KONKURS DOTYCZĄCY WZORNICTWA

Firmy z Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i podkarpackie) mają szansą zdobycia unijnej dotacji na zwiększenie konkurencyjności z wykorzystaniem wzornictwa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski od 13 września do 15 listopada 2017 r.

Ogłoszony konkurs dotyczy pierwszego etapu działania 1.4 Wzór na konkurencję. Dostępnych jest 5 mln złotych. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej mogą starać się o maksymalnie 100 tys. zł na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Przedsiębiorstwa z gotową strategią wzorniczą będą mogły ubiegać się o środki na jej wdrożenie, czyli przeprowadzenie zaplanowanych działań wykorzystujących procesy projektowania. Unijne fundusze pokryją koszty m.in. usług doradczych oraz zakupu urządzeń, maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych w przypadku innowacji produktowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć do 31 maja 2018 r.

 

Szczegóły:
1. Etap I – obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej;
2. Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
3. Przedsiębiorcy, którzy prawidłowo wykorzystają pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizują pełny zakres rzeczowy i finansowy projektu, złożą wniosek o płatność końcową, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach Etapu II działania, w odrębnym konkursie.
4. Etap II – wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:
• usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego;
• zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

Maksymalna wartość wsparcia w ramach II etapu wyniesie 3 mln zł i nie będzie mogła przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku małych przedsiębiorców i 60% w przypadku średnich przedsiębiorców.

 

Więcej informacji:

Ogłoszenie o konkursie do etapu i działania 1.4 POPW w 2017 r.

 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.