Internacjonalizacja MŚP

Wsparcie na projekty inwestycyjne mające na celu dostosowanie oferty produktowo-usługowej firm do potrzeb internacjonalizacji będą mogły uzyskać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Planowane przedsięwzięcia mogą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów, produktów, usług, systemu dystrybucji itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta.
 
Wnioski będzie przyjmować Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 2 czerwca 2017 r.
 
Budżet konkursu to 30 203 600,00 złotych. Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 złotych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1.800 000,00 złotych.
 
W ramach projektu kwalifikują się następujące wydatki:
• zakup patentów, licencji, know-how, zakup nieopatentowanej wiedzy technicznej w szczególności oprogramowania;
• zakup maszyn, urządzeń niezbędnych do dostosowania oferty produktowo – usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji;
• koszty przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu;
• koszty przeniesienia prawa własności budynku lub budowli;
• modernizacja posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury technicznej i oprogramowania związana z przygotowaniem oferty produktowo – usługowej;
• zakup usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym, świadczonych przez doradców zewnętrznych;
• zakup usług translacyjnych związanych z przygotowaniem oferty produktowo – usługowej firmy;
• przeprowadzenie badań certyfikacyjnych, wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu;
• wydatki na działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia przygotowanej oferty produktowo – usługowej firmy (koszty opracowania materiałów promocyjno – informacyjnych, koszty produkcji, koszty publikacji w prasie radiu, telewizji,).
 
Więcej informacji.
 
 

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.