Akty prawne – szkolnictwo zawodowe

Przydatne akty prawne związane ze szkolnictwem zawodowym:

 1. Ustawa o systemie oświaty.
 2. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 3. Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
 4. Rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 5. Rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych.
 6. Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 7. Rozporządzenie w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 8. Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
 9. Rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.
 10. Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.
 11. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
 12. Rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 13. Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 14. Rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.
 15. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
 16. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
 17. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.