Instrumenty finansowe w ramach tarczy antykryzysowej – webinarium

Instrumenty finansowe w ramach tarczy antykryzysowej – webinarium

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zapraszają na webinarium, podczas którego omówione zostaną instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowane przez ARP S.A. oraz Polską Strefę Inwestycji.

Wiktor Wawreszuk, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców ARP S.A. w Białymstoku, Wojciech Miedziński, prezes i Inga Piasecka, dyrektor rozwoju biznesu w ARP Leasing sp. z o.o. przybliżą ofertę finansową Tarczy Antykryzysowej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ofertę inwestycyjną.

Zbigniew Targowski, prezes Warmińsko-Mazurskiej SSE S.A. i Jan Stanisław Kap, wiceprezes Suwalskiej SSE S.A. wyjaśnią m.in. jakie przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze wsparcia PSI, jak duże i jakiego typu jest to wsparcie, i jak wygląda proces wydawania decyzji.

Zapraszamy na spotkanie online 10 lipca 2020 r. o godz. 13.00. Chęć uczestnictwa należy zgłosić mailowo na adres: agnieszka.ceglowska@wmsse.eu

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Pakiet pomocowy BGK

Pakiet pomocowy BGK

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

Proponowany pakiet pomocy BGK dla przedsiębiorstw dotkniętych koronawirusem:

 

DLA MIKRO- I MAŁYCH FIRM

 

DLA ŚREDNICH FIRM:

 

DLA DUŻYCH FIRMY

Pakiet pomocowy BGK

Rozwój Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin – webinarium

Rozwój Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin – webinarium

Marszałek Województwa Mazowieckiego wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz bilateralnymi izbami handlowymi: belgijską, brytyjską, kanadyjską, hiszpańską, irlandzką, włoską, francuską, izraelską, wchodzącymi w skład International Group of Chambers of Commerce zapraszają na webinarium poświęcone szerokim możliwościom biznesowym i inwestycyjnym związanym z rozwojem Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. W webinarium udział wezmą również przedstawiciele W-MSSE S.A.
Spotkanie odbędzie się online na Facebooku 25 czerwca 2020 r. Początek o 10.00. Zgłoszenia należy kierować do 22 czerwca 2020 r. na adres justyna.niedzielak@mazovia.pl

Zaproszenie.
Program.

WSPÓŁPRACA Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

WSPÓŁPRACA Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

17 czerwca 2020 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odbyło się spotkanie związane z przedłużeniem umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
W spotkaniu uczestniczyli Zarząd W-M SSE S.A.: Prezes – Zbigniew Targowski i Wiceprezes – Marcin Czyża oraz Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego BGK – Anna Bułło.
BGK jest Partnerem Strategicznym Strefy od 2016 r. Celem współpracy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego są aktywne działania na rzecz rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.
BGK jest bankiem państwowym, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Bank posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorczości.

Dane kontaktowe BGK Region Warmińsko-Mazurski:
ul. Dąbrowszczaków 21
10-540 Olsztyn
tel. 89 523 05 00
e-mail: olsztyn@bgk.pl
www.bgk.pl

2 mln zł dla firm na zwiększenie poziomu cyfryzacji

2 mln zł dla firm na zwiększenie poziomu cyfryzacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków w konkursie na najbardziej innowacyjne projekty na podniesienie poziomu cyfryzacji firmy. Do zdobycia jest  sto nagród finansowych w wysokości 20 tys. zł. 

Warunkiem przystąpienia do programu „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie” jest przedstawienie innowacyjnego projektu dotyczącego cyfryzacji firmy.

Powinien on wpisywać się w co najmniej jeden ze zgłoszonych obszarów:

 

Zgłoszenia mogą być przesyłane przez firmy, których projekty zostały zrealizowane lub rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku albo są planowane do wdrożenia maksymalnie 6 miesięcy od dnia aplikacji. Wybór laureatów konkursu przewidziano na wrzesień br.

 

Konkurs adresowany jest firmy z sektora MŚP. Wnioski można składać do 30 czerwca.

 

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/2-mln-zl-dla-firm-na-zwiekszenie-poziomu-cyfryzacji?fbclid=IwAR2vvu9rULXGRaystJCQpeVFiJxgHF1lF25dQte5GIp4OkRvVA2Ri6AQAHo

KPMG (e)Forum – Biznes w czasach pandemii

KPMG (e)Forum – Biznes w czasach pandemii

KPMG (e)Forum – Biznes w czasach pandemii to w cykl bezpłatnych konferencji online obejmujący najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej sytuacji biznesowej.

Prelekcje przedstawią eksperci KPMG z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, m.in. doradcy podatkowi, radcy prawni, biegli rewidenci oraz doradcy biznesowi.

 

Harmonogram spotkań:

Zapraszamy na stronę home.kpmg/pl/KPMGeForum, gdzie znajduje się szczegółowa agenda oraz formularz rejestracyjny.

BGK uruchomił Fundusz Gwarancji Płynnościowych

BGK uruchomił Fundusz Gwarancji Płynnościowych

 

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Z funduszu będą udzielane gwarancje zabezpieczające spłatę kredytów przeznaczonych na zabezpieczenie płynności finansowej.

 

Podstawowe warunki Funduszu Gwarancji Płynnościowych:

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BGK

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia 2020. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

 

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. 

Szczegóły na temat tej formy wsparcia

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek – RDZ

Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik do wniosku

 

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Szczegóły na temat tej formy wsparcia

Wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych – RSP-C

Instrukcja wypełniania wniosku

 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Szczegóły na temat tej formy wsparcia

Wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność RSP-D

Instrukcja wypełniania wniosku

 

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Szczegóły na temat tej formy wsparcia

Wniosek o ulgę w opłacaniu składek – RDU

Instrukcja wypełniania wniosku

 

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. 

Wnioski można złożyć:

 

Wszystkie wnioski są również dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

 

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

Eksperci Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju przygotowali Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców, który zawiera praktyczne wskazówki jak skorzystać z rozwiązań zawartych w Tarczy Antykryzysowej.

Tarcza Antykryzysowa to program rządu, który ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa. To dziesiątki konkretnych rozwiązań dla pracowników, pracodawców, mikro, małych, średnich i dużych firm. 

 

Przewodnik do pobrania

Tarcza antykryzysowa – szczegóły pomocy dla firm

Tarcza antykryzysowa – szczegóły pomocy dla firm

Sejm przyjął pakiet ustaw określonych jako tarcza antykryzysowa. Celem przyjętych regulacji jest ochrona firmy i pracowników przed gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa.

 

Tarcza Antykryzysowa przewiduje m.in.:

 

 

Szczegóły wybranych rozwiązań

 

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące

 

Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Łączny skutek dla finansów publicznych za 3 miesiące szacujemy na 9,5 mld zł, w tym 6,8 mld zł za mikrofirmy i 2,6 mld zł za samozatrudnionych opłacających tylko swoje własne składki.

 

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 681 zł (3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na     2020 r.). Poza tym rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.                      W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

 

Dofinansowanie zatrudnienia

Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

 

Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków – z przedstawicielami pracowników – będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czasu pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

 

Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za, związane z epidemią, opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

 

Ułatwienia dla branży turystycznej

Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy.

Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

 

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych –  o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw.  

 

Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

 

Polityka nowej szansy

W sytuacji kryzysu makroekonomicznego duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Zwłaszcza małe i średnie firmy mają problem ze skutecznym przejściem przez proces restrukturyzacji i wiele z nich kończy się upadłością lub likwidacją. Dlatego możliwa będzie pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą proces restrukturyzacji. Cel to ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej. Rozwiązanie ma minimalizować przyszłe skutki gospodarcze pandemii.

 

Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

Źródło: www.gov.pl

Trwają prace nad pakietem osłonowym dla firm w związku z koronawirusem

Trwają prace nad pakietem osłonowym dla firm w związku z koronawirusem

Ministerstwo Rozwoju, pracuje obecnie nad rozwiązaniami mającymi na celu zmniejszenie negatywnych skutków związanych z koronawirusem.

Więcej informacji.

 

SZKOLENIE NA TEMAT PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W W-M SSE

SZKOLENIE NA TEMAT PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W W-M SSE

9 marca 2020 r. roku odbyło się szkolenie „Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia strefowego i decyzji o wsparciu”. Organizatorami wydarzenia byli: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Deloitte. Szkolenie poprowadzili: Marcin Mroczek – Dyrektor w Deloitte i Karolina Zech – Menedżer w Deloitte.
Zakres szkolenia obejmował takie tematy jak: kalkulacja limitu pomocy publicznej, podstawowe zasady dyskontowania wydatków inwestycyjnych oraz praktyczne aspekty rozliczania ulgi podatkowej. Dodatkowo w trakcie szkolenia przedstawiciele PPK Pocztylion zaprezentowali ofertę Pracowniczych Planów Kapitałowych.
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele naszego partnera strategicznego Banku Gospodarstwa Krajowego. Bogusław Markowicz Dyrektor Rozwoju Regionu pokrótce przedstawił ofertę Banku i zaprosił do współpracy uczestników szkolenia.
Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Poruszona tematyka z pewnością pomoże przedsiębiorcom efektywniej korzystać z pomocy publicznej z tytułu realizacji inwestycji na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

SZKOLENIE DLA INWESTORÓW

SZKOLENIE DLA INWESTORÓW

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Deloitte serdecznie zapraszają na seminarium dla inwestorów „Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia strefowego i decyzji o wsparciu”. Zakres szkolenia obejmie takie tematy jak kalkulacja limitu pomocy publicznej, podstawowe zasady dyskontowania wydatków inwestycyjnych oraz praktyczne aspekty rozliczania ulgi podatkowej.

Seminarium odbędzie się 9 marca 2020 r. w Hotelu Kopernik w Olsztynie.

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie  formularza zgłoszeniowego do 04.03.2020.

Agenda spotkania.

Koszt uczestnictwa:

Opłatę za szkolenie należy dokonać przelewem na konto WMSSE S.A. – PKO Bank Polski S.A. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062

 

Konferencja dla przedsiębiorców na temat finansowania inwestycji

Konferencja dla przedsiębiorców na temat finansowania inwestycji

13 lutego 2020 r. w Olsztynie odbyła się konferencja „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur” zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz naszego partnera strategicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie.
Tematyka konferencji obejmowała m. in.: możliwości finansowania projektów przy pomocy środków finansowych BGK, pożyczki udzielane przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy przy WMARR S.A., dotacje dla przedsiębiorców dostępne w 2020 roku ze środków RPO WiM.
Przedsiębiorcy mogli również skorzystać z indywidualnych konsultacji eksperckich.

 

WSPÓLNE DZIAŁANIA NA RZECZ PODATNIKÓW

WSPÓLNE DZIAŁANIA NA RZECZ PODATNIKÓW

11 lutego 2020 Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – reprezentowany przez Prezesa – Zbigniewa Targowskiego oraz Wiceprezesa – Marcina Czyżę podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Olsztyńską Lożą Business Center Club, Warmińsko-Mazurskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Celem porozumienia zainicjowanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Mariusza Pawłowskiego jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz poszukiwanie rozwiązań w zakresie upraszczania systemu podatkowego dla przedsiębiorców.

Współpraca polegać będzie między innymi na prowadzeniu wspólnych działań nad opracowywaniem propozycji  nowych rozwiązań  w przepisach prawa podatkowego, współorganizowaniu konferencji, debat oraz wymiany informacji i doświadczeń w zakresie systemu podatkowego.

Relacja z podpisania porozumienia.

 

Konferencja „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur”

Konferencja „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur”

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie zapraszają przedsiębiorców z Warmii i Mazur do udziału w konferencji „Finansowanie rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorców z Warmii i Mazur”.
Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A.
Podczas konferencji eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawią możliwości i warunki otrzymania kredytu na innowacje technologiczne oraz gwarancji spłaty kredytu Biznesmax dla MŚP.
Dodatkowo podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące:
– niskooprocentowanych pożyczek udzielanych przez Regionalny Fundusz Pożyczkowy przy WMARR S.A.,
– nawiązywania współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw i możliwości badania poziomu innowacyjności firm za pomocą narzędzi IMProve i Innovation Health Chceck,
– dotacji dla przedsiębiorców dostępnych w 2020 roku ze środków RPO WiM.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 10 lutego 2020 r. do godz. 12.00 na adres: e.michalczyk@wmarr.olsztyn.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program.

Formularz zgłoszeniowy.

 

Śniadanie z Funduszami Europejskimi na 2020 rok

Śniadanie z Funduszami Europejskimi na 2020 rok

W imieniu Elbląskiego Parku Technologicznego serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektów unijnych i konkursów na rok 2020 dla firm, które odbędzie się 21 stycznia o 9:00 w Elbląskim Parku Technologicznym.
Spotkanie skierowane jest do firm z sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
W związku z kończącym się budżetem UE oraz wysoką alokacją środków unijnych w konkursach skierowanych dla przedsiębiorców w bieżącym roku, zachęcamy do wzięcia udział w spotkaniu i konsultacjach.

AGENDA SPOTKANIA:
9:00-9:30 – Rejestracja uczestników
9:30 – 10:30 – BLOK I: „Praktycznie o funduszach unijnych na 2020 rok” – prowadzi Prezes Zarządu Grantery, Karol Bober, ekspert z 17-letnim doświadczeniem w funduszach unijnych
10:30 – 11:00 – BLOK II: Doświadczenia firm, które uzyskały dotację unijną
11:00 – 12:00 – BLOK III: Pytania i odpowiedzi do ekspertów Grantery, networking przy poczęstunku w formie szwedzkiego stołu

Spotkanie jest bezpłatne.

Rejestracja.

Akademia Menadżera Innowacji – nabór

Akademia Menadżera Innowacji – nabór

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłużyła nabór do II edycji projektu szkoleniowo-doradczego Akademia Menadżera Innowacji. Wnioski można składać do 20 lutego 2020 roku.

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program szkoleniowo-doradczy PARP. Oferuje szkolenia w postaci cyklicznie odbywających się zjazdów oraz zapewnia firmie wsparcie doradców, którzy przeniosą wiedzę szkoleniową na grunt praktyczny.

W AMI może wziąć udział maksymalnie 150 osób – od 2 do 5 pracowników z jednej firmy. W przypadku mikro firm co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw co najmniej trzech pracowników.

AMI ma za zadanie przygotować właścicieli i kadrę zarządzającą do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. „Plan Wdrożenia Zmian”, który zostanie opracowany w czasie trwania projektu umożliwi firmie dalszy rozwój oparty na tworzeniu i wdrażaniu innowacji.

Uczestnicy programu mogą otrzymać dofinansowanie do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych – w przypadku mikro, małych i średnich firm oraz do 50% dla dużych firm.
Projekt AMI jest współfinansowany ze środków europejskich.

 

Podsumowanie z I edycji programu.

Więcej informacji.

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

W ten szczególny czas Bożego Narodzenia

życzymy rodzinnego ciepła, radości

oraz wytchnienia od codziennych trosk,

a w nadchodzącym Nowym Roku

wielu sukcesów i  realizacji wszystkich planów

Zarząd i Pracownicy

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Nowa inwestycja Mazurskie Meble Szynaka Interline sp. z o.o.

Nowa inwestycja Mazurskie Meble Szynaka Interline sp. z o.o.

11 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego kompleksu biurowo-produkcyjno-magazynowego MM Szynaka Interline w Nowym Mieście Lubawskim.

Budowa i wyposażenie hali produkcyjnej z magazynem o łącznej powierzchni ponad 9 tys. mkw. oraz zapleczem socjalno-biurowym o pow. ok. 2 tys. mkw. kosztowała ponad 36 mln zł i została zrealizowana w ramach zezwolenia wydanego przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Zrealizowana inwestycja zapewni poprawę organizacji produkcji, a proces technologiczny wsparty nowymi rozwiązaniami wzmocni pozycję rynkową firmy.

Dziś Grupa Meblowa Szynaka to 7 nowoczesnych zakładów produkcyjnych, Centrum Logistyczne, Centrum Wystawiennicze i Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Pałac Mortęgi Hotel & SPA, w której zatrudnionych jest ponad 3500 osób. Współpraca z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną rozpoczęła się w 2006 roku, wówczas Fabryka Mebli „Szynaka” otrzymała pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WMSSE. Do dziś Grupa Meblowa Szynaka uzyskała 4 zezwolenia, w ramach których poniosła nakłady inwestycyjne na łączną kwotę ponad 102 mln zł i stworzyła 550 nowych miejsc pracy. 

 

Plebiscyt Eko-Firma Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2019

Plebiscyt Eko-Firma Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2019

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zaprasza przedsiębiorców, samorządy i szkoły z regionu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do udziału w Plebiscycie na Eko-Firmę Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2019.
W ramach plebiscytu zostaną wręczone laury w 4 kategoriach: Eko-Usługa, Eko-Przedsiębiorstwo, Eko-Samorząd i Eko-Szkoła. W każdej kategorii zostanie wręczony złoty, srebrny i brązowy Laur Eko-Firmy KWJM 2019. Wyróżnienia w wymienionych kategoriach dla zgłoszonych instytucji zostaną przyznane przez Radę Plebiscytu złożoną z przedstawicieli wszystkich instytucji patronackich.
Wydarzenie to patronatem objęła Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., a także Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych oraz Buisness Center Club – Loża Olsztyńska. Gala Finałowa Plebiscytu odbędzie się 13 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Giżycku, a samą galę uświetni koncert uczniów tej szkoły.
Szczegóły dotyczące plebiscytu znajdują się na stronie Fundacji.
W przypadku pytań dotyczących plebiscytu zapraszamy do kontaktu z Pawłem Grądzkim – Członkiem Zarządu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich tel. 660 499 264 lub e-mail: p.gradzki@jeziora.com.pl

Regulamin i formularz rekrutacyjny.

 

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W RYBNIE

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W RYBNIE

14 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy Rybno odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami na temat możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Spotkanie otworzył Tomasz Węgrzynowski – Wójt Gminy Rybno. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowały: Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy i Eliza Nel Jurkianiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowo-Organizacyjnego.
Przedstawicielki Strefy omówiły możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego oraz kryteria otrzymania wsparcia na realizację nowych inwestycji.
Po prezentacji odbyły się indywidualne konsultacje.

 

O POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI W OLSZTYNKU

O POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI W OLSZTYNKU

5 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta Olsztynek odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami na temat możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 
Spotkanie otworzył Mirosław Stegienko – Burmistrz Olsztynka. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. reprezentowały: Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy i Eliza Nel Jurkianiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowo-Organizacyjnego.
Przedstawicielki Strefy omówiły możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego oraz kryteria otrzymania wsparcia na realizację nowych inwestycji.
Po prezentacji odbyły się indywidualne konsultacje.

 

O POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI W GMINIE SORKWITY

O POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI W GMINIE SORKWITY

30 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Sorkwity odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami na temat możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Spotkanie otworzył  Józef Maciejewski – Wójt Gminy Sorkwity. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowały: Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy i Eliza Nel Jurkianiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowo-Organizacyjnego.

Przedstawicielki strefy omówiły możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego oraz kryteria otrzymania wsparcia na realizację nowych inwestycji.

Po prezentacji odbyły się indywidualne konsultacje.

Firma Szynaka Meble umeblowała salę posiedzeń ONZ

Firma Szynaka Meble umeblowała salę posiedzeń ONZ

Nasz inwestor – firma Szynaka Meble zaprojektowała i wyposażyła w meble własnej produkcji salę posiedzeń w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Nawiązując do istniejącej w ONZ tradycji, poszczególne państwa przekazują do budynku ONZ różne elementy dekoracyjne wystroju wnętrz, promując w ten sposób swoją tradycję, historię i kulturę. Z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy w tym roku Polska zaprojektowała i przekazała wystrój pokoju konferencyjnego Rady Bezpieczeństwa.
W aranżacji tego prestiżowego pomieszczenia znalazły się symbole łowickie, będące uosobieniem polskiej kultury ludowej. W centralnej części sali powieszony został ręcznie namalowany obraz Fryderyka Chopina na tle jego domu rodzinnego w Żelazowej Woli. Solidne dębowe meble, krzesła i panele ścienne są symbolem siły, dumy, wytrzymałości, a także najwyższej jakości, prestiżu i luksusu użytkowania. Uczestnictwo firmy Szynaka Meble w tak znamienitym przedsięwzięciu jest dla firmy wielką nobilitacją i wyróżnieniem.
Oficjalnego otwarcia sali spotkań dokonał Prezydent RP Andrzej Duda podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ 23 września 2019 r. przy udziale szerokiego grona honorowych gości, w tym Prezesów Aliny i Jana Szynaka, przedstawicieli polskiego rządu i ambasady.

Więcej informacji.

 

 

Program „Laboratorium. Mój Profil”

Program „Laboratorium. Mój Profil”

Jaki model współpracy placówek edukacyjnych z przedsiębiorcami daje najlepsze efekty? Jakie są oczekiwania pracodawców wobec przyszłych pracowników? Na te i wiele innych pytań starali się odpowiedzieć uczestnicy Konferencji Regionalnej „Szkoła i biznes – model współpracy” zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, WMSSE oraz ALNEA sp. z o.o. Wydarzenie było okazją do podsumowania realizacji programu „Laboratorium. Mój Profil” i zapowiedzią realizacji kolejnej IV edycji.
Podczas spotkania wręczono nagrody i wyróżnienia zwycięzcom konkursów: „Zawodowy Pracodawca”, „Zawodowy Mistrz” „Kreatywna i innowacyjna szkoła”.

 

2. Research & Innovation Forum

2. Research & Innovation Forum

Innowacje – to jeszcze wybór czy już konieczność? 60% dużych firm deklaruje zapowiedź szybkiego wzrostu w obszarze innowacji i wydatków na B+R. 56% wdrożyło lub jest w trakcie wdrażania strategii B+R+I. Innowacje stanowią siłę napędową wzrostu organizacji, a dział R&D to klucz do ich sukcesu.
Eksperci z działów R&D i innowacji, m.in. z firm takich jak: Budimex, Ikea Retail, Innovatika, Siemens, Fortum, Santander, Cognifide, Maspex, Veolia, Santander, Polkomtel podczas 2. Forum Research & Innovation pokażą jak zbudować indywidualną mapę badań i rozwoju dla produktów i usług, na którą składają się elementy takie jak:
• Strategia i kultura innowacji: jak zbudować kulturę innowacji w firmie i sprawić, by dział R&D był źródłem jej transformacji.
• Partnerstwa strategiczne: sposoby wykorzystywania nauki i doświadczeń innych organizacji w działaniach R&D.
• Sztuczna Inteligencja i Digital: wpływ AI i cyfrowych technologii na badania.
• Ekologia: jak firmy zmieniają swoje modele biznesowe w oparciu o nowe regulacje prawne.
• Lider Innowacji: budowa zespołu zaangażowanego w projekty B+R+I.
• Klient, myślenie projektowe i inne procesy: techniki rozwoju produktów, które spełniają oczekiwania klientów.
Zapraszamy do udziału w forum w dniach 13‑14 listopada 2019 w Warszawie.
Forum zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy. 

 

PAIH Forum Biznesu 2019

PAIH Forum Biznesu 2019

9 października 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbyło się PAIH Forum Biznesu 2019. Forum skierowane było do polskich przedsiębiorców, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, eksporterów i przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją zagraniczną.
Celem Forum było zapewnienie pełnej obsługi przedsiębiorców w zakresie eksportu i inwestycji. Dla przedsiębiorców była to wyjątkowa okazja do spotkań i rozmów z ekspertami zagranicznych biur handlowych PAIH, Polskiej Strefy Inwestycji, w tym Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz instytucji regionalnych. Podczas wydarzenia odbyło się ponad 30 warsztatów branżowych i paneli regionalnych oraz debaty na temat instrumentów wspomagających ekspansję zagraniczną. Forum było też okazją do zaprezentowania sukcesów polskich przedsiębiorców w obszarze eksportu i inwestycji.

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE PARP DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

SPOTKANIE INFORMACYJNE PARP DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na inwestycje w poddziałaniu „Badania na rynek”. Spotkanie odbędzie się 16 października 2019 r. w Gdańsku, w godzinach od 9:00 do 14:30.

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 70% dofinansowania.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub przez niego zakupionych, które są kluczowe dla opracowania i wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych.

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) omówią zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli firm, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

PARP – oferta dla przedsiębiorców

PARP – oferta dla przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest największą w Polsce agencją rządową, działającą na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą PARP dla firm.
Więcej informacji. 

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.