Dotacje na ekspansję zagraniczną

24 maja 2017 r. w Olsztynie organizowane jest spotkanie informacyjne dotyczące działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).
Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się, jak złożyć wniosek i uzyskać dotację.
Poruszane będą m.in. takie tematy jak:
• Dlaczego warto dobrze przygotować się przed wejściem na nowy rynek zagraniczny?
• Na co można uzyskać dofinansowanie w działania 1.2 POPW?
• Jakie są zasady wyboru projektów do dofinansowania?
• Jak ważną rolę pełni wypracowanie modelu biznesowego.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w okresie od 28 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.
Dofinansowanie w ramach działania stanowi pomoc de minimis.
Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 18 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.
Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi 550 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wydatki obejmujące:
1. Koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, nie więcej niż 30 000,00 zł.
2. Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, koszty w pkt 1 i 2, stanowią co najmniej 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.
3. Koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.
4. Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane, nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Więcej informacji o działaniu.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.