PIENIĘŻNO Z DRUGĄ DECYZJĄ O WSPARCIU

PIENIĘŻNO Z DRUGĄ DECYZJĄ O WSPARCIU

29 stycznia 2019 r. mikroprzedsiębiorstwo Techmar Justyna Masiewicz-Grodź otrzymało drugą decyzję o wsparciu inwestycji. Dokument z rąk Grzegorza Smolińskiego – Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Małgorzaty Sobieskiej zu Schwarzenberg – Wiceprezes odebrała Justyna Masiewicz-Grodź – Właściciel.
Przedsięwzięcie będzie polegało na dywersyfikacji produkcji. W ramach inwestycji zakupione zostaną maszyny i urządzenia do obróbki oraz produkcji wyrobów z drewna, takie jak: trak taśmowy, strugarka czterostronna oraz pilarki stołowe. Produktami finalnymi będą: tarcica, drewno strugowe i konstrukcyjne, więźby dachowe oraz gotowe wyroby z drewna. 99% produkcji firmy jest eksportowane.
Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 200 000 zł i utworzenie minimum jednego nowego miejsca pracy. Przedsięwzięcie realizowane będzie w Pieniężnie na nieruchomości o powierzchni 1,5187 ha.
Więcej informacji o firmie. 

Seminarium SIĘGNIJ PO WIĘCEJ – Polska Strefa Inwestycji oraz nowe instrumenty wspierania przedsiębiorstw

Seminarium SIĘGNIJ PO WIĘCEJ – Polska Strefa Inwestycji oraz nowe instrumenty wspierania przedsiębiorstw

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA oraz EY mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców na seminarium „Sięgnij po więcej – Polska Strefa Inwestycji oraz nowe instrumenty wspierania przedsiębiorstw”. Spotkanie będzie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz praktycznym aspektom rozliczenia podatkowego, zarówno w specjalnej strefie ekonomicznej, jak i Polskiej Strefie Inwestycji.

Seminarium odbędzie się 12 lutego 2019 r. w Olsztynie.

W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Agenda spotkania

Konferencja Potencjał gospodarczy Kętrzyna, a wsparcie biznesu

Konferencja Potencjał gospodarczy Kętrzyna, a wsparcie biznesu

17 stycznia 2019 r. odbyła się w Kętrzynie konferencja o rozwoju gospodarczym miasta oraz powiatu kętrzyńskiego. Program wydarzenia zawierał punkty dotyczące możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych przedsiębiorców poprzez: ulgi, dotacje, pożyczki, środki europejskie, ofertę nowych terenów inwestycyjnych, wsparcie rządowe oraz samorządowe.
Tematykę oferty skierowanej do przedsiębiorców w ramach Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji przedstawił Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.
W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Ryszard Niedziółka – Burmistrz Kętrzyna, Michał Kochanowski – Starosta Kętrzyński, Maciej Wróbel – Zastępca Burmistrza Kętrzyna, Paweł Bobrowski – Wójt Gminy Kętrzyn, Rafał Rypina – Przewodniczący Rady Miasta Kętrzyna, Grzegorz Prokop – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, Grzegorz Pawlak – Warszawska Izba Gospodarcza, Joanna Kościńska – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Antoni Górski – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego oraz bardzo licznie zgromadzeni przedsiębiorcy.
Od 5.09.2018 r., w ramach Polskiej Strefy Inwestycji firmy mogą korzystać z ulgi podatkowej na terenie całej Polski (również m.in. na terenach będących własnością przedsiębiorstw), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref. Decyzje o wsparciu mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak: inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA, firmy otrzymują zwolnienie z podatku dochodowego na okres od 12 do 15 lat. Nowy system wspierania inwestycji zróżnicował kryteria przyznawania pomocy w zależności m.in. od jakości inwestycji oraz sytuacji gospodarczej w regionie.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z konferencji:
Powołano Radę Biznesu

Konferencja „Invest in Kętrzyn” cieszyła się dużym zainteresowaniem

Pierwsza konferencja kampanii Invest in Kętrzyn za nami

Kętrzyn mazurskim centrum biznesu?

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Rodzinnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzą Zarząd i Pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.
 
 
Zaproszenie na seminarium o wspieraniu eksportu

Zaproszenie na seminarium o wspieraniu eksportu

PKO Bank Polski SA oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA mają przyjemność zaprosić na seminarium dotyczące możliwości wsparcia przedsiębiorców w rozwoju działalności eksportowej.
Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o 10.00 w Olsztynie.
Seminarium poprowadzą eksperci z PKO Banku Polskiego SA.
Zakres tematyczny:
I. Platforma Eksportowa
• informacja o rynkach zagranicznych i branżach priorytetowych,
• nawiązywanie relacji biznesowych,
• identyfikacja potencjalnych partnerów,
• identyfikacja barier wejścia na rynek,
• kultura biznesowa na danym rynku.
II. Transakcje finansowania handlu
• instrumenty zabezpieczenia ryzyka w handlu zagranicznym,
• akredytywa dokumentowa,
• inkaso dokumentowe,
• gwarancje bankowe,
• dyskonto należności.
Zapraszamy do udziału w seminarium przedstawicieli firm zainteresowanych możliwością rozwoju na arenie międzynarodowej.
W celu potwierdzenia uczestnictwa w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zaproszenie.

 

W-M SSE NA PAIH EXPO 2018

W-M SSE NA PAIH EXPO 2018

25 października 2018 r. na stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbyło się I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą – PAIH EXPO 2018.
PAIH EXPO odwiedziło ponad cztery tysiące polskich firm, których przedstawiciele mieli możliwość pozyskania informacji o zagranicznych rynkach oraz ofertach wspierania eksportu. Przedsiębiorcy zainteresowani ekspansją za granicę mogli skorzystać z kompleksowego doradztwa.
W części wystawienniczej swoją działalność zaprezentowały m.in.: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Zagraniczne Biura Handlowe PAIH, Izby Handlowe, Grupa PFR, Specjalne Strefy Ekonomiczne oraz Urzędy Marszałkowskie. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowały: Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes Zarządu, Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy oraz Agnieszka Cegłowska, Ewelina Sulkowska, Zuzanna Napierska z Departamentu Finansowo – Organizacyjnego.
Uczestnicy mieli okazję do udziału w ponad pięćdziesięciu warsztatach dotyczących rynków zagranicznych prowadzonych przez lokalnych ekspertów biur handlowych PAIH zlokalizowanych na całym świecie. Odbyły się także panele dyskusyjne z udziałem największych inwestorów zagranicznych w Polsce.

Relacje z wydarzenia:

PAIH EXPO – I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą za nami!

PAIH EXPO 2018 na PGE Narodowym [Galeria]

Prezes W-M SSE odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej

Prezes W-M SSE odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej

17 października 2018 r. odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas wydarzenia zostały wręczone przez Artura Chojeckiego – Wojewodę Warmińsko-Mazurski oraz Wojciecha Cybulskiego – Warmińsko–Mazurskiego Wicekuratora Oświaty odznaczenia, medale i nagrody. Jednym z uhonorowanych Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez  Minister Edukacji Narodowej – Annę Zalewską został Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Medal KEN został przyznany Prezesowi Zarządu W-M SSE SA za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Więcej informacji o Medalu Komisji Edukacji Narodowej

10 listopada 2017 r. Prezes Zarządu W-M SSE SA Grzegorz Smoliński został uhonorowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi.

Prezes W-M SSE uhonorowany przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi

 

Polska Strefa Inwestycji – Seminarium KPMG i W-M SSE SA

Polska Strefa Inwestycji – Seminarium KPMG i W-M SSE SA

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA wspólnie z firmą doradczą KPMG organizuje seminarium dotyczące zasad inwestowania na bazie Ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Spotkanie odbędzie się 23 października 2018 r. w Olsztynie.

Tematyka spotkania:

  1. Zmiany w regulacjach dotyczących zasad wspierania przedsiębiorców.
  2. Zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji.
  3. Kompetencje i tryb działania organu właściwego w sprawach wspierania nowych inwestycji.
  4. Zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 października 2018 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zaproszenie i program.

Dotacje na rozwój firmy w oparciu o design

Dotacje na rozwój firmy w oparciu o design

12.09.2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków w I etapie konkursu „Wzór na konkurencję”. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie i podkarpackie) mogą opracować strategię wzorniczą zawierającą rekomendacje działań (I etap) oraz pozyskać do 3 000 000 złotych na sfinansowanie usług doradczych, zakupu urządzeń, maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (II etap).
Szczegółowe informacje na stronie internetowej PARP.

Zaproszenie na olsztyńskie spotkanie z przedstawicielem PAIH

Zaproszenie na olsztyńskie spotkanie z przedstawicielem PAIH

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące oferty Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA (PAIH) dla przedsiębiorców. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną działania prowadzone przez PAIH w zakresie wsparcia przedsiębiorców podejmujących działalność eksportową.
Zakres tematyczny spotkania:
1. Opis działalności Zagranicznych Biur Handlowych.
2. Spektrum działań podejmowanych w ramach obsługi inwestora.
3. Branżowe Programy Promocji.
4. Polskie Mosty Technologiczne.
5. Działania promocyjne realizowane w ramach targów międzynarodowych.
6. Szkolenia, publikacje, wydarzenia tematyczne.
Spotkanie poprowadzi Grzegorz Gałczyński – Specjalista ds. Branży Motoryzacyjnej z Departamentu Promocji Gospodarczej PAIH.
Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia 2018 r. o 12.00 w sali 219 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1.
Prosimy o potwierdzenie obecności do 23 sierpnia do 14.00 pod numerem telefonu 89 527 31 11 wew. 542, 394 lub pod adresem e-mail: biznes@olsztyn.eu

REKORDOWO NISKIE BEZROBOCIE NA WARMII I MAZURACH

REKORDOWO NISKIE BEZROBOCIE NA WARMII I MAZURACH

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w województwie warmińsko-mazurskim stopa bezrobocia osiągnęła rekordowo niski poziom 9,9%. Na koniec lipca 2018 r. po raz pierwszy w historii stopa bezrobocia spadła poniżej 10%.
Zapisy zawarte w zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej doprowadziły do utworzenia co najmniej 12 884 nowych miejsc pracy.

Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Materiał TVP. Bezrobocie rekordowo niskie, przybywa pracowników ze wschodu. 

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W RESZLU

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W RESZLU

01.08.2018 r. odbyło się w Reszlu spotkanie z przedsiębiorcami, które poprowadzili – Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg – Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Michał Krasiński – Radny Powiatu Kętrzyńskiego. Podczas spotkania przedsiębiorcy poznali możliwości i kryteria otrzymania wsparcia realizacji przedsięwzięć w oparciu o Ustawę o zasadach wspierania nowych inwestycji, która wprowadziła system zwolnień podatkowych dla inwestorów na terenie całej Polski.
Wsparcie realizacji nowych inwestycji będzie uzależnione od trzech podstawowych kwestii: lokalizacji przedsięwzięcia, charakteru projektu i jakości tworzonych miejsc pracy.
Decyzja o wsparciu będzie wydawana na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc publiczną na czas oznaczony – nie dłuższy niż 15 lat.

Relacja Tygodnika Kętrzyńskiego.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji do pobrania.

 

 

Zdjęcia: Anna Ciepielak

Nowy instrument finansowania innowacyjnych projektów

Nowy instrument finansowania innowacyjnych projektów

W Banku Gospodarstwa Krajowego powstał Fundusz Gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. Jest to bezpłatna gwarancja Biznesmax z dotacją na spłatę odsetek, która zabezpiecza spłatę kredytów przeznaczonych na sfinansowanie projektów inwestycyjnych. Bezpośrednie korzyści jakie odnosi przedsiębiorca to brak opłaty prowizyjnej oraz dopłata do odsetek.
Możliwość skorzystania z tego instrumentu mają przedsiębiorcy z sektora MŚP, którzy spełnią co najmniej jedno z 15 kryteriów. Jednym z nich jest uzyskana wcześniej pomoc finansowa w ramach programów wspierających innowacyjność. Nie jest to jednak kryterium kluczowe.
Instrument jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się na stronie BGK.

Podsumowanie osiągnięć W-M SSE SA w pierwszym półroczu 2018 r.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA podpisał w pierwszym półroczu 2018 r. jedenaście zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie objętym granicami W-M SSE.
Zapisy zawarte w tych zezwoleniach przedstawiają się następująco:
– nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 152 170 000 zł;
– zatrudnienie minimum 153 nowych pracowników;
– utrzymanie 1184 miejsc pracy (w przedsiębiorstwach które otrzymały zezwolenia w 2018 r.).

Przedsiębiorstwa, które otrzymały zezwolenia w pierwszym półroczu 2018 r. z uwzględnieniem wielkości (dwie firmy otrzymały po dwa zezwolenia):
• jedno przedsiębiorstwo duże;
• dwa przedsiębiorstwa średnie;
• sześć przedsiębiorstw małych.

Przedsiębiorstwa, które otrzymały zezwolenia w pierwszym półroczu 2018 r. z uwzględnieniem pochodzenia kapitału (dwie firmy otrzymały po dwa zezwolenia):
• osiem przedsiębiorstw z kapitałem polskim;
• jedno przedsiębiorstwo z kapitałem niemieckim.

Od 9.02.2016 r. obecny Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA wydał 59 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Na ich podstawie przedsiębiorcy zobowiązali się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 2 043 776 000 zł oraz zatrudnienia minimum 1 899 nowych pracowników.

Szczegóły zapisów zawartych w zezwoleniach wydanych w pierwszym półroczu 2018 r. przedstawiają się następująco:

1. PIEKARNIA CUKIERNIA MAREK SZABELSKI
Inwestycja zlokalizowana w Pieckach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 12 050 000 zł oraz zatrudnienie minimum 5 nowych pracowników i utrzymanie 155 miejsc pracy.
W ramach planowanej inwestycji wybudowany zostanie zakład produkcji pieczywa, ciast i słodyczy. Budynek produkcyjno-usługowy zostanie wyposażony w niezbędne urządzenia i linie technologiczne. W oparciu o wyniki prac B+R uruchomiona zostanie produkcja tradycyjnego pieczywa oraz innych wyrobów ciastkarskich i cukierniczych wykonywanych z surowców ekologicznych z wykorzystaniem technologii bio-fermentacji jabłkowej.
Szczegółowe informacje.

2. NEW ENERGY TRANSFER sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 940 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Przedmiotem inwestycji będzie budowa zakładu zajmującego się dostarczaniem urządzeń i kompleksowych instalacji do zamiany ciepła w chłód, odzysku odpadowego ciepła niskoparametrowego na potrzeby produkcji wody gorącej oraz produkcji wody odsolonej przy pomocy technologii sorpcyjnych. W ramach projektu powstanie Centrum B+R Innowacyjnych Technologii Sorpcyjnych NET wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz maszyny i infrastrukturę techniczną.
Szczegółowe informacje.

3. BLUE BIRD POLAND sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 17800 000 zł oraz zatrudnienie minimum 25 nowych pracowników.
Blue Bird Poland sp. z o.o. uruchomi produkcję innowacyjnego fotela hybrydowego, pierwszego na świecie krzesła biurowego z funkcją klękosiadu podpierającego kręgosłup. Przedsiębiorstwo planuje budowę zakładu oraz wyposażenie go w linie technologiczne.
Szczegółowe informacje.

4. BRUSS POLSKA sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Mrągowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników i utrzymanie 367 miejsc pracy.
Przedsiębiorstwo zamierza rozbudować istniejący zakład i zwiększyć jego moce produkcyjne. Projekt zakłada rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej, budowę nowych pomieszczeń laboratorium oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych. Zakupione również zostaną nowe maszyny i urządzenia oraz wyposażenie laboratorium.
Szczegółowe informacje.

5. ARA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników i utrzymanie 20 miejsc pracy.
Projekt dotyczy utworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego. Będą w nim opracowywane nowe rozwiązania prowadzące do zwiększenia i zautomatyzowania produkcji szaf elektrycznych i innych elementów z dziedziny robotyki i automatyki przemysłowej. W ramach inwestycji powstanie budynek oraz kupione zostaną urządzenia i aparatura badawcza wraz z oprogramowaniem.
Szczegółowe informacje.

6. MK DESIGN sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 500 000 zł oraz zatrudnienie minimum 49 nowych pracowników i utrzymanie 61 miejsc pracy.
Przedsiębiorstwo wybuduje fabrykę produkującą meble tapicerowane. W ramach inwestycji planowana jest budowa hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem zakładu w niezbędną infrastrukturę i maszyny. Przy fabryce ma powstać część socjalna i biurowa.
Szczegółowe informacje.

7. BRAND SERVICE Paweł Maj
Inwestycja zlokalizowana w Pomiechówku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 650 000 zł oraz zatrudnienie minimum 5 nowych pracowników i utrzymanie 10 miejsc pracy.
Planowana inwestycja polega na budowie nowego zakładu produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej. W ramach projektu powstaną obiekty produkcyjne z pełną infrastruktura techniczną i pełnym zapleczem laboratoryjnym, magazynowym, biurowym oraz socjalnym. Kupiona zostanie nowoczesna linia produkcyjna oraz wyposażenie laboratorium.
Szczegółowe informacje.

8. TABOR spółka jawna Gronkowski Robert
Inwestycja zlokalizowana w Bartoszycach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 450 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników i utrzymanie 12 miejsc pracy.
Planowana inwestycja będzie polegała na wybudowaniu nowego zakładu zajmującego się produkcją wyrobów wędliniarskich i wyposażeniu go w nowoczesne maszyny i urządzenia. Zakład produkcyjny będzie wytwarzał kiełbasy, szynki, pasztety i inne wyroby pochodzenia zwierzęcego np. tłuszcze. Produkowane mają być w nim również wyroby garmażeryjne, takie jak pierogi czy kluski. W zakładzie dokonywany będzie rozbiór tusz mięsnych, pakowanie wyrobów oraz ich przechowywanie.
Szczegółowe informacje.

9. PUR sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników i utrzymanie 148 miejsc pracy.
Spółka w ramach przedsięwzięcia planuje zakup maszyn do produkcji włókniny tapicerskiej, urządzeń szwalniczych, stołów do tapicerowania oraz nowoczesnego plotera CNC do cięcia płyt. Dzięki tym inwestycjom działalność spółki zostanie rozszerzona o produkcję stelaży do mebli tapicerowanych oraz produkcję mebli.
Szczegółowe informacje.

10. BRUSS POLSKA sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Mrągowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 40 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników i utrzymanie 380 miejsc pracy.
Planowane przedsięwzięcie zakłada rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa. Zostaną kupione dwie kompletne linie produkcyjne komponentów wykorzystywanych w silnikach samochodowych najnowszej generacji.
Szczegółowe informacje.

11.NEW ENERGY TRANSFER sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 780 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników i utrzymanie 31 miejsc pracy.
Projekt dotyczy budowy nowego zakładu produkcyjnego – Centrum Innowacyjnych Technologii Sorpcyjnych NET. Na podstawie zgłoszenia patentowego będą w nim wytwarzane innowacyjne chłodziarki sorpcyjne. Uruchomienie produkcji jest wynikiem wdrożenia wyników prac B+R w ramach projektu budowy największego na świecie zakładu odsalania wody z zastosowaniem technologii adsorpcyjnej (Solar Village w Arabii Saudyjskiej), gdzie New Energy Transfer sp. z o.o. wykonała i dostarczyła adsorpcyjny system do produkcji chłodu i odsolonej wody.
Szczegółowe informacje.

Media o działalności W-M SSE w 2018 r. oraz założeniach Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Media o działalności W-M SSE w 2018 r. oraz założeniach Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

29.06.2018 r. Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA był gościem programu TVP Opinie. Rozmowa była okazją do podsumowania działalności Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pierwszej połowie 2018 r. oraz omówienia założeń Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w pierwszym półroczu 2018 r. podpisał jedenaście zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie objętym granicami W-M SSE. 55% zezwoleń wydanych zostało na obszarach zlokalizowanych przy drodze ekspresowej nr 7, co ewidentnie podkreśla jak duże znaczenie dla przedsiębiorstw ma położenie terenów inwestycyjnych przy głównych szlakach komunikacyjnych.
Od 9.02.2016 r. obecny Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA wydał 59 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Na ich podstawie przedsiębiorcy zobowiązali się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 2 043 776 000 zł oraz zatrudnienia minimum 1 899 nowych pracowników.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów medialnych:

Opinie TVP.

Informacje TVP.

Gazeta Olsztyńska o inwestycji w Elblągu.

USTAWA o zasadach wspierania nowych inwestycji.

O W-M SSE w Pulsie Biznesu

O W-M SSE w Pulsie Biznesu

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA wydał do połowy maja 2018 r. siedem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Do końca maja planowane jest wydanie dwóch kolejnych zezwoleń, a do końca czerwca trzech. Ponadto około dziesięć przedsiębiorstw czeka na możliwość zainwestowania na swoich gruntach na podstawie Ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, która niebawem powinna wejść w życie.

W 2017 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA wydał 36 zezwoleń (wzrost o 157 %), w których firmy zadeklarowały poniesienie co najmniej 1 730 506 000 zł nakładów inwestycyjnych (wzrost o 930 %) i utworzenie minimum 1 517 miejsc pracy (wzrost o 322 %). Wynik finansowy W-M SSE SA został poprawiony w stosunku do roku 2016 o 1532 %.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

17 inwestycji w strefie z Mazur.

Szczegółowe dane dotyczące efektów osiągniętych przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA w 2017 r. znajduje się na naszej stronie internetowej.

Podsumowanie osiągnięć W-M SSE S.A. w 2017 r.

 

Zdjęcie – Marek Wiśniewski (Puls Biznesu).

 

Drugi etap konkursu „Wzór na konkurencję”

Drugi etap konkursu „Wzór na konkurencję”

Przedsiębiorcy, którzy z sukcesem zakończyli pierwszy etap konkursu „Wzór na konkurencję” i mają zatwierdzony wniosek o płatność, mogą starać się o wsparcie w ramach drugiego etapu działania.

Po przeprowadzeniu analizy potencjału i potrzeb wzorniczych produktów firmy, której wynikiem jest strategia wzornicza (pierwszy etap), przedsiębiorcy mogą uzyskać finansowanie na wdrożenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania (drugi etap).

Wsparcie w ramach drugiego etapu obejmie:
• usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego;
• zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

30 maja 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna nabór wniosków. Każda z dwunastu rund obejmuje nabór projektów w danym miesiącu kalendarzowym, ocenę kryteriów wyboru, rozstrzygnięcie i opublikowanie listy przedsięwzięć, które spełniły kryteria wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.

Pula środków dla firm mikro, małych i średnich wynosi 250 000 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub   1 000 000 zł w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa.

Maksymalny poziom wsparcia wynosi 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku małych przedsiębiorców i 60% w przypadku średnich przedsiębiorców (regionalna pomoc inwestycyjna) oraz 50% w przypadku usług doradczych.

Pełna dokumentacja konkursu.

O podatkach – spotkanie EY w Olsztynie

O podatkach – spotkanie EY w Olsztynie

Firma doradcza EY organizuje cykl spotkań dotyczących wyzwań zmian w podatkach, które weszły w życie w 2018 r. Odbędą się one w kilku miastach Polski, w tym 28 maja w Olsztynie.

Podczas spotkań eksperci z EY doradzą, jak zachować bezpieczeństwo rozliczeń podatników CIT, omówią najnowsze zmiany dotyczące ulgi na badania i rozwój, a także kluczowe kwestie dotyczące sytuacji pracodawców i pracowników w kontekście rosnących wymagań rynku pracy oraz zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego i ZUS.

Zaproszenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, dyrektorów/menedżerów ds. podatkowych, osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o rejestrację. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt organizacji spotkania pokrywa EY.

Program.

Zaproszenie na China International Import Expo

Zaproszenie na China International Import Expo

Między 5 a 10 listopada 2018 r. odbędą się w Szanghaju targi China International Import Expo. To pierwsze tego typu wydarzenie organizowane z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta Chin – Xi Jingpinga.
W ramach targów utworzony będzie Polski Pawilon. Za jego przygotowanie odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Przestrzeń wystawiennicza będzie podzielona na sektory dedykowane branżom: technologicznej, biotechnologii, elektronicznej, samochodowej, spożywczej, kosmetycznej, medycznej, farmaceutycznej, modowej.
W imieniu PAIH zapraszamy do współtworzenia stoiska przedsiębiorstwa rozważające ekspansję na rynki azjatyckie. W ramach targów organizowane będą również dedykowane spotkania z firmami chińskimi, agentami oraz dystrybutorami.
PAIH wspiera polskich przedsiębiorców w przygotowaniu wyjazdu oraz oferuje atrakcyjne warunki finansowe. Zainteresowane przedsiębiorstwa zachęcamy do kontaktu: malgorzata.zawisza@paih.gov.pl lub chinaexpo@paih.gov.pl
Udział w China International Import Expo może być szansą zaistnienia na rynku chińskim oraz może zaowocować podjęciem współpracy z azjatyckimi partnerami.

Więcej informacji.

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze

19 czerwca 2018 r. w Astanie odbędzie się polsko-kazachstańskie forum gospodarcze. Przedsięwzięcie towarzyszy ósmemu posiedzeniu Polsko-Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej oraz Światowemu Kongresowi Górniczemu. Delegacji rządowo-biznesowej przewodził będzie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pan Minister Tadeusz Kościński.

W imieniu: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA, Zagranicznego Biura Handlowego PAIH SA w Kazachstanie, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie oraz Ambasady Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w forum.

Szczegółowe informacje. 

100 mln zł na internacjonalizację MŚP

100 mln zł na internacjonalizację MŚP

27 lutego 2018 r. rozpoczyna się konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

Pula środków w konkursie wynosi 100 mln zł.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

lub

w tym:

 

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

I runda konkursu: 27 lutego – 29 marca 2018 r. 

II runda konkursu: 30 lipca – 4 września 2018 r. 

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

Szczegółowe informacje na stronie internetowej PARP.

 

 

Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski z zezwoleniem w Pieckach

Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski z zezwoleniem w Pieckach

24 stycznia 2018 r. Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dokument podpisany przez Zarząd W-M SSE S.A.: Prezesa – Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezes – Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg odebrał właściciel – Marek Szabelski.
W ramach planowanej inwestycji wybudowany zostanie w Pieckach zakład produkcji pieczywa, ciast i słodyczy. Budynek produkcyjno-usługowy zostanie wyposażony w niezbędne urządzenia i linie technologiczne. W oparciu o wyniki prac B+R uruchomiona zostanie produkcja tradycyjnego pieczywa oraz innych wyrobów ciastkarskich i cukierniczych wykonywanych z surowców ekologicznych z wykorzystaniem technologii bio-fermentacji jabłkowej.
Przedsiębiorstwo planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 12 050 000 zł, zatrudnienie minimum 5 nowych pracowników oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie 155 osób. Projekt będzie realizowany na nieruchomości o powierzchni 1,7639 ha.

Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski jest rodzinną firmą zajmującą się produkcją wyrobów piekarniczych, lodów, ciast, tortów weselnych, pralin oraz czekolad. Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność gospodarczą w 1987 roku i początkowo zajmowało się tylko produkcją i sprzedażą lodów. Dynamiczny rozwój rozpoczął się dziewięć lat później wraz z uruchomieniem piekarni. Przedsiębiorstwo obsługuje 180 regionalnych odbiorców i posiada 21 sklepów firmowych.

Więcej informacji o firmie.

 

Warsztaty z zakresu Międzynarodowych Zamówień Publicznych – PARP

Warsztaty z zakresu Międzynarodowych Zamówień Publicznych – PARP

29 stycznia 2018 r. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie odbędą się warsztaty dotyczące tworzenia konsorcjów i innych form współpracy przy przetargach publicznych „Zamień kontakty na kontrakty”. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości udziału w przetargach publicznych w różnych formach przewidzianych prawem, w tym m.in. w ramach konsorcjum i podwykonawstwa.

Rejestracja oraz więcej informacji na stronie internetowej PARP.

Człowiek Roku 2017 – Prezes Zarządu W-M SSE S.A. WŚRÓD NOMINOWANYCH

Człowiek Roku 2017 – Prezes Zarządu W-M SSE S.A. WŚRÓD NOMINOWANYCH

Z przyjemnością informujemy, że Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Grzegorz Smoliński otrzymał nominację w kategorii „Człowiek Roku 2017″ rankingu magazynu „Meble Plus” i portalu biznesmeblowy.pl . Wybierz razem z nami „Człowieka Roku 2017”.
Prezes Zarządu W-M SSE S.A. został nominowany za umiejętne zarządzanie Strefą, która stała się liderem pod względem liczby i wartości inwestycji, w szczególności przedsięwzięć związanych z branżą meblarską.

Głos na Prezesa Zarządu W-M SSE S.A. można oddać TUTAJ

Głosowanie trwa do 21.01.2017 r. do 12.00.

Świąteczne życzenia

Świąteczne życzenia

Roczne podsumowanie działalności W-M SSE w Opiniach TVP

Roczne podsumowanie działalności W-M SSE w Opiniach TVP

Grzegorz Smoliński – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. był 19 grudnia 2017 r. gościem programu „Opinie”. W studiu TVP rozmawiano o osiągnięciach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Zarząd W-M SSE S.A. podpisał w 2017 r. trzydzieści sześć zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki zapisom zawartym w tych dokumentach przedsiębiorstwa zainwestują na terenach objętych granicami W-M SSE co najmniej 1 730 506 000 zł oraz zatrudnią minimum 1517 nowych pracowników.

Szczegółowe dane dotyczące wielkości przedsiębiorstw przedstawiają się następująco:
– 15 przedsiębiorstw dużych;
– 12 przedsiębiorstw małych;
– 9 przedsiębiorstw średnich.

W Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w zdecydowanej większości inwestować będą przedsiębiorstwa z polskim kapitałem. Szczegółowe dane przedstawiają się następująco:
– 29 przedsiębiorstw z kapitałem polskim;
– 2 przedsiębiorstwa z kapitałem angielskim;
– 2 przedsiębiorstwa z kapitałem austriackim;
– 2 przedsiębiorstwa z kapitałem niemieckim;
– 1 przedsiębiorstwo z kapitałem francuskim.

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy z Grzegorzem Smolińskim.
Opinie TVP 19.12.2017

 

TVP o pierwszym zezwoleniu W-M SSE w Braniewie

TVP o pierwszym zezwoleniu W-M SSE w Braniewie

Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 15 193 000 zł oraz zatrudnienie minimum 30 nowych pracowników to zapisy zawarte w zezwoleniu wydanym 19.12.2017 r. przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Projekt będzie realizowany przez przedsiębiorstwo Demko Meble sp. z o.o. w Braniewie.

Materiał o braniewskiej inwestycji oraz o perspektywach rozwoju gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego przygotowała TVP.
Zachęcamy do obejrzenia:
Zmieniamy rzeczywistość. Strefa napędzi średnie miasta?

Braniewo znalazło się na liście 122 miast, które zgodnie z analizą Polskiej Akademii Nauk są najbardziej zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Niekorzystne zjawiska zagrażające polskim miastom ma zatrzymać Pakiet dla średnich miast.
Zapraszamy do zapoznania się z Pakietem dla średnich miast na stronie Ministerstwa Rozwoju:
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pakiet dla średnich miast.

 

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego

8 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza W-M SSE S.A. wybrała Kancelarię Biegłego Rewidenta Katarzyny Boć z siedzibą w Giżycku do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz rok 2018.

 

SPOTKANIE W ELBLĄGU. STOLARZ – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

SPOTKANIE W ELBLĄGU. STOLARZ – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

29.11.2017 r. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyło się spotkanie promujące szkolnictwo zawodowe w województwie warmińsko-mazurskim. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Mebli Wójcik sp. z o.o. reprezentowany przez Piotra Wójcika – Prezesa Spółki.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Witold Wróblewski – Prezydent Elbląga, Małgorzata Sowicka – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu, Barbara Antczak – Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, przedstawiciele i uczniowie szkół współpracujących z Meble Wójcik sp. z o.o. oraz reprezentanci Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.: Marcin Kemski – starszy inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy i Zuzanna Napierska – starszy inspektor Departamentu Finansowo – Organizacyjnego.
Głównym tematem spotkania był rozwój współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi a przedsiębiorcami w zakresie praktycznego kształcenia w zawodzie stolarz.
Więcej informacji o przedsięwzięciu. 
Meble Wójcik sp. z o.o. jest największym pracodawcą w Elblągu. Obecnie zatrudnia ok. 1500 osób. Spółka działa na terenie Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od 2006 r. i uzyskała osiem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na jej obszarze.

Więcej informacji o Meble Wójcik sp. z o.o.

 

Konkurs Łabędzie Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej

Konkurs Łabędzie Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej

Z inicjatywy Fundacji Wspólny Rozwój organizowany jest konkurs „Łabędzie Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej Powiatu Kętrzyńskiego”.
16 listopada 2017 r. odbędzie się zakończenie plebiscytu. Podczas uroczystej gali wręczone zostaną statuetki za osiągnięcia oraz szczególne działania na rzecz rozwoju powiatu kętrzyńskiego w 2016 r.
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. objęła to wydarzenie patronatem.
Więcej informacji o przedsięwzięciu. 

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.