – 13,15 mld przy alokacji na konkurs 2,35 mld” – wskazuje prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR.

Więcej informacji na stronie NCBR.

Nowy zawód „technik spawalnictwa”?

Nowy zawód „technik spawalnictwa”?

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich wystąpiło z inicjatywą uruchomienia zawodu „technik spawalnictwa”.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z załączonym poniżej opisem nowego zawodu „technik spawalnictwa” i wyrażenie opinii na temat zasadności kształcenia młodzieży na takim kierunku w czteroletnim technikum.
Będziemy wdzięczni za wszelkiego rodzaju sugestie odnośnie przedstawionego zakresu nauczania, a także inne informacje mogące zobrazować zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów takiego kierunku nauczania.

Technik spawalnictwa.

Dotacje na prace badawczo-rozwojowe

Dotacje na prace badawczo-rozwojowe

Przedsiębiorcy z Warmii i Mazur mają szansę, aby zdobyć dofinansowanie na projekty związane z pracami badawczo-rozwojowymi. Jednym z priorytetów unijnej perspektywy na lata 2014-2020 jest dotowanie projektów badawczych, innowacji i komercjalizacja uzyskanych rezultatów, dlatego dostępnych jest ponad 160 mln złotych.

 

W ramach Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw o dofinansowanie mogą ubiegać się:
• Przedsiębiorstwa (MŚP i duże),
• Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże;

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

Szczegóły.

 

W ramach Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką o dofinansowanie mogą ubiegać się:
• Schemat A i B      Przedsiębiorstwa (MŚP); Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo  badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo ;
• Schemat C           Przedsiębiorstwa MŚP i duże; Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:
• Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Działanie służy wspomaganiu inicjowania współpracy w obszarze B+R pomiędzy przedsiębiorstwami a naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczorozwojowe, zarówno z jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. Zakres merytoryczny współpracy może dotyczyć takich działań jak: wykonanie badań, wsparcie rozwoju technologii lub produktu na wstępnym etapie jego opracowywania, przygotowanie do komercjalizacji wyników prac B+R. Zakładanym rezultatem projektu. powinno być wywoływanie współpracy pomiędzy wnioskodawcą i sektorem naukowobadawczym. Efektem współpracy powinno być rozwiązanie określonego problemu, prowadzące do rozwoju firmy i w perspektywie zapewniające podniesienie jej innowacyjności. Przykładowymi projektami mogą być: dopracowanie nowego produktu lub technologii, pomoc doradcza we wdrożeniu nowej technologii, badanie wyrobu na zgodność z normą. Środki wsparcia w ramach niniejszego działania są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe.
• Schemat B: „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych. Działanie pozwala na finansowanie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych mających na celu rozwój nowych lub doskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/technologii, przygotowanie do uzyskania i pozyskanie certyfikacji oraz uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej. Beneficjent może zdecydować o zakupie usług badawczych, technologii i wiedzy, zarówno od naukowców/ podmiotów oferujących usługi badawczo-rozwojowe z regionu, jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie prac B+R, mogących obejmować prace realizowane przez pracowników firmy i/lub przez zewnętrzny podmiot oferujący usługi B+R/ naukowca, której udział jest obligatoryjny.
• Schemat C: „Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Szczegóły.

Kończą się trzy konkursy dla firm

Kończą się trzy konkursy dla firm

Do 29 sierpnia 2016 roku przedsiębiorstwa mogą skorzystać z konkursów ogłoszonych przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat B
Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług (min. trzy różne produkty/usługi) i oferowanie ich klientom w formie połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem oferty. Ponadto dofinansowanie zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.
Szczegóły.

 

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
Przewidziane do wsparcia typy projektów:
• projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadzące m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.),
• elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).
Szczegóły.

 

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
W ramach  poddziałania wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji.
Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.
Szczegóły.

 

O Strefie w Porannych pytaniach Radia Olsztyn

O Strefie w Porannych pytaniach Radia Olsztyn

Zapraszamy do zapoznania się z rozmową z Grzegorzem Smolińskim – Prezesem Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 grzegorz-smolińśki

Specjalna strefa ekonomiczna przestała chować się za trzonkiem łopaty.

Dotacje na ekspansję zagraniczną

Dotacje na ekspansję zagraniczną

365 wniosków o łącznej wartości ponad 16 mln zł zostało złożonych do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w pierwszym konkursie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Do rozdysponowania jest 10 mln zł. Przedsiębiorstwa ubiegają się o dotację na usługi doradcze związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego, który doprowadzi do umiędzynarodowienia ich działalności.
Liczba złożonych wniosków potwierdza, że firmy z Polski Wschodniej chcą wychodzić ze swoim biznesem poza rynek krajowy i są gotowe podjąć takie wyzwanie” – powiedział Wiceminister Rozwoju Adam Hamryszczak.

Złożone wnioski są na etapie oceny w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a zwycięzców poznamy na przełomie sierpnia i września.
Ekspansja zagraniczna polskich firm to jeden z naszych priorytetów wyrażonych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Cel ten osiągniemy m.in. za pomocą kompleksowego działania, które zaproponowaliśmy w Programie Polska Wschodnia” – zaznaczył Wiceminister.

Dobry wniosek o dofinansowanie to przedsięwzięcie, które trzeba dobrze zaplanować. Aby  sformułować cele i sposoby działania przedsiębiorstwa, potrzeba czasu. Z tych względów, warto już dzisiaj zainteresować się konkursem, który będzie zorganizowany w IV kwartale tego roku.
Jesienią przed firmami z Polski Wschodniej kolejna szansa na dotacje na opracowanie modelu biznesowego. W październiku ruszy drugi konkurs, w którym do efektywnego rozdysponowania będzie też 10 mln zł” – poinformował Wiceminister Rozwoju.

 

Pierwszy etap konkursu to ubieganie się o dotację o maksymalnej wartości 50 tys. zł, która umożliwi firmom m.in. analizę ich możliwości eksportowych, wybór rynków docelowych oraz opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny. W wyniku jej przeprowadzenia zostanie  opracowany model biznesowy – strategia.
Firmy, które chcą wystartować w konkursie powinny pamiętać, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, muszą wybrać wykonawcę usług doradczych i zawrzeć z nim umowę warunkową tzn. taką, która będzie realizowana, jeśli projekt otrzyma dotację.

Drugi etap to maksymalnie 500 tys. zł na przygotowanie wdrożenia opracowanego modelu biznesowego. Konkurs dotyczący tego etapu wsparcia ogłoszony zostanie w grudniu br. Jego budżet wyniesie 200 mln zł. 
Będzie on polegał na zapewnieniu firmom dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:
a) doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
b) doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
c) doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
d) doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
e) zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

Konkurs dotyczący wzornictwa

Konkurs dotyczący wzornictwa

Firmy z Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i podkarpackie) mają szansą zdobycia unijnej dotacji na zwiększenie konkurencyjności z wykorzystaniem wzornictwa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski od 5 września do 5 października 2016 r.

Ogłoszony konkurs dotyczy pierwszego etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję. Dostępnych jest 5 mln zł.  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej mogą starać się o maksymalnie 100 tys. zł na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Szczegóły:

  1. Etap I – obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej;
  2. Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wybór wykonawcy musi zostać przeprowadzony zgodnie z art. 6c ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania.
  3. Przedsiębiorcy, którzy prawidłowo wykorzystają pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizują pełny zakres rzeczowy i finansowy projektu, złożą wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostaną zatwierdzone, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Etapu II działania, w odrębnym konkursie.
  4. Etap II – wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:

 

Maksymalna wartość wsparcia w ramach II etapu wyniesie 3 mln zł i nie będzie mogła przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku małych przedsiębiorców i 60% w przypadku średnich przedsiębiorców.
6. Rezultatem projektu musi być wprowadzenie na rynek innowacji. Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD Podręcznik Oslo, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

 

Więcej informacji:

Fundusze na wzornictwo – kolejny konkurs ruszy we wrześniu.

1.4 Wzór na konkurencję II etap, Polska Wschodnia.

Wicepremier Mateusz Morawiecki o rozwoju Warmii i Mazur

Wicepremier Mateusz Morawiecki o rozwoju Warmii i Mazur

„Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” zakłada postęp polskiej gospodarki w oparciu o reindustrializację, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansję zagraniczną oraz postęp społeczny i regionalny. Szczegóły planu przedstawił Wicepremier i Minister Rozwoju – Mateusz Morawiecki na spotkaniu z przedsiębiorcami w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Kwestie związane z przyśpieszeniem rozwoju są zwłaszcza istotne na terenach, które pod względem gospodarczym oraz komunikacyjnym pozostają w tyle na tle reszty kraju. „Potrzebujemy ogromnej aktywności w ściąganiu biznesu na te tereny” – powiedział Wicepremier Mateusz Morawiecki.

W spotkaniu wzięli udział m. in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Jerzy Szmit, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – Sławomir Sadowski, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński, Wiceprezes Zarządu W-M SSE S.A – Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg, a także przedstawiciele instytucji związanych ze wspieraniem regionalnej gospodarki.

 

Główne założenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego przez rząd 16 lutego 2016 r.:

 

Cele, które stawia sobie rząd do 2020 r. to m.in.:

 

Zdaniem Wicepremiera Morawieckiego najbardziej niepokojące i hamujące proces rozwoju gospodarczego są: niż demograficzny, średni dochód obywateli, brak równowagi kapitału oraz mała innowacyjność. Najważniejszą kwestią jest wzmocnienie polskiego kapitału we wszystkich aspektach. „Chcemy, aby to polscy przedsiębiorcy budowali polski kapitał i aby nasze zadłużenie zagraniczne malało. To jest cel, którego realizacja przyniesie korzyści całej naszej gospodarce” – powiedział Wicepremier Mateusz Morawiecki.

Podsumowując swoje wystąpienie, Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił, że „polityka przemysłowa jest potężnym narzędziem rozwoju wszystkich państw, dlatego musimy zadbać o to, aby odbudować polską własność i rozwijać nasz potencjał”.

 

Prezentacja dotycząca „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

 

 

Wizyta Wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Olsztynie

Wizyta Wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Olsztynie

Wicepremier i Minister Rozwoju odwiedził 28 lipca stolicę Warmii i Mazur.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją TVP, w której poruszone zostały również zagadnienia związane z funkcjonowaniem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Materiał TVP Olsztyn.

Wyszukiwarka usług rozwojowych

Wyszukiwarka usług rozwojowych

Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki usług rozwojowych w kraju (m.in. szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych, coachingu i mentoringu).

Portal oferuje przedsiębiorcy narzędzia, które pozwolą mu w łatwy i intuicyjny sposób znaleźć usługę najlepiej dostosowaną do jego potrzeb oraz uzyskać dofinansowanie na częściowe pokrycie jej kosztów. Dofinansowanie usług wybranych za pośrednictwem RUR można uzyskać w ramach projektów Podmiotowego Finansowania Usług (PSF) realizowanych przez samorządy województw.

 

Więcej informacji.

Wyszukiwarka usług rozwojowych.

PKO BANK POLSKI PARTNEREM STRATEGICZNYM STREFY

PKO BANK POLSKI PARTNEREM STRATEGICZNYM STREFY

Z przyjemnością informujemy, że PKO Bank Polski został Partnerem Strategicznym Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

PKO Bank Polski należy do największych instytucji finansowych w Polsce. Jest silnym i nowoczesnym bankiem uniwersalnym, łączącym tradycyjnie dominującą rolę w sektorze detalicznym z sukcesywnym wzmacnianiem pozycji rynkowej segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat produktów i usług Banku oraz do kontaktu z doradcami, którzy przedstawią szczegółowe informacje o ofercie PKO Banku Polskiego. Na stronie internetowej banku znajdą Państwo więcej informacji oraz dane kontaktowe do oddziałów i centrów korporacyjnych w całej Polsce.

Doradztwo technologiczne dla firm

Doradztwo technologiczne dla firm

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie ogłasza drugi nabór wniosków o przeprowadzenie doradztwa technologicznego w firmie finansowanego ze środków projektu Enterprise Europe Network East Poland.

Wnioski mogą składać małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne z województwa warmińsko-mazurskiego, które działają lub planują działać międzynarodowo.

Firma składająca wniosek nie ponosi żadnych kosztów – usługa finansowana jest w 100% ze środków projektu Enterprise Europe Network East Poland.

Doradztwo technologiczne wykonywane jest przez specjalistów w wybranej dziedzinie, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu udzielą wskazówek i rekomendacji do dalszego działania.  Obejmuje ono następujące działania:
– zidentyfikowanie potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa,
– wskazanie technologii kluczowych dla rozwoju firmy,
– umieszczenie profilu firmy w międzynarodowej bazie danych.
                                       
Jedynym kryterium wyboru jest pierwszeństwo zgłoszeń. Oferta jest ważna do wyczerpania środków. Wnioski przyjmowane będą do 02.09.2016 r. godz. 15:00.

Szczegółowe informacje na stronie.

W-M SSE w mediach

W-M SSE w mediach

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat konferencji w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina.

 

TVP Olsztyn.
Radio Olsztyn.
Polsat News.
Gazeta Olsztyńska.
TVN24BiS.
Telewizja Olsztyn.

Konferencja prasowa z udziałem Jarosława Gowina

Konferencja prasowa z udziałem Jarosława Gowina

„Innowacyjność na Warmii i Mazurach” była tematem konferencji, która odbyła się 9 lipca w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej S.A. W spotkaniu z mediami  udział wzięli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Prezes Zarządu W-M SSE – Grzegorz Smoliński oraz Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg.

Podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki jest kluczowym celem polityki rozwojowej naszego kraju oraz całej Unii Europejskiej. Jednym z trzech priorytetów unijnej strategii do 2020 r. jest tzw. inteligentny wzrost oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Zacieśnianie współpracy między sektorem nauki i gospodarki, a także podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki to główne cele rządu na najbliższe lata. Wicepremier podkreślił, że działania służące realizacji tych celów zostały skonkretyzowane w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który zakłada m. in.:

 

Minister przypomniał, że instytucją odpowiedzialną m. in. za finansowanie badań, rozwoju oraz innowacji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Środki na innowacyjne badania będą kierowane wprost do przedsiębiorców. I to przedsiębiorcy będą sobie szukali partnerów po stronie naukowej – powiedział Jarosław Gowin.

W perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 budżet przeznaczony na te cele w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój sięga ok. 8,6 mld euro z funduszy UE, czyli niemal 36 mld zł. To drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020 i największy w UE. W większości konkursów finansowane będą projekty związane z badaniami i pracami rozwojowymi co zwykle wymaga wspólnych działań prowadzonych przez jednostkę naukową i przedsiębiorcę. Rolą jednostek naukowych jest wypracowanie nowych rozwiązań. Z kolei obecność przedsiębiorcy w projekcie daje gwarancję, iż podejmowane prace B+R są realizowane zgodnie z potrzebami rynku i z dużym prawdopodobieństwem zostaną w ciągu krótkiego czasu skomercjalizowane.

Chcielibyśmy postawić na kryteria związane z innowacyjnością, ale do czasu powołania nas do Zarządu Spółki  ani razu żaden przedsiębiorca z tego nie skorzystał – powiedział Grzegorz Smoliński.

Nowy Zarząd wspiera przedsiębiorstwa w zakresie poprawy ich innowacyjności, a dowodem na to jest wydane w ostatnich dniach Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej firmie Delphia Yachts z Olecka. Inwestycja będzie polegać na budowie centrum naukowo-badawczego, które umożliwi jej innowacyjną produkcję jachtów w oparciu o nanotechnologię.

Na koniec spotkania Wicepremier ujawnił, że wśród obszarów, które będą traktowane przez rząd jako priorytetowe, znajdzie się też przemysł meblarski, który jest wiodącą branżą gospodarczą Warmii i Mazur.

Wizyta Wicepremiera w W-M SSE

Wizyta Wicepremiera w W-M SSE

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin w sobotę (09.07.2016) odwiedził Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Na spotkaniu z Prezesem Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorzem Smolińskim, Wiceprezes Zarządu – Małgorzatą Sobieską zu Schwarzenberg, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Arturem Chojeckim oraz Michałem Wypijem – doradcą Wiceprezesa Rady Ministrów poruszane były tematy dotyczące rozwoju naszego regionu.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej S.A. przedstawił aktualną sytuację dotyczącą działalności W-M SSE oraz plany na najbliższe lata. Prezes Zarządu poinformował o wniosku dotyczącym rozszerzenia Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej, dzięki któremu powierzchnia Strefy zostanie powiększona o 358 hektarów. Nowe tereny i planowane na nich inwestycje będą dużym impulsem dla rozwoju regionu.

Wicepremier pogratulował dotychczasowych osiągnięć i podkreślił rolę współpracy nauki i biznesu, która powinna być motorem rozwoju innowacyjności. Wprowadzenie nowych produktów, usług, procesów technologicznych i technik zarządzania przyczyni się  do zwiększenia konkurencyjności rynku oraz poprawy jakości życia społeczeństwa.

 

 

Podstrefa w Olsztynku rośnie w siłę

Podstrefa w Olsztynku rośnie w siłę

Firma Europrofil Sp. z o.o. w Olsztynku rozpoczęła kolejny etap rozbudowy zakładu produkcyjnego w ramach posiadanego Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Warmińsko-Mazurskiej Strefie Ekonomicznej. To kolejna po budowie zakładu urządzeń chłodniczych Frigipol oraz rozbudowie Tymbarku – największego w Olsztynku pracodawcy inwestycja w tym rejonie.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji polegającej na budowie hali magazynowo – produkcyjnej wraz z wyposażeniem było okazją do wizyty Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorza Smolińskiego, Burmistrza Olsztynka – Artura Zenona Wrochny, Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy – Krzysztofa Gąsiora oraz Starszego Inspektora – Marcina Kemskiego (autora zdjęć) w firmie. Gospodarzem spotkania była Prezes Europrofil Spółka z o.o. – Aneta Biernat.

Podstrefa Olsztynek pod względem wolnej powierzchni do zagospodarowania zaczęła się powoli kurczyć, dlatego wizyta w Olsztynku polegała również na inwentaryzacji gruntów, które mogłyby być w przyszłości włączone do Strefy. Nowe tereny, które znajdą się w tej Podstrefie, w kolejnych latach dadzą gminie silny impuls do rozwoju, a jej mieszkańcom zapewnią miejsca pracy.

 

Europrofil Spółka z o.o. w Olsztynku to przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe w 100% oparte o polski kapitał. W swej działalności – co szczególnie cenne ze względu na charakterystykę regionu Warmii i Mazur – łączy produkcję z tworzyw sztucznych z ekologią. Europrofil Spółka z o.o. to największy w północnej Polsce odbiorca ścinków poprodukcyjnych czystego PVC-U.  Posiadając wymagane zgody i koncesje pozwalające w świetle prawa odbierać odpady z tworzyw sztucznych, poddaje je odzyskowi. Pełnowartościowy surowiec powstały w tym procesie Spółka sprzedaje m. in. producentom grodzic, parapetów, profili okiennych, ale także produkuje z niego rury kanalizacyjne oraz listwy podparapetowe (profile) do transportu i montażu okien. W zakładzie jest zatrudnionych około 60 osób.
Spółka jest laureatem „Gazeli Biznesu 2015”, uzyskała certyfikaty „Firma Godna Zaufania” oraz „Rzetelna Firma”,  uruchomiła własne Laboratorium Jakości, wdrożyła Zakładową Kontrolę Produkcji, rozbudowała park maszynowy i rozpoczęła budowę nowej hali produkcyjnej.

 

O problemach W-M SSE w TVP

O problemach W-M SSE w TVP

Zapraszamy do obejrzenia programu „Opinie”, w którym gościł Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Grzegorz Smoliński:

 

 

Program „Opinie”.

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.