Dla samorządów

Każdy samorząd, który na swoim terenie posiada atrakcyjne inwestycyjnie grunty, może wystąpić z inicjatywą objęcia ich granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tym celu, odpowiedni organ samorządowy (prezydent miasta, burmistrz, wójt) powinien skierować odpowiedni wniosek do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty i informacje dotyczące gruntów i planowanych na nich inwestycji.

Zawartość wniosku samorządu

Wniosek o objęcie terenów granicami W-M SSE, składany przez odpowiedni organ samorządu powinien zawierać następujące informacje:

 1. Określenie terenów włączanych (podać numery działek i powierzchnię).
 2. Stopień uzbrojenia terenów włączanych (w przypadku braku uzbrojenia informację o przewidywanym terminie doprowadzenia brakujących elementów infrastruktury do granic nieruchomości).
 3. Przeznaczenie proponowanych do objęcia granicami Strefy terenów według aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego (wraz z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).
 4. Przewidywane skutki wnioskowanych zmian granic Strefy ze wskazaniem przedsiębiorców zainteresowanych inwestycją na terenie wnioskowanym do objęcia granicami Strefy (na podstawie załączonych listów intencyjnych).
 5. Informacje dotyczące struktury własnościowej terenów włączanych (aktualne wypisy z rejestru gruntów dotyczące terenów wnioskowanych do objęcia granicami Strefy).

Wykaz załączników do wniosku samorządu

Organ samorządowy, składający wniosek o objęcie terenów granicami W-M SSE powinien do wniosku dołączyć następujące informacje i dokumenty:

 1. Uchwałę Rady Gminy (Rady Miasta) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie wnioskowanych terenów granicami W-M SSE.
 2. Mapę sytuacyjno-wysokościową (w skali zapewniającej pełną czytelność) terenów włączanych do strefy (z zaznaczoną istniejącą infrastrukturą techniczną).
 3. Geodezyjny opis granic terenów włączanych do Strefy (mapa ewidencji gruntów i budynków z numerami działek i numerami punktów granicznych w skali zapewniającej pełną czytelność mapy oraz opis słowny granic po zewnętrznym obrysie).
 4. Krótki opis terenów proponowanych do włączenia: lokalizacja, sąsiedztwo, położenie względem układu komunikacyjnego, istniejące zabudowania, ukształtowanie powierzchni itp.
 5. Informacje dotyczące ulg i zwolnień z opłat lokalnych stosowane na terenie gminy (kserokopie uchwał).
 6. Informacja dotycząca przewidywanych skutków dla budżetu gminy (szacunkowo) z tytułu zagospodarowania terenów wnioskowanych do włączenia do strefy (przewidywane przychody z tytułu podatków od nieruchomości, bez uwzględnienia ewentualnych zwolnień z opłat lokalnych).

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.