Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców oraz pracowników

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wyłonieni zostali operatorzy, za pośrednictwem których mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z usług rozwojowych.

W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, usługi rozwojowe zostały podzielone na 4 rodzaje:

 • usługa szkoleniowa (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte);
 • usługa rozwojowa o charakterze zawodowym (kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kursy inny niż wymienione umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych);
 • usługa e-learningowa;
 • inne usługi rozwojowe (doradztwo, superwizja, facylitacja, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmian, egzamin).

 

Dystrybucja środków przeznaczonych dla firm odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów w ramach Warmińsko-Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych (WA-MA FUR System). Oznacza to, że wybrany operator zwraca część kosztów przedsiębiorstwu, w zależności od poziomu dofinansowania, po zakończeniu ich uczestnictwa w usłudze rozwojowej i ocenie w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR).

Baza Usług Rozwojowych (prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) to ogólnodostępna, bezpłatna platforma zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w zróżnicowanej formie (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu) dostępna pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Wybrani w drodze konkursu operatorzy realizują projekty przez okres 30 miesięcy, od 1 października 2016 roku do 31 marca 2019 roku.

Maksymalne dofinansowanie – 80 %.Maksymalna kwota wsparcia ze środków EFS przypadająca na jedno MŚP w okresie 2016-2023 nie może przekroczyć kwoty 70 tys. zł.

Operatorzy zostali wyłonieni, w wyniku konkursu, oddzielnie dla każdego subregionu województwa warmińsko-mazurskiego.

 

W subregionie olsztyńskim zostaną zrealizowane projekty o łącznej wartości 32 533 659 PLN (w tym dofinansowanie EFS 27 145 981 PLN). Rolę operatorów pełnią:

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”;
 • Techpal Sp. z o.o.;
 • Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych.

 

W subregionie elbląskim zostaną zrealizowane projekty o łącznej wartości 23 595 594 PLN (w tym dofinansowanie EFS 19 818 037 PLN). Rolę operatorów pełnią:

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”;
 • Techpal Sp. z o.o.

 

W subregionie ełckim zostaną zrealizowane projekty o łącznej wartości 24 105 398 PLN (w tym dofinansowanie EFS 20 145 500 PLN). Rolę operatorów pełnią:

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”;
 • Techpal Sp. z o.o.;
 • Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.