Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez W-M SSE SA

„Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez W-M SSE SA” jest organem doradczym Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Rada działa przy W-M SSSE zgodnie z Art.11.1. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Rada składa się z 12 członków, wybranych przez W-M SSE SA na dwuletnią kadencję wspólną. W jej skład wchodzą przedstawiciele: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkich rad dialogu społecznego znajdujących się w granicach obszaru zarządzanego przez W-M SSE SA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym.

Pełny skład Rady: 

Przedsiębiorcy

1.MAREK NOWOGRODZKI (Wiceprezes Zarządu DFM)

2.MARCIN BERKOWSKI (Właściciel Stolarni mazurskiej)

3.MONIKA DZIADOSZ (Główna Księgowa W-M Glass)

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

– przedstawiciele województw

4.ZENON SZCZEPANKOWSKI (Radny Powiatu Przasnyskiego)

5.PAULINA PUZA (Ekspert pro-biz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

– przedstawiciele gmin i powiatów

6.KRZYSZTOF ROSIŃSKI (Radny Rady Miejskiej Lidzbark Warmiński)

7.DARIUSZ TOMASZ BIELECKI (Wójt Gminy Pomiechówek)

8.DARIUSZ OSTROWSKI (Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości, Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Urzędu Miasta w Elblągu)

9.ANDRZEJ MATEUSZ KAMIŃSKI (Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Nidzica)

10.KAROL LIZUREJ (Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Kętrzyn)

Przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

11.JERZY DOSTATNI (województwo warmińsko-mazurskie)

12.ZBIGNIEW SAGAŃSKI (województwo mazowieckie)

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybrali Prezydium:

Przewodniczący – ANDRZEJ MATEUSZ KAMIŃSKI

Wiceprzewodniczący – MARCIN BERKOWSKI

Sekretarz – KAROL LIZUREJ

Rada przedstawia opinie i wnioski w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru zarządzanego przez W-M SSE SA oraz proponuje kierunki działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rada może przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie obszaru, w którym działa rada, rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

Osobą do kontaktu z ramienia Rady jest jej Przewodniczący – Pan Andrzej Mateusz Kamiński: e-mail: an.kaminski@nidzica.pl; kom. 531 102 414.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.