Polski Produkt Przyszłości – konkurs

Polski Produkt Przyszłości – konkurs

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce. Po raz pierwszy uczestnicy rywalizować będą nie o grant, ale o nagrody finansowe w wysokości do 100 tys. zł.
Polski Produkt Przyszłości od ponad dwudziestu lat promuje i wspiera rozwój innowacyjnych produktów tworzonych w naszym kraju. Historia konkursu to ok. 1000 zgłoszonych projektów, spośród których nagrodzono 54 i wyróżniono ponad 115.
Wyroby i technologie zgłaszane do konkursu powinny być:
• doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony) – wymagany poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL,
• albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).
Udział w Konkursie mogą wziąć prowadzący działalność na terenie Polski przedsiębiorcy oraz instytucje szkolnictwa wyższego i nauki.
Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł.
Przewidziane są także nagrody specjalne za:
* produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),
* produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
* produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.
Zwycięskie produkty otrzymają ponadto wsparcie promocyjne, m.in. na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów, w formie Katalogu Laureatów, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych związanych z konkursem.
Kandydatów do tytułu Polskiego Produktu Przyszłości można zgłaszać do 3 października 2019 r.
Patronat nad Konkursem sprawuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Więcej informacji na temat warunków udziału w konkursie znajduje się na stronie PARP

VII Polski Kongres Przedsiębiorczości w Olsztynie

VII Polski Kongres Przedsiębiorczości w Olsztynie

24 i 25 października 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ponad 1000 uczestników będzie dyskutować o kierunkach rozwoju gospodarczego naszego kraju podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.
Innowacje, energetyka, przemysł 4.0, medycyna, zielone technologie, rozwój samorządów, nowoczesne usługi dla biznesu czy smart city – między innymi te tematy zostaną poruszone podczas blisko trzydziestu paneli dyskusyjnych. W ramach Kongresu funkcjonować będzie również strefa wystawiennicza, w ramach której polskie firmy, uczelnie wyższe czy samorządy będą mogły zaprezentować swoje produkty, usługi czy tereny inwestycyjne.
Podczas Kongresu odbędą się również spotkania B2B, w trakcie których uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania relacji z przedstawicielami Francji, Litwy, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Czech czy Słowacji, którzy zadeklarowali swój udział w wydarzeniu.
Najważniejszym celem wydarzenia jest stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń dla polskich przedsiębiorców, naukowców oraz samorządowców. Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia jest Gospodarka cyfrowa a społeczeństwo. Perspektywy rozwoju.
Organizatorem Kongresu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jest jednym z partnerów merytorycznych tego wydarzenia.
Udział w Kongresie jest bezpłatny.
Rejestracji na wydarzenie można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie www.polskikongres.pl.

PAIH Forum Biznesu 2019

PAIH Forum Biznesu 2019

9 października 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się PAIH Forum Biznesu 2019. Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu.
Forum Biznesu to unikatowe spotkanie przedsiębiorców, regionów, specjalnych stref ekonomicznych, urzędów marszałkowskich, klientów PAIH oraz jej partnerów.
Wydarzenie skierowane jest do polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, aktywnych eksporterów i przedsiębiorców zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług oraz planujących i realizujących inwestycje zagraniczne. Podczas Forum możliwe będą konsultacje w zakresie dostępnych narzędzi wsparcia przedsiębiorców w obszarach eksportu i inwestycji.
Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w tym wydarzeniu, aby porozmawiać o biznesie, eksporcie, inwestycjach.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja. 

NCBR DLA FIRM. SPOTKANIE W OLSZTYNIE

NCBR DLA FIRM. SPOTKANIE W OLSZTYNIE

11 września 2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się bezpłatne spotkanie z cyklu NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Przedsiębiorcy z regionu będą mieli możliwość uzyskania praktycznej wiedzy jak zdobyć dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na realizację innowacyjnych projektów.
Zapraszamy przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych na spotkanie NCBR dla Firm. Składa się ono z dwóch części: informacyjnej i warsztatowej. W jego trakcie eksperci NCBR prezentują możliwości uzyskania dofinansowania na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących produktów, technologii lub usług. Przedstawiane są zasady udziału i kryteria oceny w konkursach NCBR finansowanych z POIR. Przedsiębiorcy mają również możliwość odbycia indywidualnych spotkań z ekspertami, w trakcie których mogą przeanalizować założenia swojego pomysłu i uzyskać porady dotyczące przygotowania projektu B+R.
Eksperci NCBR prezentują konkretne przykłady innowacyjnych projektów dofinansowanych z POIR. Na spotkaniu każdy przedsiębiorca może dowiedzieć się, jak dobrze zaplanować projekt B+R, na co ma prawo przeznaczyć uzyskane z NCBR dofinansowanie, jak wdrażać rezultaty projektu czy poznać zasady uzyskiwania i rozliczania dofinansowania.
Aby wziąć udział w spotkaniu wymagana jest rejestracja poprzez formularz on-line.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program. 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.
Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.
Więcej informacji na stronie ncbr.gov.pl

Rozstrzygnięcie postępowania na Prezesa Zarządu W-M SSE S.A.

23 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne i wybrała Pana Zbigniewa Targowskiego zamieszkałego w Olsztynie na stanowisko Prezesa Zarządu W-M SSE S.A.

Jak zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo produkcji – konferencja w Olsztynie

Jak zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo produkcji – konferencja w Olsztynie

„Automatyzacja w zakładach produkcyjnych” to konferencja techniczna, która odbędzie się 18 września 2019 r. w Olsztynie. Podczas wydarzenia spotkają się inżynierzy i specjaliści z branży produkcyjnej, dzieląc się niezbędną wiedzą z zakresu najnowocześniejszych rozwiązań w zakładach.
W trakcie konferencji wykłady poprowadzi 16 cenionych specjalistów. Pomiędzy prelekcjami będzie można zapoznać się z prasą branżową oraz obejrzeć stoiska wystawców. To również wyjątkowa szansa, by nawiązać biznesowe relacje. Podczas wydarzenia odbędą się także praktyczne warsztaty „Niezawodność zasilania maszyn”. Eksperci opowiedzą o tym, jak stworzyć prostą w obsłudze instalację zasilania, która zagwarantuje znaczne skrócenie czasu przestojów w przedsiębiorstwie, czym się różnią najważniejsze systemy podtrzymania napięcia, jak je skonfigurować oraz w jaki sposób zmniejszyć koszty zużycia energii.
Konferencja „Automatyzacja w zakładach produkcyjnych” została objęta honorowym patronatem między innymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajową Izbę Gospodarczą, Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., a także przez licznych patronów medialnych i branżowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny.

ZDOBĄDŹ ZAGRANICZNE RYNKI Z PARP – TRANSMISJA ON-LINE ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ZDOBĄDŹ ZAGRANICZNE RYNKI Z PARP – TRANSMISJA ON-LINE ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

Zapraszamy na transmisję on-line ze spotkania informacyjnego w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. To okazja, aby dowiedzieć się jakie działania można sfinansować w ramach konkursu Internacjonalizacja MŚP oraz jakie warunki należy spełnić, aby móc uzyskać dotację.
Start transmisji: wtorek 30 lipca, godzina 12:00.

Link do transmisji on-line.

SPOTKANIE INFORMACYJNE PARP W OLSZTYNIE

SPOTKANIE INFORMACYJNE PARP W OLSZTYNIE

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (siedziba lub zarejestrowany oddział), zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.
Celem spotkania jest omówienie kryteriów uzyskania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.
Spotkanie odbędzie się 30.07.2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo – Technologicznym.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Więcej informacji o wydarzeniu oraz rejestracja.

Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu W-M SSE SA

Rada Nadzorcza

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie,

Barczewskiego 1; 10-061 Olsztyn

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

 

Prezesem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.), a nie może być osoba, która spełnia choćby jeden z warunków określonych w  art. 22 pkt 2 ww. ustawy.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki

Zgłoszenie powinno zawierać

Wszystkie odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata (każda karta), w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

– oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.)

albo

– informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy,

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Złożenie i otwarcie zgłoszeń

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, w terminie do dnia 7 sierpnia 2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. Zgłoszenia można doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 15.00 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina wpływu przesyłki) na adres siedziby Spółki, w zaklejonej kopercie z napisem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu W-M SSE S.A.”. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnymi, lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Zgłoszenia zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą nie później niż w ciągu 7 dni po upływie terminu składania zgłoszeń w siedzibie Spółki. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą jest niepubliczne.

Rozmowy kwalifikacyjne

Z kandydatami, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do dalszego postępowania, przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, od dnia 23 sierpnia 2019 r. Rozmowy z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki.

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed terminem rozmowy, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu kandydata. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie jest  traktowane jako rezygnacja z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. W przypadkach nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu lub godziny spotkania.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronach internetowych: wmsse.com.pl i bip.wmsse.com.pl

Do dnia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki z:

O wynikach postępowania kandydaci powiadomieni zostaną na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej.  Informacja o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata wyłonionego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zamieszona zostanie na stronach internetowych: wmsse.com.pl, bip.wmsse.com.pl oraz gov.pl/mpit.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wskazany w kwestionariuszu adres poczty elektronicznej.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko w Zarządzie Spółki oraz zawarcia z nim stosownej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

Kwestionariusz kandydata na Prezesa Zarządu Spółki.

Oświadczenie RODO.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza 
Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020 spółki Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej: WMSSE S.A., Spółka)

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
– badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
– badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie sprawozdania z badania, odpowiadającego wymogom prawnym, w tym określonym ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

2. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.” w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r., do godz. 15.00, w siedzibie Spółki pod adresem: Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., 10 – 061 Olsztyn ul. Barczewskiego 1. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną zwrócone.

3. Od firmy audytorskiej oczekujemy:
1) zbadania sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
2) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu na walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
3) gotowości zapewnienia obecności biegłego rewidenta uczestniczącego w badaniu do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
4) przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzonych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

4. Oferta powinna zawierać :
a) informację o firmie audytorskiej oraz biegłym rewidencie, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych dotyczącą :
– formy prowadzenia działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru,
– wpisu na listę firm audytorskich,
– liczby zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
– składu zespołu audytowanego dedykowanego do badania Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
b) oświadczenia firmy audytorskiej o:
• spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa wart. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
• dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
• wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku i tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art, 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,
c) cenę za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania, uwzględniającą całość kosztów prac określonych w pkt.3. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki łub jednostek z nią powiązanych,
d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
e) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;
f) wskazanie metod i terminów badań sprawozdania finansowego, wraz ze wstępnym harmonogramem prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, z uwzględnieniem ilości dni pracy w Spółce,
g) rekomendacje z okresu 3 ostatnich lat, w przypadku kiedy firma audytorska działa na rynku krócej, rekomendacje biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badania.

5. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2019, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2020 r.
Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2020, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2021 r.

6. Dodatkowo premiowane będą podmioty, które wykażą się doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

7. Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019 i 2020 zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

8. Informacje o Spółce zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod numerem telefonu +48 89 535 02 41, e-mail: wmsse@wmsse.com.pl

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 23 sierpnia 2019 r., godz. 11:00.
Wybór firmy audytorskiej oraz zawarcie z nią umowy o badanie sprawozdania finansowego dokonane zostanie do końca III kwartału 2019 r.

10. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty firmy audytorskiej oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę lub przez firmy audytorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Prezes W-M SSE SA odwołany

W dniu 12 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza spółki Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie podjęła uchwałę o odwołaniu z Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Grzegorza Smolińskiego.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie opublikowane do dnia 19 lipca 2019 r. na stronach internetowych: wmsse.com.pl, bip.wmsse.com.pl oraz gov.pl/mpit.

F.B.I. Tasbud z decyzją o wsparciu inwestycji

F.B.I. Tasbud z decyzją o wsparciu inwestycji

Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – Grzegorz Smoliński oraz Wiceprezes – Marcin Czyża podpisali 12 lipca 2019 r. decyzję o wsparciu inwestycji przedsiębiorstwa F.B.I. Tasbud S.A. Dokument odebrał Wiceprezes Zarządu – Andrzej Czapczuk.
F.B.I. Tasbud S.A. będzie realizować inwestycję typu greenfield. Projekt zakłada wybudowanie innowacyjnego zakładu produkcyjnego prefabrykatów wykorzystywanych w budownictwie energooszczędnym. W ramach inwestycji powstaną m.in.: hala produkcyjna wyposażona w maszyny i urządzenia, magazyn z warsztatami, budynek administracyjny i socjalny, a także węzeł betoniarski wraz z magazynem.
W ramach projektu F.B.I. Tasbud S.A. zainwestuje co najmniej 45 840 000 zł oraz zatrudni minimum 20 nowych pracowników. Inwestycja zrealizowana zostanie w Michałówku (Gmina Załuski, Powiat Płoński) na działce o powierzchni 6,4487 ha.
F.B.I. Tasbud S.A. to przedsiębiorstwo, którego początki sięgają 1985 r., działające głównie na polskim rynku budowlanym jako generalny wykonawca inwestycji kubaturowych budownictwa: mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej oraz specjalistycznego.
Przedsiębiorstwo działa również na rynkach: europejskim, azjatyckim oraz afrykańskim, a jego doświadczenie zdobyte na międzynarodowym rynku budowlanym pozwoliło współtworzyć Polski Klaster Eksporterów Budownictwa, który zrzesza największe polskie firmy.

Więcej informacji o firmie.

ŚNIADANIE BIZNESOWE – CUDZOZIEMCY NA RYNKU PRACY WARMII I MAZUR

ŚNIADANIE BIZNESOWE – CUDZOZIEMCY NA RYNKU PRACY WARMII I MAZUR

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy zapraszają do udziału w bezpłatnym śniadaniu biznesowym. Celem spotkania jest omówienie procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz przedstawienie doświadczeń regionalnych pracodawców zatrudniających obcokrajowców.

Spotkanie odbędzie się 18 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lipca 2019.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: een@wmarr.olsztyn.pl

Informacje o spotkaniu.

Informacje TVP o umowie W-M SSE – BGK

Informacje TVP o umowie W-M SSE – BGK

Aneks do umowy zawartej pomiędzy Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA a Bankiem Gospodarstwa Krajowego był jednym z tematów Informacji TVP wyemitowanych 18 czerwca 2019 r. 
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo.
Bank Gospodarstwa Krajowego przedłużył umowę ze strefą.

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W LUBAWIE

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W LUBAWIE

W Urzędzie Gminy Lubawa odbyło się 18 czerwca 2019 r. spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 
Spotkanie otworzył Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa, a udział w nim wzięli również: Marian Licznerski – Zastępca Wójta oraz Jan Laskowski – Przewodniczący Rady Gminy. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali: Marcin Kemski – Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy oraz Ewelina Sulkowska – Starszy Inspektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego.
Podczas spotkania przedsiębiorcy poznali kryteria udzielania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – do 70% wartości inwestycji. Po omówieniu zasad funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji pracownicy W-M SSE SA odpowiedzieli na pytania przedsiębiorców.

Śniadanie biznesowe w Lidzbarku Warmińskim

Śniadanie biznesowe w Lidzbarku Warmińskim

4 czerwca 2019 r. w Lidzbarku Warmińskim odbyło się „Śniadanie biznesowe”. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z możliwością wsparcia przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz możliwością finansowania projektów przy pomocy środków finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Była to również okazja do dyskusji o rozwoju lokalnego biznesu z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.
Spotkanie otworzył Jacek Wiśniowski – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. W wydarzeniu uczestniczył również Jan Harhaj – Starosta Powiatu Lidzbarskiego. Bank Gospodarstwa Krajowego był reprezentowany przez: Annę Bułło – Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego, Grzegorza Giebułtowskiego i Michała Kudosza – Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży BGK Centrala. Z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w spotkaniu udział wzięły: Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy oraz Ewelina Sulkowska – Starszy Inspektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego.

 

OFICJALNE OTWARCIE INWESTYCJI HEINZ-GLAS DZIAŁDOWO

OFICJALNE OTWARCIE INWESTYCJI HEINZ-GLAS DZIAŁDOWO

24 maja 2019 r. odbyła się uroczystość związana z zakończeniem projektu inwestycyjnego w Heinz-Glas Działdowo. Przedsięwzięcie polegało m.in.: na generalnym remoncie pieca do produkcji szkła opalowego, budowie nowego – największego w Grupie Heinz pieca szklarskiego do wytwarzania szkła bezbarwnego o wydajności 150 ton na dobę, montażu dwunastosekcyjnego automatu szklarskiego, jak też rozbudowie hali produkcyjnej i infrastruktury. Inwestycja znacząco zwiększyła moce produkcyjne Heinz-Glas Działdowo.

Przemówienia otwierające uroczystość wygłosili: Carl-August Heinz oraz Carletta Angelika Heinz – Współwłaściciele Grupy Heinz, Bartosz Stentoft  – Dyrektor Grupy Heinz w Polsce, Paweł Żukowski – Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, który odczytał list w imieniu Artura Chojeckiego – Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Grzegorz Mrowiński – Burmistrz Działdowa, Paweł CieślińskiStarosta Powiatu Działdowskiego oraz Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Po części oficjalnej odbyło się zwiedzanie działdowskich zakładów produkcyjnych Grupy Heinz (Heinz-Glas / Heinz-Plastics / 2HD).

Inwestycja w Działdowie zrealizowana została w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się na naszej stronie internetowej:

Huta szkła inwestuje w Działdowie.

Inwestycja Heinz Glas w Działdowie rozpoczęta.

Polska Strefa Inwestycji w Żurominie – spotkanie z przedsiębiorcami

Polska Strefa Inwestycji w Żurominie – spotkanie z przedsiębiorcami

15 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA zaprezentowali przedsiębiorcom zasady uzyskania pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Spotkanie otworzyła Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin – Aneta Goliat, której towarzyszył Zastępca – Michał Bodenszac.
Warunki uzyskania zwolnienia z podatku oraz wysokość ulgi, w województwie mazowieckim do 55% wartości inwestycji (wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników), przedstawił uczestnikom spotkania Krzysztof Gąsior – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy.
W-M SSE SA reprezentowali również: Marcin Czyża – Wiceprezes Zarządu oraz Ewelina Sulkowska – Starszy Inspektor Departamentu Finansowo-Organizacyjnego.
W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza SA oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych.

 

Konferencja o zatrudnianiu cudzoziemców

Konferencja o zatrudnianiu cudzoziemców

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki zaprasza na konferencję Współczesne wyzwania rynku pracy – zatrudnianie cudzoziemców. Konferencja odbędzie się 17 czerwca 2019 r. w olsztyńskiej siedzibie urzędu przy Al. J. Piłsudskiego 7/9 w sali nr 52.
Wydarzenie dedykowane jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Celem spotkania jest przybliżenie uczestnikom tematyki dotyczącej zasad zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski.
Organizator do współpracy zaprosił Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego, Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie.
Potwierdzenie udziału należy przesłać do 31.05.2019 r. na adresy e-maila: agnieszka.wilkowska-klocek@uw.olsztyn.pl lub monika.sokolowska@uw.olsztyn.pl .
Jednocześnie informujemy, że na powyższe adresy e-mail można zgłaszać zagadnienia, które chcieliby Państwo, aby zostały omówione podczas konferencji.

Program.

Konferencja Prawo do Przedsiębiorczości

Konferencja Prawo do Przedsiębiorczości

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przeprowadzi serię konferencji z przedsiębiorcami dotyczącą ważnych dla nich zmian w prawie. Tegoroczną edycję cyklu 20 spotkań pod hasłem Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany – zaplanowano na przełomie maja i czerwca.
Konferencje odbędą się w największych miastach Polski, w tym 14 maja 2019 r. w Olsztynie. Przedsiębiorcy będą mogli usłyszeć jak skorzystać z rozwiązań wprowadzonych w ostatnim czasie. Uczestnicy dowiedzą się np. o prawach należnych przedsiębiorcom, m.in. o gwarancjach jakie daje Konstytucja biznesu oraz o uprawnieniach, które przysługują im podczas kontroli. Osoby planujące założenie firmy zapoznają się z ulgami z tym związanymi, a mali przedsiębiorcy poznają zasady korzystania z preferencji w ubezpieczeniach społecznych, czyli z tzw. małego ZUS. Uczestnicy konferencji będą mogli poznać zasady funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, który został uruchomiony 1 lipca 2018 r. na stronie internetowej www.biznes.gov.pl .
Konferencja przybliży również wiedzę o tym, co można załatwić online w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz jak sprawdzić wiarygodność płatniczą kontrahenta i przyspieszyć swoje sprawy w urzędzie. Podczas spotkania zostaną przedstawione ułatwienia wprowadzone w Pakiecie MŚP oraz będzie omówione znaczenie regulowania sukcesji w firmach, korzyści płynące ze skrócenia okresu przechowywania i elektronizacji akt pracowniczych.
Przedsiębiorcy zapoznają się również z zasadami funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych, możliwościami wsparcia polskich firm z funduszy unijnych, funkcjonowaniu i usługach Centrum Rozwoju MŚP oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej informacji:
Szczegółowy harmonogram spotkań i informacje na temat konferencji.

Elbląska Konferencja Otwarci na Skandynawię

Elbląska Konferencja Otwarci na Skandynawię

Siódma edycja konferencji Otwarci na Skandynawię odbędzie się 23 maja 2019 r. w Elblągu (Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25).
Konferencja dedykowana jest przedsiębiorcom ze Szwecji, Finlandii, Danii, a także przedstawicielom firm z województwa warmińsko-mazurskiego, reprezentantom jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucjom otoczenia biznesu.
Celem wydarzenia jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych województwa warmińsko-mazurskiego przedsiębiorcom ze Skandynawii,
a także umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy gośćmi z zagranicy a przedstawicielami biznesu z Warmii i Mazur.
Podczas wydarzenia odbędzie się również panel dyskusyjny dotyczący najnowszych trendów gospodarczych na rynkach skandynawskich, a także warsztaty dla dwóch grup językowych
o tym jak skutecznie zaistnieć na rynku zagranicznym lub polskim.
Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do 17 maja 2019 r. Tel. 89 512 51 82, p.puza@warmia.mazury.pl lub rejestracja online.
Organizatorami wydarzenia są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Miasto Elbląg. Honorowy patronat nad konferencją objęły: Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii i Ambasada Szwecji.
Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” realizowane jest w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017 +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Program. 

TVP O INWESTYCJI W ELBLĄGU

TVP O INWESTYCJI W ELBLĄGU

Grzegorz Smoliński – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA podpisał 26 kwietnia 2019 r. decyzję o wsparciu inwestycji w Elblągu.
Zapraszamy do obejrzenia materiału Informacji TVP dotyczącego przedsięwzięcia inwestycyjnego Lupus Fabryka Mebli:
Kolejna firma dołącza do W-MSSE. Działa w branży meblarskiej.

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w gronie najbliższych życzą Zarząd i Pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

NCBR dla firm. Spotkanie w Olsztynie

NCBR dla firm. Spotkanie w Olsztynie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na bezpłatne spotkanie „NCBR dla firm – wsparcie przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)”, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak uzyskać dotację na rozwój firmy.

Spotkanie składa się z dwóch części. Podczas pierwszej zostanie zaprezentowana oferta NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu „Szybka Ścieżka”. Odbędą się również warsztaty o projekcie B+R dotyczące dobrych praktyk i wskazówek w zakresie wypełniania wniosku i oceny projektów POIR. Podczas drugiej części wydarzenia odbędą się indywidualne konsultacje z ekspertami.

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ulicy Trylińskiego 2, w godzinach 9.00-16.00.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Agenda spotkania oraz formularz zgłoszeniowy. 

 

Laboratorium – Mój Profil. Podsumowanie w Stawigudzie

Laboratorium – Mój Profil. Podsumowanie w Stawigudzie

12 marca 2019 r. w Stawigudzie odbyła się konferencja dotycząca efektów realizacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu ”Laboratorium – Mój Profil”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Alnea sp. z o.o.

Głównym celem programu jest umożliwienie młodzieży poznania naturalnego środowiska pracy poprzez wizyty w przedsiębiorstwach, a tym samym nabycie wiedzy o różnych zawodach. W roku szkolnym 2018/2019 Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu ”Laboratorium – Mój Profil” skierowany jest do uczniów III klas gimnazjalnych oraz VII i VIII klas szkół podstawowych z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Do udziału w III edycji zgłosiło się 157 Szkół i 59 pracodawców.

Materiał dotyczący Programu ”Laboratorium – Mój Profil” został wyemitowany w Informacjach TVP. Zapraszamy do obejrzenia.

Pokazują, na czym polega praca w zawodzie. Program Laboratorium podsumowany.

Postaw na Polską Markę – konferencja w Olsztynie

Postaw na Polską Markę – konferencja w Olsztynie

Zapraszamy na konferencję „Postaw na Polską Markę!” związaną z projektem „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Konferencja odbędzie się 26 lutego 2019 r. w Hotelu Omega w Olszynie. Konferencja jest jedną z cyklu konferencji regionalnych zaplanowanych w różnych miastach Polski. Organizatorem spotkań jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
Wydarzenie adresowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także przedstawicieli instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, samorządu terytorialnego, szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Ramowy plan konferencji:
09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10:00 – 11:45 Część I – Sesja wprowadzająca, wystąpienia prelegentów
11:45 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 15:00 Część II –Panele dyskusyjne i zakończenie konferencji
15:00 – 16:00 Lunch

Tematy paneli do wyboru:
1. Certyfikacja/jakość.
2. Marka Polskiej Gospodarki.
3. Sprzedaż i dystrybucja.
4. Edukacja – patriotyzm konsumencki.
5. Bariery dla przedsiębiorców na rynku wewnętrznym.
6. Rozwój eksportu poprzez e-commerce (handel elektroniczny).
7. Ocena działalności instytucji finansowych we wsparciu działalności eksportowej firm.

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział tylko w jednym panelu dyskusyjnym. Wyboru panelu można dokonać podczas rejestracji.

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: konferencja@crps.pl .
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o konferencjach.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
tel. 690 901 205 Martyna
tel. 533 316 131 Barbara
e-mail: konferencja@crps.pl

O możliwościach wsparcia elbląskich inwestycji

O możliwościach wsparcia elbląskich inwestycji

7 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Elblągu przedsiębiorcy z terenu powiatu elbląskiego mieli okazję dowiedzieć się jakie są warunki otrzymania wsparcia w ramach Polskiej Stefy Inwestycji.
Spotkanie rozpoczął Maciej Romanowski – Starosta Elbląski, który przywitał przedsiębiorców i wyraził nadzieję, że przekazane informacje przyczynią się do zwiększenia aktywności firm. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali Bronisław Anfolecki – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy oraz Marcin Kemski – Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy.

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych – szkolenie

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych – szkolenie

18 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie obowiązek odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych w ramach zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Nowe przepisy umożliwią instytucjom biorącym udział w przetargach publicznych przesyłanie do zamawiających e-faktury za zrealizowane usługi. Proces ten będzie się odbywał za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu zapraszają przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych”, które odbędzie się 20 lutego 2019 r. w Olsztynie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Program szkolenia.

Rejestracja uczestników szkolenia odbywa się za pośrednictwem strony https://efaktura.gov.pl/szkolenia (zakładka – Szkolenia dla przedsiębiorców) lub bezpośrednio poprzez formularz zgłoszenia.

Szczegółowe informacje:
www.efaktura.gov.pl
tel. + 61 666 48 01
e-mail: milena.rozwalka@ilim.poznan.pl

OPINIE TVP O DZIAŁALNOŚCI W-M SSE

OPINIE TVP O DZIAŁALNOŚCI W-M SSE

29 stycznia 2019 r. Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – Grzegorz Smoliński wziął udział w Opiniach TVP. W czasie programu poruszane były m.in. tematy związane z działalnością W-M SSE SA oraz zasadami udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r.

Zapraszamy do obejrzenia programu.
Opinie TVP 29.01.19

INFORMACJE TVP O INWESTYCJI W PIENIĘŻNIE

INFORMACJE TVP O INWESTYCJI W PIENIĘŻNIE

29 stycznia 2019 r. mikroprzedsiębiorstwo Techmar Justyna Masiewicz-Grodź otrzymało decyzję o wsparciu inwestycji. Wydany przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Grzegorz Smoliński – Prezes oraz Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes) dokument dotyczy przedsięwzięcia związanego z obróbką drewna.

Zapraszamy do obejrzenia materiału Informacji TVP:
Zielone światło dla rozwoju gospodarczego. Strefa rośnie w siłę

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.