Miliard złotych na innowacje dla dużych przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Jego celem jest poprawa poziomu innowacyjności polskich firm dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. Na projekty wyłonione w tym konkursie NCBR przeznaczy 1 miliard złotych.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć równowartości:

 • 20 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub
 • 15 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

 

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

 • 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
 • 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

 

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

 • 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz
 • 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

 

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu B+R. Beneficjent może wprowadzić rezultaty badań i prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej, udzielić licencji na ich korzystanie innemu przedsiębiorcy lub sprzedać prawa do wyników.  

Nabór wniosków potrwa od 1 czerwca 2016 do 30 grudnia 2016 r. i będzie miał charakter etapowy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków o dofinansowanie w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCBR.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.