Pieniądze na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

W lutym 2017 roku ogłoszony zostanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkurs dotyczący przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby lokowania przedsięwzięć gospodarczych. W celu zwiększenia atrakcyjności gruntów dla potencjalnych inwestorów można będzie pozyskać dofinansowanie na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, telekomunikacyjną, energetyczną, gazową, ciepłowniczą, a także na wewnętrzną infrastrukturę drogową. Najważniejszym elementem branym pod uwagę przez potencjalnych inwestorów przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnej są z pewnością inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej. Inwestorzy, szczególnie zagraniczni, zazwyczaj poszukują gruntów w pełni przygotowanych do zainwestowania.

Ważnym i często oczekiwanym przez inwestorów elementem wsparcia procesu inwestycyjnego są ulgi podatkowe. Z tego względu, najbardziej atrakcyjnymi gruntami są w pełni uzbrojone tereny zlokalizowane w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podstawową korzyścią wynikającą z inwestowania na terenie W-M SSE jest pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to najwyższa w skali kraju pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom – kwota niezapłaconego podatku  może wynieść nawet 70 % wartości inwestycji.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem osi priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na:

 • utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego;
 • uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadanie im nowych funkcji gospodarczych;
 • uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowę lub modernizację układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa).

 Podmioty, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie to:

 • przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa);
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Na realizację projektów w ramach tego konkursu przeznaczonych zostanie 48 338 284,71 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków to 85%.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.