Program Polska-Rosja –nabór wniosków coraz bliżej

31 stycznia Wspólny Komitet Programujący Program Polska – Rosja 2014-2020 omówił plan działań programu na pierwszą połowę bieżącego roku. Najważniejsze zadanie to uruchomienie w marcu br. nowej siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Olsztynie (ul. Głowackiego 14) oraz Oddziału Sekretariatu w Kaliningradzie.

Jak podaje serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest na 30.06-30.09 2017 roku, następnie projekty zostaną poddane ocenie. Ministerstwo Rozwoju proponuje, by nabór dotyczył czterech celów tematycznych: dziedzictwo, środowisko, dostępność oraz granice.

Program Polska-Rosja 2014-2020 został opracowany wspólnie przez stronę polską i rosyjską. Jest współfinansowany przez Unię Europejską i Federację Rosyjską. Głównym celem programu jest wspieranie transgranicznej współpracy w zakresie: promowania lokalnej kultury i dziedzictwa historycznego, ochrony środowiska, poprawy jakości transportu i komunikacji oraz zarządzania granicami i bezpieczeństwa.

Budżet programu Polska – Rosja 2014-2020 to 62,3 mln euro (z czego 41,6 mln euro pochodzić będzie z funduszy Unii Europejskiej a 20,6 mln euro z budżetu Federacji Rosyjskiej). Budżet programu jest przeznaczony m.in. na promocję kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego poprzez dofinansowanie projektów realizujących ten cel. Wszystkie inicjatywy będą służyć zwiększeniu znaczenia turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim i promocji walorów regionu.

Kolejnym ważnym obszarem wspieranym przez program jest ochrona środowiska z uwzględnieniem zmian klimatu. W ramach tego celu, dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące m.in.:
• zapobiegania i ograniczania skutków zmian klimatycznych w sektorach rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa,
• rozwijania infrastruktury,
• przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska,
• uzdatniania wody,
• gospodarowania odpadami,
• zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi,
• monitorowania warunków środowiskowych,
• podnoszenia wiedzy o usługach publicznych dotyczących zmian klimatycznych.

Program koncentruje się również na poprawie infrastruktury komunikacyjnej. Na wsparcie liczyć mogą zarówno inwestycje dotyczące transportu, jak i komunikacji teleinformatycznej oraz sieci szerokopasmowych. Uzupełnieniem tych priorytetów są działania związane z zarządzaniem granicami i ich bezpieczeństwem. Chodzi o rozbudowę i usprawnienie przejść granicznych (w tym dla ruchu pieszego i rowerowego) oraz procedur przekraczania granicy.

O dofinansowanie ubiegać się mogą wnioskodawcy, którzy są osobami prawnymi posiadającymi siedzibę na obszarze objętym Programem lub organizacjami międzynarodowymi posiadającymi siedzibę operacyjną na obszarze Programu. Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej mogą korzystać ze środków programu niezależnie od miejsca ich siedziby, o ile zasięg geograficzny ich działania obejmuje obszar programowy.

Obszar Programu obejmuje następujące jednostki jako główne regiony:
W Polsce:
• podregion gdański;
• podregion trójmiejski;
• podregion starogardzki;
• podregion elbląski;
• podregion olsztyński;
• podregion ełcki;
• podregion suwalski;

W Federacji Rosyjskiej:
• obwód kaliningradzki.
 
Obszar Programu obejmuje również następujące jednostki jako przyległe regiony:
• podregion słupski (region pomorski);
• podregion białostocki (region podlaski).

Więcej informacji.

mapa

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.