Konferencje dotyczące szkolnictwa zawodowego

1 czerwca 2017 roku w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyła się konferencja „Wyzwania kadrowe w warunkach zmieniającego się rynku pracy”.
Zmniejszająca się liczba mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, niedopasowanie oferty szkół zawodowych do aktualnych potrzeb przedsiębiorstw oraz trudności w zachęceniu uczniów gimnazjów, a zwłaszcza ich rodziców do tego, aby jako kierunek dalszego kształcenia wybrali właśnie szkołę zawodową to główne problemy, z którymi musi zmierzyć się rynek pracy. Deficyt odpowiednio wykwalifikowanych pracowników to obecnie największe wyzwanie dla większości firm produkcyjnych niezależnie od branży.
Najważniejszym celem działań podejmowanych w obszarze szkolnictwa zawodowego powinno być dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców oraz regionalnej gospodarki. Wsparcie uczniów w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia lub zawodu powinno odbywać się już na etapie szkoły gimnazjalnej. Jeżeli doradztwo zawodowe na poziomie gimnazjalnym nie funkcjonuje w zadowalający sposób, w wielu przypadkach wybór uczniów pada na licea ogólnokształcące i licea profilowane, a nie szkoły zawodowe. Nie zawsze jest to zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów. Ponadto bez współpracy z przedsiębiorcami młodzież kształci się w tzw. zawodach nadwyżkowych, co prowadzi do tego, iż absolwenci po ukończeniu szkoły od razu rejestrowani są w urzędach pracy. Szczególnie istotny jest marketing edukacyjny wspierany przez zakłady pracy oraz rozwój doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów i ich rodziców, wskazywanie możliwości uzyskania zatrudnienia po ukończeniu szkoły, upowszechnianie wyników badań regionalnych rynków pracy, tendencji rozwoju gospodarczego oraz informacji nt. zawodów mających szanse zaistnieć na rynku pracy.
Do takich wniosków zmierzały wypowiedzi prelegentów i uczestników paneli dyskusyjnych w trakcie tego wydarzenia.
O współpracy przedsiębiorców ze szkołami rozmawiali: Marek Szmigiel (Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Mrągowie), Marcin Piwowarczyk (Dyrektor Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol”), Paweł Długoborski (Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie), Marcin Kemski (Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna) oraz Krzysztof Kamiński (Prezes Zarządu Alnea Sp. z o.o.).

 

 

 

Temat dotyczący szkolnictwa zawodowego poruszany był również podczas konferencji „Ekonomia wody na Warmii i Mazurach. Kadry dla branży jachtowej – perspektywy inteligentnej specjalizacji”, która odbyła się 26 maja 2017 roku w Iławie.
O formach kształcenia mówił dr hab. inż. Janusz Kozak – profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej, dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Temat dotyczący potrzeb kadrowych polskiego przemysłu jachtowego przedstawił Michał Bąk z Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych „POLSKIE JACHTY”. Dobrymi praktykami w zakresie współpracy biznes-samorząd podzielił się z uczestnikami konferencji Marek Szmigiel – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
O perspektywach rozwoju branży i szkolnictwie zawodowym na Warmii i Mazurach rozmawiano podczas panelu dyskusyjnego. Uczestnikami panelu byli Marcin Kemski (Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna), Marek Polański (Starosta Powiatu Iławskiego), Ireneusz Szepietowski (dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie), Andrzej Wiczkowski (Starosta Powiatu Ostródzkiego) oraz Marcin Banasiewicz (stocznia jachtowa Northman z Węgorzewa).
Obecnie w naszym kraju funkcjonuje 900 firm z sektora ekonomii wody, w których zatrudnionych jest 40 tys. osób. W minionym roku wyprodukowano ponad 19 tys. jachtów i łodzi, natomiast prognozy dotyczące bieżącego roku wskazują, że będzie to ponad 22 tys. produktów. W skali kraju Warmia i Mazury są drugim w kolejności województwem o największych przychodach ze sprzedaży tej branży (8 proc. puli krajowej). W 2013 roku statki i łodzie to ok. 2 proc. łącznego eksportu województwa. Wartość tego działu eksportu województwa zbliżona była do 50 mln euro.

 

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.