Internacjonalizacja firm – konkurs w ramach Polski Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach I Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw).

W ramach I etapu działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dofinansowaniu podlegają projekty doradcze prowadzące do opracowania nowego modelu biznesowego w firmach z makroregionu Polski Wschodniej związanego z internacjonalizacją jego działalności.

Koszty kwalifikowalne obejmują między innymi:

 • diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji,
 • przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu,
 • analiza rynku docelowego,
 • przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji,
 • aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Przedsiębiorcy, którzy prawidłowo wykorzystają pomoc finansową otrzymaną w ramach I Etapu działania, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach II Etapu działania, w odrębnym konkursie. W ramach II Etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I Etapie modelu biznesowego, a także na udział firm w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I Etapu.

Planowany termin ogłoszenia etapu II to grudzień 2016 r.

Więcej informacji.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.