Peak Packaging Poland sp. z o.o. inwestuje w Bartoszycach

Peak Packaging Poland sp. z o.o. planuje rozbudowę zakładu w Bartoszycach w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenie zostało wręczone 18 września 2017 r. Danielowi Źródlewskiemu – Członkowi Zarządu Peak Packaging Poland sp. z o.o. przez Prezesa Zarządu W-M SSE S.A. – Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezes – Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg.

Wartość nakładów inwestycyjnych wyniesie co najmniej 4 000 000 zł. Peak Packaging Poland sp. z o.o. deklaruje zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia o minimum 4 nowe osoby i osiągnięcie oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 24 pracowników. Inwestycja zostanie zrealizowana na nieruchomości o powierzchni 1,0618 ha.

Peak Packaging Poland sp. z o.o. planuje rozbudowę części magazynowej zakładu, w której wyodrębniona zostanie nowa hala produkcji czystej, tzw. clean room do produkcji opakowań. W wybudowanej części zostanie wydzielone miejsce na maszynę do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. W ramach inwestycji rozwinięta ma zostać także produkcja elementów wtryskowych, takich jak: kapsle, korki, kołnierze, zawory i kształtki będące elementami składowymi produkowanych opakowań. Dzięki uruchomieniu i rozwijaniu produkcji wtryskowej Peak Packaging Poland sp. z o.o. stanie się jedynym na świecie w pełni samowystarczalnym podmiotem w zakresie komponentów do produkcji worków IBC.

W ramach pierwszego zezwolenia wydanego 4 marca 2013 r. Peak Packaging Poland sp. z o.o. wybudowała na terenie Podstrefy Bartoszyce nowoczesną halę produkcyjną, w której została wyodrębniona część produkcyjna, część pośrednia (pakowalnia), hala do produkcji metodą wtrysku oraz magazyn wysokiego składowania surowców i wyrobów gotowych. Peak Packaging Poland sp. z o.o. zadeklarowała wówczas nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 000 000 zł oraz zatrudnienie 4 nowych pracowników. 

25 marca 2016 r. Peak Packaging Poland sp. z o. o. otrzymała drugie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Planowana inwestycja polega na rozbudowie funkcjonującego zakładu w Bartoszycach o nowe pomieszczenia magazynowe i produkcyjne oraz zakupie nowych maszyn. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 000 000 zł i utworzonych zostanie co najmniej 5 nowych miejsc pracy.

Peak Packaging Poland sp. z o.o. wywodzi się ze spółki angielskiej i jest jedynym w Polsce producentem hurtowych opakowań jednorazowych służących do transportu oraz przechowywania produktów w postaci płynnej. Spółka zajmuje się produkcją wielowarstwowych worków z folii polietylenowo – metalocenowej z wgrzanymi zaworami wlewowymi i spustowymi – wnętrzem tzw. Bag In Box. Odbiorcami i użytkownikami tego systemu opakowań są duże firmy produkujące soki, przetwory, środki chemiczne i kosmetyczne. 

Więcej informacji o firmie

 

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.