Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dofinansowanie szkoleń

Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego do 28.02.2017 roku przyjmuje wnioski na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy/pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31.03.2017 roku. Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z Kryteriami przyznawania środków na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku.

Więcej informacji na stronie Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem Funduszu jest dostosowanie umiejętności osób pracujących do aktualnych wymogów rynku pracy.

Dofinansowanie na osobę  można otrzymać w wysokości ok. 12 000 zł. Firmy mikro mogą  otrzymać 100% dofinansowania, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa otrzymują 80% dofinansowania.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:
1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

O dofinansowanie starać się mogą pracodawcy i pracownicy z mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych. Środki przyznawane są na kształcenie pracodawców oraz pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.

 

Dostępność i zasady przyznawania dofinansowania kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w innych powiatach można sprawdzić we właściwych terytorialnie urzędach pracy.

Lista poszczególnych urzędów pracy jest na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia.

 

Informacji szczegółowych na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego bezpłatnie udziela oficjalna infolinia: Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia pod numerem telefonu 19524.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.