EUROPEJSKIE NAGRODY PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2016

Zapraszamy do udziału w konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016”, organizowanym przez Komisję Europejską. W Konkursie wyróżnieni zostaną najlepsi promotorzy przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.
 
Do udziału zaproszone są władze lokalne, regionalne i krajowe, miasta, regiony, wspólnoty, organizacje biznesowe, instytucje realizujące programy edukacyjne, jak również jednostki samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Konkurs składa się z dwóch etapów: wnioskodawcy konkurują między sobą na szczeblu krajowym, następnie spośród nich zostają wytypowani dwaj uczestnicy biorący udział we współzawodnictwie na poziomie europejskim.
 
Nagrody przyznane zostaną w sześciu kategoriach:
1. Promowanie ducha przedsiębiorczości;
2. Inwestowanie w umiejętności;
3. Rozwój środowiska biznesowego;
4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności biznesowej;
5. Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami;
6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne.
 
Podmiot, który zamierza wziąć udział w Konkursie powinien przedstawić projekt oraz wykazać, w jaki sposób zrealizowane już przedsięwzięcia przyczyniły się do ułatwienia rozwoju biznesu oraz jak stymulowały gospodarkę regionu podczas dwuletniego okresu poprzedzającego zgłoszenie do konkursu.
Za etap krajowy odpowiada Ministerstwo Rozwoju, a nabór zgłoszeń w województwie prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgłoszenia można składać na formularzach dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.
 
Wypełnione formularze należy przesyłać do 12 maja 2016 r. do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, z dopiskiem: „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2016” oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: m.radziszewska@warmia.mazury.pl

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.