Program Laboratorium w Opiniach TVP

Program Laboratorium w Opiniach TVP

O szczegółach realizacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium”, planach jego rozszerzenia w 2019 roku oraz wpływie tego projektu na regionalną gospodarkę dyskutowali w studiu Telewizji Polskiej – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki oraz Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – Grzegorz Smoliński.

Zapraszamy do obejrzenia programu „Opinie”.

Opinie: 13.6.18.

 

Informacje Telewizji Polskiej o Programie Wspomagania Uczniów

Informacje Telewizji Polskiej o Programie Wspomagania Uczniów

13 czerwca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja dotycząca rezultatów oraz perspektyw rozwoju Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium”. Druga edycja projektu realizowana była od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r. przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA oraz przedsiębiorstwo ALNEA sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem TVP.

Promuje branżówki, Pomaga wybrać zawód. Dwa lata laboratorium.

 

PODSUMOWANIE DRUGIEJ EDYCJI PROGRAMU LABORATORIUM

PODSUMOWANIE DRUGIEJ EDYCJI PROGRAMU LABORATORIUM

Świadomy wybór ścieżki kształcenia zgodny z indywidualnymi predyspozycjami uczniów, poznanie naturalnego środowiska pracy poprzez wizyty w przedsiębiorstwach, a w następstwie dostosowanie szkolnictwa do potrzeb regionalnej gospodarki to główne założenia Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium”. Druga edycja przedsięwzięcia była realizowana od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 r. przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA oraz przedsiębiorstwo ALNEA sp. z o.o.

13 czerwca 2018 r. miało miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uroczyste podsumowanie projektu, który polegał na wizytach w zakładach pracy uczniów drugich i trzecich klas gimnazjalnych oraz siódmych klas szkół podstawowych z powiatów: olsztyńskiego, elbląskiego, kętrzyńskiego i ełckiego. W spotkaniu dotyczącym rezultatów oraz perspektyw rozwoju Programu Laboratorium wzięli udział m.in.: Wicewojewoda Warmińsko Mazurski – Sławomir Sadowski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty – Krzysztof Marek Nowacki, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty – Wojciech Cybulski, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – Grzegorz Smoliński, Wojewódzki Komendant OHP – Dariusz Rudnik, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Paweł Kowszyński, Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego – Paweł Żukowski, Prezes Zarządu ALNEA sp. z o.o. – Krzysztof Kamiński, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Antoni Górski oraz przedstawiciele firm i szkół biorących udział w projekcie.

Do drugiej edycji Programu Laboratorium przystąpiło 47 szkół, które wzięły udział w 119 wizytach w 35 firmach.

W planach jest rozszerzenie przedsięwzięcia na całe województwo warmińsko-mazurskie.

Więcej informacji o Programie Laboratorium znajduje się na naszej stronie internetowej.

 

Współpraca z BGK

Współpraca z BGK

11 czerwca 2018 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA odbyło się spotkanie związane ze współpracą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), który pozostaje „Partnerem Strategicznym W-M SSE SA”.

W spotkaniu wziął udział Zarząd W-M SSE SA: Prezes – Grzegorz Smoliński oraz Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg. BGK reprezentowała Dyrektor Regionu Banku – Anna Bułło.

BGK jest bankiem państwowym z wieloletnim doświadczeniem w finansowaniu inwestycji, eksportu i rozwoju przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z produktami BGK oraz do kontaktu z przedstawicielami Banku.

Więcej informacji o BGK oraz dane kontaktowe.

 

Dotacje unijne w czerwcu

Dotacje unijne w czerwcu

W czerwcu 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju proponuje 55 możliwości ubiegania się o dotację m.in. na badania i prace rozwojowe oraz szkolenia i doradztwo.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania przedsięwzięć w ramach 28 naborów z programów ogólnopolskich, 17 konkursów z programów regionalnych (województwo mazowieckie i warmińsko-mazurskie) i 10 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.

Seminarium o kształceniu zawodowym

Seminarium o kształceniu zawodowym

4 czerwca 2018 r. odbyło się seminarium branżowe, którego głównym tematem było szkolnictwo zawodowe. W Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie rozmawiano o wyzwaniach z jakimi muszą mierzyć się szkoły oraz przedsiębiorcy w obszarze kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy.

W dyskusji głos zabrali m.in.: Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty; Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA; Lidia Nowacka – Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie oraz Ewa Kaliszuk – Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie.

Materiał dotyczący tego wydarzenia przygotowała TVP: „Przełamać stereotypy o szkolnictwie zawodowym”.

Jednym z działań podejmowanych na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego jest Program Laboratorium. Realizowane w ramach Programu wizyty młodzieży w przedsiębiorstwach mają pomóc uczniom podjąć decyzję o wyborze szkoły zawodowej.

Więcej informacji na temat Programu znajduje się na naszej stronie internetowej.

 

Design dla przedsiębiorców

Design dla przedsiębiorców

425 tys. zł na skorzystanie z usług doradczych oraz 700 tys. zł na inwestycje mogą otrzymać przedsiębiorcy w rozpoczynającym się 3 lipca 2018 r. konkursie. Nabór będzie prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wprowadzeniem na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Pula środków w konkursie wynosi 70 mln zł.

Wnioski można będzie składać w 3 rundach do 31 października 2018 r.

Więcej informacji.

Polsko-Izraelskie Forum Gospodarcze

Polsko-Izraelskie Forum Gospodarcze

Zapraszamy do udziału w Polsko – Izraelskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w dniach 19-20 czerwca w Tel Awiwie.

Celem Forum jest przekazanie przedsiębiorcom z obu krajów informacji na temat nowych możliwości związanych z rozwojem polsko-izraelskiej współpracy gospodarczej oraz wsparcie ich w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów biznesowych.

Polscy uczestnicy Forum mogą wziąć udział w dodatkowych wydarzeniach zaplanowanych w ramach misji handlowej, organizowanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem honorowym Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwigi Emilewicz.

Udział w Forum jest nieodpłatny. Uczestnicy pokrywają koszt przelotu i zakwaterowania na terenie Izraela we własnym zakresie.

Rejestracja odbywa się drogą internetową pod linkiem:

 

12 zezwoleń w Podstrefie Nidzica

12 zezwoleń w Podstrefie Nidzica

Dwanaście aktywnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 348 190 000 zł oraz zatrudnienie minimum 379 osób to rezultaty funkcjonowania nidzickiej podstrefy. Tylko w 2018 r. zgodę na realizację inwestycji otrzymały cztery przedsiębiorstwa.

O tym prężnie rozwijającym się obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej napisała Gazeta Olsztyńska.

Zapraszamy do lektury.

Podstrefa z rekordem.

Szczegóły dotyczące ostatnich zezwoleń znajdują się na naszej stronie internetowej.

PUR sp. z o.o. reinwestuje w Nidzicy.
W Nidzicy powstanie fabryka mebli.
Hybrydowy fotel BLUE BIRD będzie produkowany w nidzicy.
Centrum badawczo-rozwojowe NEW ENERGY TRANSFER z zezwoleniem W-M SSE.

 

Zdjęcie: GDDKiA.

TVP o majowych zezwoleniach W-M SSE

TVP o majowych zezwoleniach W-M SSE

Dwa zezwolenia związane z produkcją mebli w Nidzicy, nowy zakład wyrobów wędliniarskich w Bartoszycach oraz budowa nowego zakładu produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej w Pomiechówku to efekty działalności Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w maju 2018 r.

Materiał o ostatnich inwestycjach w strefie przygotowała TVP.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Meble, chemia, branża spożywcza. Nowe firmy w strefie ekonomicznej.

 

PUR

PUR

PUR sp. z o.o. reinwestuje w Nidzicy

PUR sp. z o.o. reinwestuje w Nidzicy

23 maja 2018 r. PUR sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dokument został podpisany przez: Grzegorza Smolińskiego – Prezesa Zarządu W-M SSE SA oraz Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg – Wiceprezes i odebrany przez Jarosława Cierniewskiego – Prezesa Zarządu. To już czwarta inwestycja w 2018 r., która uzyskała zgodę na realizację w nidzickiej podstrefie.

PUR sp. z o.o. zajmuje się wytwarzaniem poduszek i szyciem pokrowców do mebli tapicerowanych, a także produkcją włókniny puszystej i wypełnień. Spółka produkuje poduszki ozdobne, poduszki proste z przegrodą, poduszki proste z bodnem i przegrodami oraz poduszki o dowolnym zamówionym kształcie.

Spółka w ramach przedsięwzięcia planuje zakup maszyn do produkcji włókniny tapicerskiej, urządzeń szwalniczych, stołów do tapicerowania oraz nowoczesnego plotera CNC do cięcia płyt. Dzięki tym inwestycjom działalność spółki zostanie rozszerzona o produkcję stelaży do mebli tapicerowanych oraz produkcję mebli.

W ramach projektu PUR sp. z o.o. zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 2 000 000 zł oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie minimum 148 pracowników. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowanie na działce o powierzchni 2,1594 ha.

Więcej informacji o firmie.

 

Nowy zakład w Bartoszycach

Nowy zakład w Bartoszycach

23 maja 2018 r. TABOR spółka jawna Gronkowski Robert uzyskała zgodę na realizację inwestycji polegającej na utworzeniu nowego zakładu produkcyjnego w Bartoszycach. Zezwolenie zostało wręczone Robertowi Gronkowskiemu – Wspólnikowi przez Grzegorza Smolińskiego – Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg – Wiceprezes.

Planowana inwestycja będzie polegała na wybudowaniu nowego zakładu zajmującego się produkcją wyrobów wędliniarskich i wyposażeniu go w nowoczesne maszyny i urządzenia. Zakład produkcyjny będzie wytwarzał kiełbasy, szynki, pasztety i inne wyroby pochodzenia zwierzęcego np. tłuszcze. Produkowane mają być w nim również wyroby garmażeryjne, takie jak pierogi czy kluski. W zakładzie dokonywany będzie rozbiór tusz mięsnych, pakowanie wyrobów oraz ich przechowywanie.

Projekt inwestycyjny zakłada poniesienie nakładów w wysokości co najmniej 1 450 000 zł oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie minimum 12 pracowników. Zakład produkcyjny powstanie na działce o powierzchni 1,1268 ha. 

 

Konferencja o rozwoju Warmii i Mazur

Konferencja o rozwoju Warmii i Mazur

21 maja 2018 r. odbyła się w Olsztynie Regionalna Konferencja dla Przedsiębiorców i Samorządu Terytorialnego „Rozwój regionu warmińsko-mazurskiego: inteligentne specjalizacje – czy to wystarczy?”. Organizatorem wydarzenia był Bank Gospodarstwa Krajowego, a Honorowy Patronat objął Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów.

Partnerem wydarzenia była Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, którą reprezentował Zarząd: Grzegorz Smoliński – Prezes oraz Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes.

Głównym zadaniem wydarzenia było propagowanie i wspieranie współpracy między samorządem terytorialnym i przedsiębiorcami oraz omówienie wdrożenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć w materiałach TVP oraz Radia Olsztyn.

Biznes w regionie. Na co należy postawić myśląc o gospodarce?
Eksperci debatują o rozwoju Warmii i Mazur.

 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO I ROKOWAŃ

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowaliśmy zaproszenie do przetargu łącznego i rokowań. Pełną treść ogłoszenia można przeczytać korzystając z niniejszego linku.

Zapraszamy do składania ofert.

Brand Service

Brand Service

BRAND SERVICE Paweł Maj inwestuje w Pomiechówku

BRAND SERVICE Paweł Maj inwestuje w Pomiechówku

17 maja 2018 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA: Grzegorz Smoliński – Prezes oraz Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes wydał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej firmie BRAND SERVICE Paweł Maj. Dokument odebrał Paweł Maj – Właściciel.

Planowana inwestycja polega na budowie nowego zakładu produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej. W ramach projektu powstaną obiekty produkcyjne z pełną infrastruktura techniczną i pełnym zapleczem laboratoryjnym, magazynowym, biurowym oraz socjalnym. Kupiona zostanie nowoczesna linia produkcyjna oraz wyposażenie laboratorium.

Na podstawie wydanego zezwolenia przedsiębiorstwo planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 2 650 000 zł oraz zatrudnienie minimum 5 nowych pracowników. Zakład powstanie na działce o powierzchni 0,8170 ha.

BRAND SERVICE Paweł Maj to przedsiębiorstwo działające na rynku chemii gospodarczej, kosmetyków oraz w branży opakowań. Firma specjalizuje się w produkcji kosmetyków i detergentów pod marką klienta. Produkuje m.in.: perfumy, kremy, płyny, pasty, proszki, granulaty, chusteczki nawilżane.

Więcej informacji o firmie.

 

PAP i Biznes Meblowy o nidzickiej inwestycji MK DESIGN

PAP i Biznes Meblowy o nidzickiej inwestycji MK DESIGN

Co najmniej 10 500 000 zł nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienie minimum 49 nowych pracowników to parametry wydanego 16.05.2018 r. przez Zarząd W-M SSE SA zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. MK DESIGN sp. z o.o. wybuduje w Nidzicy fabrykę mebli tapicerowanych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami medialnymi.

W Nidzicy powstanie fabryka mebli.
Nowa fabryka mebli tapicerowanych powstanie w Nidzicy.

W Nidzicy powstanie fabryka mebli

W Nidzicy powstanie fabryka mebli

16 maja 2018 r. MK DESIGN sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dokument został podpisany przez Zarząd W-M SSE SA: Grzegorza Smolińskiego – Prezesa oraz Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg – Wiceprezes i odebrany przez Marka Stachewicza – Prezesa Zarządu MK DESIGN sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo wybuduje w Nidzicy fabrykę produkującą meble tapicerowane. W ramach inwestycji planowana jest budowa hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem zakładu w niezbędną infrastrukturę i maszyny. Przy fabryce ma powstać część socjalna i biurowa.

Przedsiębiorstwo planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 500 000 zł oraz zatrudnienie minimum 49 nowych pracowników. Obiekt powstanie na działce o powierzchni 1,2355 ha.

Podstrefa Nidzica to jeden z najprężniej rozwijających się obszarów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ważne zezwolenia na prowadzenie działalności w nidzickiej podstrefie posiada 11 przedsiębiorstw.

Więcej szczegółów o rozwoju nidzickiej podstrefy można znaleźć w naszym poprzednim artykule.

 

Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną

Cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną

10 maja 2018 r. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji została uchwalona przez Sejm. Przyjęte regulacje zakładają funkcjonowanie systemu zwolnień podatkowych i ulg dla przedsiębiorców na terenie całej Polski, a nie jak do tej pory na ograniczonym do 25 tys. ha (0,08% kraju) terenie. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych kwestii: lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przewiduje, że ustawa będzie mogła obowiązywać już przed wakacjami.

Najważniejsze zmiany wynikające z przyjętych przepisów to:

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Spotkanie z przedsiębiorcami w Lidzbarku

Spotkanie z przedsiębiorcami w Lidzbarku

10.05.2018 r. w Lidzbarku odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, w którym wzięli udział m.in.: Maciej Sitarek – Burmistrz Lidzbarka, Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg  – Wiceprezes Zarządu W-M SSE SA oraz Bronisław Anfolecki  – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury W- M SSE SA. Podczas spotkania przedsiębiorcy poznali możliwości i kryteria otrzymania wsparcia nowych inwestycji na podstawie Ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. 

 

MPIT

MPIT

O współpracy z ARP w TVP

O współpracy z ARP w TVP

Podpisanie porozumienia między Agencją Rozwoju Przemysłu SA a Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA będzie stymulowało rozwój gospodarczy i zachęcało przedsiębiorstwa do inwestowania. Średnie i duże firmy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 2 do 50 milionów złotych.

Więcej informacji na temat podpisanego porozumienia można znaleźć w materiale TVP.

Spółka skarbu państwa wesprze firmy chcące inwestować w strefie.

 

ARP

ARP

Współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu

Współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu

Rozwój atrakcyjności obszaru północno-wschodniej Polski, kojarzenie partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych, wspieranie przedsiębiorców w realizacji przedsięwzięć poprzez oferowanie różnego rodzaju instrumentów wsparcia to niektóre obszary współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu SA a Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA.

10.05 2018 r. miała miejsce w Olsztynie wizyta delegacji Agencji Rozwoju Przemysłu, związana z podpisaniem porozumienia o współpracy ARP SA oraz WMSSE SA. Podczas wizyty w Olsztynie szczegóły współpracy omówili: Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu WMSSE SA, Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes Zarządu WMSSE SA oraz Leszek Rożdżeński – Pełnomocnik Zarządu ARP SA, Andrzej Jędryczek – Doradca Przedsiębiorcy (Zespół ds. Kontrahentów) ARP SA.

Agencja Rozwoju Przemysłu SA to spółka, której podstawowym przedmiotem działalności jest finansowanie podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie powierzonym majątkiem Skarbu Państwa.

Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach swoich działań na rzecz rozwoju innowacyjności w Polsce oferuje:

Agencja Rozwoju Przemysłu posiada ofertę usług finansowych (pożyczek, poręczeń, obligacji/dokapitalizowania, pomocy publicznej) skierowanych przede wszystkim do dużych firm – prywatnych, samorządowych i państwowych. Od 2010 r. Agencja udzieliła przedsiębiorstwom pożyczek na kwotę 3,66 mld zł.

Więcej informacji o Agencji Rozwoju Przemysłu.

 

Aktualne konkursy dla przedsiębiorców

Aktualne konkursy dla przedsiębiorców

W maju przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania przedsięwzięć w ramach 34 naborów z programów ogólnopolskich, 11 konkursów z programów regionalnych (województwo mazowieckie i warmińsko-mazurskie) i 10 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Zainteresowane firmy zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o naborach na stronie internetowej.

Dotacje na wdrażanie innowacji przez MŚP

Dotacje na wdrażanie innowacji przez MŚP

Od 29 maja 2018 r. firmy z sektora MŚP działające w Polsce Wschodniej będą mogły ubiegać się o wsparcie na wdrażanie wyników własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek produktów (wyrobów lub usług) innowacyjnych, przynajmniej w skali kraju.

Pozyskane środki, firma może przeznaczyć na każdy z etapów inwestycji związanej z wdrażaniem innowacji, zaczynając od prac przygotowawczych (np. analiza rynku) przez nabycie wartości materialnych i prawnych (np. patentów, czy licencji) po samo wdrożenie (np. zakup potrzebnych maszyn). Przedsiębiorstwo nie musi również samodzielnie przeprowadzać prac badawczo-rozwojowych (B+R), niezbędnych do wprowadzenia innowacji – może nabyć ich wyniki.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo musi wchodzić w skład grupy co najmniej pięciu współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Powiązanie to musi mieć charakter ponadregionalny, tzn. musi obejmować przynajmniej dwa województwa, w tym przynajmniej jedno z Polski Wschodniej.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 150 000 000 zł, w tym 100 000 000 zł przeznaczone jest na projekty realizowane w miastach średnich na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 000 000 zł, a maksymalna wartość dofinansowania to aż 7 000 000 zł. Poziom dofinansowania wynosi do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

Wnioski będzie można składać do 31 lipca 2018 r.

Dokumentacja konkursu.

W Szczytnie rozmawiano o gospodarczej roli W-M SSE

W Szczytnie rozmawiano o gospodarczej roli W-M SSE

20 kwietnia 2018 r. gościem spotkania z cyklu „Rozmowy o ojczyźnie” był Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. W Szczytnie rozmawiano głównie o rozwoju gospodarczym regionu oraz inwestycjach w specjalnej strefie ekonomicznej. W spotkaniu wzięli również udział Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Henryk Żuchowski – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Olsztynie.

Podstrefa Szczytno to jedna z trzech pierwszych podstref Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w W-M SSE zostało podpisane 28 października 1998 r. Dzięki jego zapisom spółka Cetco-Poland zainwestowała w Korpelach, w szczycieńskiej podstrefie. Bilans funkcjonowania podstrefy w Korpelach przedstawia się następująco: 24 zezwolenia – przedsiębiorstwa zainwestowały 137 960 193 zł oraz zatrudniły 630 osób.

Obecnie w Podstrefie Szczytno (Korpele) znajduje się 42,2876 ha, z których pozostało do zagospodarowania 8,2 ha.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem Informacji TVP:

Gospodarka regionu kolejnym tematem „Rozmów o ojczyźnie”.

 

Gazeta Olsztyńska o rozwoju nidzickiej podstrefy

Gazeta Olsztyńska o rozwoju nidzickiej podstrefy

Podstrefa Nidzica to jeden z najprężniej rozwijających się obszarów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Znajduje się on w pobliżu drogi ekspresowej S7 oraz w odległości 56 kilometrów od lotniska w Szymanach.

Ważne zezwolenia na prowadzenie działalności posiada w nidzickiej podstrefie 10 firm, które zadeklarowały poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 335 690 000 zł oraz zatrudnienie minimum 320 osób.

Na terenie Podstrefy Nidzica ważne zezwolenia posiadają następujące przedsiębiorstwa (7 przedsiębiorstw uzyskało zezwolenia od 19.10.2016 r. do 05.02.2018 r.):
1. PUR sp. z o.o. – produkcja poduszek; zezwolenie wydane 03.07.2013 r.
2. Mazurskie Mleko sp. z o.o. – przetwórstwo mleka; zezwolenie wydane 25.06.2014 r.
3. FMR Lisicki Janusz Lisicki – produkcja maszyn i urządzeń dla rolnictwa; zezwolenie wydane 22.09.2015 r.
4. PMW Wojciech Mielczarek – meble oraz stolarka na potrzeby budownictwa; zezwolenie wydane 19.10.2016 r.
5. Isoroc Polska SA – wełna mineralna; zezwolenie wydane 21.02.2017 r.
6. ELJAKO-AL. sp. z o.o. – elementy elewacyjne; zezwolenie wydane 22.03.2017 r.
7. Alto sp. z o.o. – papier i wyroby z papieru; zezwolenie wydane 30.03.2017 r.
8. Porta KMI Poland sp. z o.o. – magazynowanie i usługi wspomagające transport, baza logistyczno-magazynowa; zezwolenie wydane 22.08.2017 r.
9. New Energy Transfer sp. z o.o. – dostarczanie urządzeń i kompleksowych instalacji do zamiany ciepła w chłód, odzysku odpadowego ciepła niskoparametrowego na potrzeby produkcji wody gorącej oraz produkcji wody odsolonej przy pomocy technologii sorpcyjnych; zezwolenie wydane 05.02.2018 r.
10. Blue Bird Poland sp. z o.o. – produkcja ergonomicznych foteli hybrydowych; zezwolenie wydane 05.02.2018 r.

Atrakcyjne położenie oraz dobrze przygotowane tereny inwestycyjne sprawiły, że Podstrefa w Nidzicy cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów i z 41,6112 ha gruntów, wolnych pozostało jedynie 1,74 ha. 

Zachęcamy do przeczytania artykułu w Gazecie Olsztyńskiej:

Inwestorzy pokochali Nidzicę.

 

Autor zdjęcia nr 1: Paweł Adamski, źródło: http://nidzica.wm.pl
Zdjęcie nr 3, źródło: GDDKiA

Seminarium WMSSE SA oraz Deloitte

Seminarium WMSSE SA oraz Deloitte

19 kwietnia 2018 r. odbyło się seminarium Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Deloitte – „Podstawowe zasady korzystania z ulgi w SSE”.

Uczestników spotkania przywitał Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Seminarium prowadzili Maciej Guzek – Partner Associate w Deloitte oraz Marcin Mroczek – Dyrektor w Deloitte. W wydarzeniu wzięła udział także Anna Bułło – Dyrektor Regionu Banku BGK, partnera strategicznego Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

W trakcie spotkania poruszane były zagadnienia takie jak: wyliczanie wysokości ulgi podatkowej, ustalanie wartości początkowej, zasady dyskontowania wydatków inwestycyjnych oraz uzyskanej pomocy, kalkulacja wyniku na działalności zwolnionej i opodatkowanej, nowe przepisy dotyczące wsparcia inwestycji oraz wpływ projektowanych przepisów na obecnie działających przedsiębiorców.

Dziękujemy wszystkim przybyłym uczestnikom i do zobaczenia podczas kolejnych wydarzeń. 

 

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.