O POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI W LUBAWIE

O POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI W LUBAWIE

17 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta Lubawa odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami na temat możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA: Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy oraz Marcin Kemski – Starszy Inspektor Departamentu Infrastruktury Strefy, omówili możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – w województwie warmińsko-mazurskim do 70% wartości inwestycji oraz kryteria otrzymania wsparcia na realizację nowych inwestycji.

Ponadto przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego omówili możliwości finansowania projektów przy pomocy środków finansowych BGK.

Po prezentacji odbyła się dyskusja. 

 

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W PIENIĘŻNIE

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W PIENIĘŻNIE

10 lipca 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie przedsiębiorcy wzięli udział w spotkaniu dotyczącym wsparcia przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Uczestników wydarzenia przywitał Kazimierz Kiejdo – Burmistrz Pieniężna.

Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Strefy: Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora i Marcin Kemski – Starszy Inspektor.

Podczas spotkania omówiono możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim do 70 % wartości nowej inwestycji (wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników). Przedstawiono kryteria otrzymania wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, której oferta kierowana jest do przedsiębiorców planujących nowe inwestycje rozumiane jako następujące działania dotyczące przedsiębiorstwa: założenie nowego, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego, dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie wyrobów uprzednio nieprodukowanych lub zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego. 

 

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W GMINIE IŁOWO-OSADA

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W GMINIE IŁOWO-OSADA

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie odbyło się 3 lipca 2019 r. spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące możliwości wsparcia przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Uczestników wydarzenia przywitał Sebastian Cichocki – Wójt Gminy Iłowo-Osada. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Marian Brandt – Wicestarosta Działdowski oraz Piotr Olszewski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Strefy: Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora oraz Marcin Kemski – Starszy Inspektor.

Podczas spotkania omówiono możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – w województwie warmińsko-mazurskim do 70% wartości inwestycji oraz kryteria otrzymania wsparcia na realizację nowych inwestycji.

Po prezentacji odbyła się dyskusja i indywidualne konsultacje.

 

TVP O INAUGURACJI PRAC RADY ROZWOJU OBSZARU GOSPODARCZEGO

TVP O INAUGURACJI PRAC RADY ROZWOJU OBSZARU GOSPODARCZEGO

W wyemitowanych 28 czerwca 2019 r. Informacjach TVP znalazł się materiał dotyczący inauguracyjnego spotkania Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Rolą Rady jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz proponowanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rada może również przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie objętym jej działalnością rekomendacje w zakresie działań mogących przyczynić się do zwiększenia ich atrakcyjności inwestycyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem Informacji TVP.
Nowy organ doradza specjalnej strefie ekonomicznej

 

Inauguracyjne posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Inauguracyjne posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

28 czerwca 2019 r. w olsztyńskiej siedzibie W-M SSE SA odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Zarząd Strefy: Prezes – Grzegorz Smoliński oraz Wiceprezes – Marcin Czyża, jako inicjator powołania Rady, otworzył spotkanie i przywitał jej członków. Rolą Rady jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz proponowanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru. Rada może również przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie objętym jej działalnością rekomendacje w zakresie działań mogących przyczynić się do zwiększenia ich atrakcyjności inwestycyjnej.

Rada liczy dwunastu członków, a w jej szeregach znajdują się przedstawiciele: przedsiębiorców, wojewódzkich rad dialogu społecznego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Skład Rady:
Przedsiębiorcy:
1. Marek Nowogrodzki (Wiceprezes Zarządu DFM);
2. Marcin Berkowski (Właściciel Stolarni Mazurskiej);
3. Monika Dziadosz (Główna Księgowa W-M Glass).

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:
– przedstawiciele województw:
4. Zenon Szczepankowski (Radny Powiatu Przasnyskiego);
5. Paulina Puza (Ekspert pro-biz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
– przedstawiciele gmin i powiatów:
6. Dariusz Tomasz Bielecki (Wójt Gminy Pomiechówek);
7. Dariusz Ostrowski (Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości, Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Urzędu Miasta w Elblągu);
8. Andrzej Mateusz Kamiński (Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Nidzica);
9. Karol Lizurej (Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Kętrzyn);
10. Krzysztof Rosiński (Radny Rady Miejskiej Lidzbark Warmiński).

Przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:
11. Jerzy Dostatni (województwo warmińsko-mazurskie);
12. Zbigniew Sagański (województwo mazowieckie).

Członkowie Rady przyjęli 28 czerwca 2019 r. Regulamin i wybrali ze swojego grona prezydium w składzie: przewodniczący – Andrzej Mateusz Kamiński, wiceprzewodniczący – Marcin Berkowski oraz sekretarz – Karol Lizurej.

Z ramienia zarządzającego obszarem w spotkaniu uczestniczyli również: Krzysztof Gąsior – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy i jego Zastępca – Magdalena Szulc oraz Eliza Nel Jurkianiec – Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowo-Organizacyjnego W-M SSE SA.

 

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W ORNECIE

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W ORNECIE

W Urzędzie Miejskim w Ornecie odbyło się 27 czerwca 2019 r. spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące możliwości wsparcia przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Uczestników wydarzenia przywitał Ireneusz Popiel – Burmistrz Ornety. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Strefy: Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora oraz Marcin Kemski – Starszy Inspektor.

Podczas spotkania omówiono możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – w województwie warmińsko-mazurskim do 70% wartości inwestycji oraz kryteria otrzymania wsparcia na realizację nowych inwestycji.

Dodatkowym punktem spotkania była prezentacja dotycząca rozwoju sieci gazowej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którą przedstawił Paweł Olender – Doradca ds. Rozwoju Rynku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Po omówieniu zasad funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji pracownicy W-M SSE SA odpowiedzieli na pytania przedsiębiorców.

 

WSPÓŁPRACA Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

WSPÓŁPRACA Z BANKIEM GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

18 czerwca 2019 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA odbyło się spotkanie związane z przedłużeniem umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który jest Partnerem Strategicznym Strefy od 2016 r. Aneks został podpisany przez Zarząd W-M SSE SA: Prezesa – Grzegorza Smolińskiego oraz Wiceprezesa – Marcina Czyżę. BGK reprezentowali: Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego – Anna Bułło oraz Dyrektor Rozwoju Regionu – Bogusław Markowicz.

Celem współpracy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA z Bankiem Gospodarstwa Krajowego są wspólne, aktywne działania na rzecz rozwoju lokalnych przedsiębiorców.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym, który powstał w 1924 r. i posiada wieloletnie doświadczenie wspierania rozwoju przedsiębiorstw. Przedsiębiorcom BGK oferuje finansowanie projektów eksportowych i wsparcie ekspansji zagranicznej polskich firm, finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej, udzielanie poręczeń i gwarancji oraz preferencyjnych kredytów dedykowanych początkującym przedsiębiorstwom.

Dane kontaktowe BGK Region Warmińsko-Mazurski

 

II EDYCJA KONFERENCJI „AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PRZEMYSŁU”

II EDYCJA KONFERENCJI „AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PRZEMYSŁU”

13 czerwca 2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja specjalistyczna „Automatyzacja i Robotyzacja Przemysłu” zorganizowana przez firmę Alnea sp. z o.o. oraz Grupę WM sp. z o.o.

Uczestników wydarzenia przywitali: Krzysztof Kamiński – Prezes Zarządu Alnea sp. z o.o. oraz Jarosław Tokarczyk – Prezes Grupy WM sp. z o.o. Wśród licznie zgromadzonych gości znajdował się Zarząd W-M SSE SA: Grzegorz Smoliński – Prezes oraz Marcin Czyża – Wiceprezes.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję do wzięcia udziału w dwóch panelach tematycznych. Panel biznesowy poświęcony był finansowaniu, aspektom prawnym oraz ekonomicznym automatyzacji i robotyzacji przemysłu. Natomiast panel techniczny dotyczył nowoczesnych rozwiązań stosowanych w przemyśle. Podczas konferencji można było zobaczyć całkowicie zrobotyzowaną linię produkcyjną.

Partnerem wydarzenia była Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA. W trakcie konferencji przedsiębiorcy mogli skorzystać z punktu informacyjnego W-M SSE SA, w którym można było poznać zasady funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami medialnymi:
Robotyzacja w przemyśle. Oprócz dyskusji potrzebne też działanie.
Trwa II konferencja „Automatyzacja i robotyzacja przemysłu”.

 

Wizyta Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w siedzibie W-M SSE

Wizyta Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w siedzibie W-M SSE

13 czerwca 2019 r. Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski spotkał się z Grzegorzem Smolińskim – Prezesem W-M SSE SA. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z gospodarką regionu objętego granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ocena funkcjonowania Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, poprawa infrastruktury drogowej województwa warmińsko-mazurskiego, aktualna sytuacja na rynku pracy oraz plany dotyczące kolejnych inwestycji strefowych były głównymi tematami omówionymi podczas spotkania.

 

KONFERENCJA PODATKOWA „ŚWIADOMY PRZEDSIĘBIORCA”

KONFERENCJA PODATKOWA „ŚWIADOMY PRZEDSIĘBIORCA”

12 czerwca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja podatkowa „Świadomy Przedsiębiorca” zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA oraz Izbę Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Zgromadzonych gości przywitali: Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Grzegorz Smoliński – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Mariusz Pawłowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wieloma bardzo ciekawymi zagadnieniami dotyczącymi działalności firm. Możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zostały zaprezentowane przez Magdalenę Szulc – Zastępcę Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy W-M SSE SA. Przedstawicielki Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie: Dorota Sieniawska – Kierownik Referatu Nadzoru nad Orzecznictwem, Sylwia Rolka – Kierownik Działu Podatku od Towarów i Usług, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej, a także Beata Sztylc – Główny Specjalista Działu Analizy Ryzyka i Wymiany Informacji Międzynarodowej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie omówiły kwestie podatkowe. Zagadnienia dotyczące możliwości finansowania firm zaprezentowali reprezentujący Bank Gospodarstwa Krajowego: Grzegorz Giebułtowski – Dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży Produktów Skarbowych oraz Piotr Radawiec – Specjalista ds. Sprzedaży.

Przedsiębiorcy mogli również skorzystać z indywidualnych konsultacji eksperckich.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Partnerem konferencji był Bank Gospodarstwa Krajowego, a patronami medialnymi: TVP3 Olsztyn oraz Radio Olsztyn.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem Informacji TVP.
Ulgi w biznesie coraz wyraźniej odczuwalne przez przedsiębiorców.

 

O POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI W BISKUPCU

O POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI W BISKUPCU

12 czerwca 2019 r. w Biskupcu, w powiecie nowomiejskim, odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury spotkanie z przedsiębiorcami. Pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA przedstawili lokalnym inwestorom możliwości wsparcia przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Ze strony samorządu uczestników spotkania przywitała Julia Baranowska – Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta. Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Strefy: Bronisław Anfolecki – Zastępca Dyrektora oraz Dariusz Truszczyński – Starszy Inspektor. Po prezentacji Polskiej Strefy Inwestycji i szczegółowym omówieniu wymaganych kryteriów ilościowych i jakościowych obowiązujących na terenie powiatu nowomiejskiego, pracownicy W-M SSE SA odpowiedzieli na pytania zadane przez przedsiębiorców.

 

Prezes Zarządu W-M SSE w Opiniach TVP

Prezes Zarządu W-M SSE w Opiniach TVP

4 czerwca 2019 r. Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – Grzegorz Smoliński był gościem Opinii TVP.

Rozmowa w studiu telewizyjnym dotyczyła m.in.: wydanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji decyzji o wsparciu oraz planów związanych z rozwojem gospodarczym terenów województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego objętych granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zapraszamy do obejrzenia programu.

Opinie: 4.06.19

 

WIZYTA W BRANIEWIE

WIZYTA W BRANIEWIE

5 czerwca 2019 r. Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – Grzegorz Smoliński oraz Krzysztof Gąsior – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Strefy odwiedzili braniewską siedzibę firmy Meble – Okmed Demko sp. j. Zakłady produkcyjne firmy zostały zaprezentowane gościom przez Andrzeja Demko oraz Annę Kluk-Demko – Wspólników. W spotkaniu uczestniczył również Karol Motyka – Starosta Braniewski.

11 kwietnia 2019 r. przedsiębiorstwo otrzymało decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W czasie wizyty goście mogli zapoznać się z postępami prac inwestycyjnych. W ramach przedsięwzięcia Meble – Okmed Demko sp. j. zainwestuje co najmniej 24 000 000 zł.

Meble – Okmed Demko sp.j. inwestuje w Braniewie

 

TVP O OSIĄGNIĘCIACH W-MSSE

TVP O OSIĄGNIĘCIACH W-MSSE

Wydana 5 czerwca 2019 r. przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA decyzja o wsparciu, którą otrzymała Czmuda Group sp. z o.o., to dwudziesty szósty dokument umożliwiający skorzystanie przedsiębiorstwu z pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem Informacji TVP.
Strefa nieustannych sukcesów. Jej wsparcie przyciąga przedsiębiorców.

Czmuda Group sp. z o.o. w Polskiej Strefie Inwestycji

Czmuda Group sp. z o.o. w Polskiej Strefie Inwestycji

5 czerwca 2019 r. Czmuda Group sp. z o.o. otrzymała decyzję o wsparciu umożliwiającą skorzystanie z pomocy publicznej na realizację przedsięwzięcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dokument podpisany przez Grzegorza Smolińskiego – Prezesa Zarządu oraz Marcina Czyżę – Wiceprezesa Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA odebrała Elżbieta Gleńska-Terlecka – Prezes Zarządu.

Projekt inwestycyjny polegał będzie na budowie hali produkcyjnej oraz zakupie maszyn i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia produkcji i wdrożenia nowego produktu na rynek. Zastosowane zostaną nowatorskie rozwiązania w zakresie technologii wytwarzania znaków drogowych (m.in. automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych), dzięki którym możliwe będzie dostarczenie odbiorcom produktów cechujących się większą trwałością i wytrzymałością przy obniżonej wadze. Dzięki inwestycji możliwe będzie również znaczące skrócenie cyklu produkcyjnego znaku drogowego.

W ramach inwestycji przedsiębiorstwo zainwestuje co najmniej 13 000 000 zł. Projekt zrealizowany zostanie w Soplach (Gmina Małdyty) na działce o powierzchni 0,8472 ha.

Czmuda Group sp. z o.o. jest uznanym na krajowym i europejskim rynku drogowym i kolejowym producentem wysokiej jakości oznakowania. Oferta firmy obejmuje: znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu (wygrodzenia zabezpieczające ruch pieszy i rowerowy, balustrady), konstrukcje wsporcze (wysięgniki, słupy, bramownice), znaki, urządzenia wykorzystywane w kolejnictwie oraz elementy małej architektury.

Więcej informacji o firmie

 

WIZYTA POSŁA JERZEGO MAŁECKIEGO W STREFIE

WIZYTA POSŁA JERZEGO MAŁECKIEGO W STREFIE

5 czerwca 2019 r. Grzegorz Smoliński – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA spotkał się z Jerzym Małeckim – Posłem na Sejm RP.

Głównym tematem rozmowy była aktualna sytuacja gospodarcza województwa warmińsko-mazurskiego oraz perspektywy rozwoju przedsiębiorstw z wykorzystaniem wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Spotkanie było również okazją do omówienia wyników jakie osiągnęła W-M SSE SA w pierwszych ośmiu miesiącach funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (wrzesień 2018 r. – kwiecień 2019 r.).

Informacje dotyczące wyników znajdują się na naszej stronie internetowej:
Drugie miejsce W-M SSE wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych.

 

Puls Biznesu o inwestycji Heinz-Plastics

Puls Biznesu o inwestycji Heinz-Plastics

3 czerwca 2019 r. Heinz-Plastics Polska sp. z o.o. otrzymała decyzję o wsparciu inwestycji realizowanej na obszarze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. O przedsięwzięciu w Działdowie można dowiedzieć się z Pulsu Biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Heinz-Plastics rozbuduje się w Działdowie.

Więcej informacji na temat inwestycji znajduje się na naszej stronie internetowej.

INFORMACJE TVP O INWESTYCJI W DZIAŁDOWIE

INFORMACJE TVP O INWESTYCJI W DZIAŁDOWIE

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA (Grzegorz Smoliński – Prezes oraz Marcin Czyża – Wiceprezes) wydał 3 czerwca 2019 r. decyzję o wsparciu inwestycji Heinz-Plastics Polska sp. z o.o. w Działdowie.

Zapraszamy do obejrzenia materiału Informacji TVP.

Działdowska firma ze wsparciem strefy. Zainwestuje w rozbudowę zakładu.

 

HEINZ-PLASTICS POLSKA INWESTUJE W DZIAŁDOWIE

HEINZ-PLASTICS POLSKA INWESTUJE W DZIAŁDOWIE

3 czerwca 2019 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA: Grzegorz Smoliński – Prezes oraz Marcin Czyża – Wiceprezes podpisał decyzję o wsparciu inwestycji w Działdowie. W imieniu Heinz-Plastics Polska sp. z o.o. dokument odebrali: Bartosz Stentoft – Prezes Zarządu oraz Zbigniew Nowak – Członek Zarządu.

Projekt inwestycyjny zakłada rozbudowę zakładu, stworzenie nowoczesnego warsztatu narzędziowego oraz zakup i wdrożenie technologii umożliwiającej dekorowanie metodą metalizacji opakowań i zamknięć kosmetycznych wyprodukowanych z tworzyw sztucznych.

W ramach inwestycji Heinz-Plastics Polska sp. z o.o. zainwestuje co najmniej 19 000 000 zł. Projekt zrealizowany zostanie w Działdowie na działkach o powierzchni 2,3375 ha.

Heinz-Plastics Polska sp. z o.o. powstała w 1998 r. i jest producentem wysokiej jakości opakowań do kosmetyków, perfum i wód toaletowych. Firma realizuje indywidualne projekty klientów, jak również oferuje opakowania standardowe. W skład oferty wchodzą nasadki do butelek perfumeryjnych z Surlynu (tworzywo – jonomer etylenu) oraz z innych surowców, nakrętki do słoiczków i butelek, zamknięcia flip-top, butelki z PET oraz opakowania roll-on. Przedsiębiorstwo należy do Heinz-Glas Group, znanego dostawcy wykorzystywanych w perfumerii oraz kosmetyce opakowań ze szkła.

Więcej informacji o firmie.

 

W-M SSE W WIADOMOŚCIACH TVP

W-M SSE W WIADOMOŚCIACH TVP

Wyemitowane 1 czerwca 2019 r. Wiadomości TVP rozpoczęły się od materiału, w którym jednym z poruszonych tematów była działalność Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA.

„W ciągu trzech lat osiągnęliśmy nakłady inwestycyjne przekraczające 60% tego, co było zainwestowane w poprzednich dziewiętnastu latach” – powiedział Grzegorz Smoliński – Prezes W-M SSE SA.

W pierwszym kwartale 2019 r., wartość inwestycji w kraju wzrosła o 12,6% w skali roku. Do podejmowania decyzji o realizacji inwestycji przez przedsiębiorców przyczyniły się zmiany w przepisach prawa, zgodnie z którymi od 5 września 2018 r. firmy mogą korzystać z ulg podatkowych na terenie całego kraju.

Zapraszamy do obejrzenia materiału Wiadomości TVP.
Widmo spowolnienia oddala się

 

Telewizja Mazury o nidzickim spotkaniu z przedsiębiorcami

Telewizja Mazury o nidzickim spotkaniu z przedsiębiorcami

29 maja 2019 r. odbyło się w Nidzicy spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na nowe inwestycje. Pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA przekazali informacje dotyczące korzyści, jakie firmy mogą uzyskać z tytułu realizacji przedsięwzięć gospodarczych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Materiał dotyczący tego wydarzenia przegotowała Telewizja Mazury. Zapraszamy do obejrzenia.

Zmiany w strefie.

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W NIDZICY

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI W NIDZICY

29 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Nidzicy odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące możliwości wsparcia przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Uczestników wydarzenia przywitał Jacek Kosmala – Burmistrz Nidzicy. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Marcin Paliński – Starosta Nidzicki oraz Paweł Przybyłek –Wicestarosta Nidzicki.

Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Strefy: Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora oraz Marcin Kemski – Starszy Inspektor.

Podczas spotkania omówiono możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – w województwie warmińsko-mazurskim do 70% wartości inwestycji oraz kryteria otrzymania wsparcia na realizację nowych inwestycji.

Po prezentacji odbyła się dyskusja i indywidualne konsultacje.

 

Wizyta Starosty Nidzickiego w siedzibie W-M SSE

Wizyta Starosty Nidzickiego w siedzibie W-M SSE

28 maja 2019 r. miało miejsce spotkanie Prezesa Zarządu W-M SSE SA – Grzegorza Smolińskiego ze Starostą Nidzickim – Marcinem Palińskim.

Rozmowa w olsztyńskiej siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczyła głównie możliwości wspierania przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz rozwoju gospodarczego powiatu nidzickiego.

 

ŚWIADOMY PRZEDSIĘBIORCA – KONFERENCJA PODATKOWA

ŚWIADOMY PRZEDSIĘBIORCA – KONFERENCJA PODATKOWA

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA zapraszają do udziału w konferencji podatkowej „Świadomy Przedsiębiorca”, która odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie przedsiębiorcom możliwości inwestycyjnych w regionie oraz przybliżenie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do sfery inwestycyjnej oraz bezpieczeństwa transakcyjnego.

Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej – Marian Banaś.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do 7 czerwca 2019 r. poprzez formularz on-line.

Zaproszenie na konferencję.
Program konferencji.

O POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI W BARCZEWIE

O POLSKIEJ STREFIE INWESTYCJI W BARCZEWIE

22 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Barczewo odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Uczestników wydarzenia przywitał Andrzej Maciejewski – Burmistrz Barczewa.

Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Strefy: Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora oraz Marcin Kemski – Starszy Inspektor.

Podczas spotkania omówiono możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – w województwie warmińsko-mazurskim do 70% wartości inwestycji oraz kryteria otrzymania wsparcia na realizację nowych inwestycji.

Po prezentacji pracownicy W-M SSE SA udzielili przedsiębiorcom odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

 

Drugie miejsce W-M SSE wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych

Drugie miejsce W-M SSE wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych

W pierwszych ośmiu miesiącach funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (IX 2018 – IV 2019), Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – Grzegorz Smoliński podpisał 24 decyzje o wsparciu. Jest to drugi wynik wśród czternastu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. W wydanych przez W-M SSE SA dokumentach przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 466 418 000 zł oraz zatrudnienie co najmniej 211 nowych pracowników.

Osiem pierwszych miesięcy funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji pod względem liczby wydanych decyzji przedstawia się następująco (źródło – Puls Biznesu za Crido):

 

W Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA w ramach funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (IX 2018 – IV 2019) 83% firm, które otrzymały decyzje o wsparciu inwestycji to przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie:

 

Wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymały 24 decyzje o wsparciu inwestycji to firmy z polskim kapitałem:

 

Szczegóły dotyczące inwestycji przedstawiają się następująco:

1. Classic Sofa sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Ciborzu koło Lidzbarka.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 18 000 000 zł.
Przedsięwzięcie polega na budowie hali produkcyjnej oraz wyposażeniu jej w maszyny i urządzenia do wytwarzania mebli tapicerowanych oraz skrzyniowych.
Szczegółowe informacje.

2. Radex Poland sp. z o.o. sp. k.
Inwestycja zlokalizowana w Iławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 000 000 zł.
Inwestycja polega na dwuetapowej budowie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną.
Szczegółowe informacje.

3. Ajram sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Pasłęku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 000 000 zł.
W ramach inwestycji rozbudowane zostaną istniejące w Pasłęku obiekty oraz zakupione nowe maszyny i urządzenia. Zakład zostanie również powiększony o nowoczesny tartak i suszarnię drewna.
Szczegółowe informacje.

4. Magnetic Systems Technology sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Kętrzynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 680 000 zł.
Plan inwestycji zakłada wybudowanie 6 000 m2 powierzchni magazynowej wraz z zapleczem socjalnym. Kupione zostanie wyposażenie magazynów oraz wózki widłowe.
Szczegółowe informacje.

5. Galbet Iława sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Iławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 235 000 zł.
W ramach inwestycji powstanie wytwórnia betonu oraz budynki biurowo-socjalno-administracyjne wraz z zapleczem technicznym.
Szczegółowe informacje.

6. Indykpol SA
Inwestycja zlokalizowana w Olsztynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 120 000 000 zł.
Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa drobiu. Zostanie wybudowany nowy obiekt wychładzalni, oszałamiania farmakologicznego oraz rozbudowana hala rozbioru i patroszenia żywca oraz powiększona powierzchnia magazynu wyrobów gotowych wraz ze strefą odpadów. Spółka planuje wyposażenie zakładu w nowoczesne linie technologiczne wraz z maszynami i urządzeniami.
Szczegółowe informacje.

7. Techmar Justyna Masiewicz-Grodź
Inwestycja zlokalizowana w Pieniężnie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 200 000 zł.
W ramach planowanej inwestycji zakupione zostaną urządzenia pozwalające na produkcję specjalistycznych maszyn używanych w leśnictwie, rolnictwie oraz służących do obróbki drewna.
Szczegółowe informacje.

8. ES-System Wilkasy sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Wilkasach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 11 300 000 zł.
Przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie maszyn oraz urządzeń dla wydziałów produkcji ciężkiej, tj.: odlewnia, obróbka skrawaniem, wtryskarki, frezarki, lakiernia oraz wydziały montażowe i pomocnicze.
Szczegółowe informacje.

9. Bujalski sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Dywitach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 7 200 000 zł.
Firma zamierza wybudować halę magazynowo-produkcyjną oraz wyposażyć ją w maszyny i urządzenia podnoszące efektywność istniejącego zakładu. Dzięki inwestycji powstanie również nowe centrum logistyczne.
Szczegółowe informacje.

10. Dekorglass Działdowo SA
Inwestycja zlokalizowana w Działdowie, Komornikach oraz Turze.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 156 500 000 zł.
Planowana inwestycja polega na rozbudowie i modernizacji huty szkła, zakładu zajmującego się dekoracją opakowań szklanych oraz zakładu produkcji szkła piankowego znajdującego szerokie zastosowanie w budownictwie (w ramach pełnego zagospodarowywania odpadów poprodukcyjnych).
Szczegółowe informacje.

11. ZPUH Trakpol Zdzisław Kobus
Inwestycja zlokalizowana w Wielbarku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000 zł.
W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej mającej na celu zwiększenie powierzchni użytkowej. Istotną część projektu stanowi zakup linii do rozkroju kłody sosnowej i traka taśmowego. Projekt przewiduje również budowę nowej hali produkcyjnej.
Szczegółowe informacje.

12. ALNEA Engineering sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Stawigudzie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 400 000 zł.
W ramach planowanej inwestycji przedsiębiorstwo rozbuduje park maszynowy. Dzięki przedsięwzięciu zostaną zwiększone moce produkcyjne realizacji usług dotyczących wytwarzania m.in.: konstrukcji urządzeń, maszyn (zarówno ze stali, aluminium, jak i z innych materiałów).
Szczegółowe informacje.

13. Techmar Justyna Masiewicz-Grodź
Inwestycja zlokalizowana w Pieniężnie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 200 000 zł.
W ramach inwestycji zakupione zostaną maszyny i urządzenia do obróbki oraz produkcji wyrobów z drewna.
Szczegółowe informacje.

14. Metalkon Oskar Niesiobędzki
Inwestycja zlokalizowana w Bisztynku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 740 000 zł.
W ramach planowanej inwestycji wybudowana zostanie nowa hala produkcyjna oraz zostaną kupione maszyny i urządzenia.
Szczegółowe informacje.

15. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa spółka jawna
Inwestycja zlokalizowana w Giżycko.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 19 400 000 zł.
Przedsięwzięcie inwestycyjne zakłada m.in.: budowę hali magazynowo-produkcyjnej, zakup nowoczesnych maszyn oraz automatyzację procesów produkcyjnych.
Szczegółowe informacje.

16. MIP Piotr Żuk
Inwestycja zlokalizowana w Pasłęku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 000 000 zł.
W ramach przedsięwzięcia MIP Piotr Żuk zainwestuje co najmniej 1 000 000 zł.
Planowana inwestycja dotyczy zakupu gruntu wraz z halą produkcyjną, a także wyposażenia zakładu w niezbędne maszyny i urządzenia.
Szczegółowe informacje.

17. Fabryka Narzędzi FANAR SA
Inwestycja zlokalizowana w Ciechanowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 22 350 000 zł.
Projekt inwestycyjny zakłada m.in.: budowę hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych, zautomatyzowanych maszyn.
Szczegółowe informacje.

18. Ater Logic Prusinowski Tomporowski spółka jawna
Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Szczęsne.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 070 000 zł.
Przedsiębiorcy zaplanowali budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego oraz zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia warsztatowego do produkcji inteligentnych rozdzielnic oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle.
Szczegółowe informacje.

19. MTI-Furninova Polska sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Kętrzynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 18 000 000 zł.
Projekt inwestycyjny obejmuje budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną, biurową i infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażenie hali w nowe maszyny i urządzenia (m.in. taśmociągi, regały magazynowe).
Szczegółowe informacje.

20. Amar Cendrowscy s.c.
Inwestycja zlokalizowana w Kruklankach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 945 000 zł.
Planowana inwestycja obejmuje m.in. budowę nowej hali, zakup gruntu, nabycie maszyn i urządzeń dla wydziałów produkcyjnych oraz urządzeń laboratoryjnych i usprawniających prace innych wydziałów.
Szczegółowe informacje.

21. Młynomag Myszkowska Rezanko spółka jawna
Inwestycja zlokalizowana w Grodzkim Młynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 980 000 zł.
Projekt inwestycyjny zakłada zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa poprzez m.in.: budowę nowego punktu przyjęcia zboża oraz wyposażenie laboratorium w specjalistyczne urządzenia.
Szczegółowe informacje.

22. Meble – Okmed Demko spółka jawna
Inwestycja zlokalizowana w Braniewie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 000 000 zł.
Projekt inwestycyjny zakłada budowę nowych powierzchni fabryki. Hala produkcyjna zostanie wyposażona w wysoko zautomatyzowane, nowoczesne linie technologiczne, a magazynowa będzie służyła do składowania surowców wykorzystywanych w produkcji oraz wyrobów gotowych przeznaczonych do sprzedaży.
Szczegółowe informacje.

23. BIOX Jerzy Kiczyński
Inwestycja zlokalizowana w Grajwie oraz Gajewie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000 zł.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie hala produkcyjna, która będzie wyposażona m.in. w sterowane numerycznie precyzyjne obrabiarki. Powstanie również stacja badawcza oraz kupione specjalistyczne oprogramowanie.
Szczegółowe informacje.

24. Lupus Fabryka Mebli
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 218 000 zł.
Przedsięwzięcie zakłada inwestycje w maszyny i urządzenia, budowę pomieszczeń magazynowych, ulepszenie istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury.
Szczegółowe informacje.

 
ARM SA

ARM SA

Spotkanie z przedsiębiorcami w Wyszkowie

Spotkanie z przedsiębiorcami w Wyszkowie

16 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta Wyszków przedsiębiorcy wzięli udział w spotkaniu „Możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji”.

Uczestników wydarzenia przywitał Grzegorz Nowosielski – Burmistrz Wyszkowa.

Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną SA reprezentowali: Marcin Czyża – Wiceprezes Zarządu oraz przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Strefy: Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora i Marcin Kemski – Starszy Inspektor.

Podczas spotkania omówiono możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2014-2020 w województwie mazowieckim do 55 % wartości nowej inwestycji (wydatków inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników). Przedstawiono kryteria otrzymania wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, której oferta kierowana jest do przedsiębiorców planujących nowe inwestycje rozumiane jako następujące działania dotyczące przedsiębiorstwa: założenie nowego, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego, dywersyfikacja produkcji przez wprowadzenie wyrobów uprzednio nieprodukowanych lub zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego.

Swoją ofertę podczas spotkania zaprezentowali również przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza SA oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrożenia Programów Unijnych. 

 

 

Olsztyńska Konferencja Prawo do przedsiębiorczości

Olsztyńska Konferencja Prawo do przedsiębiorczości

14 maja 2019 r. odbyła się w Olsztynie Konferencja Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany.

Była to inauguracja cyklu 20 spotkań organizowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas konferencji przedsiębiorcy usłyszeli jak skorzystać z rozwiązań prawnych wprowadzonych w ostatnim czasie. Dowiedzieli się np. o prawach im należnych, m.in. o gwarancjach jakie daje Konstytucja biznesu oraz o uprawnieniach, które przysługują podczas kontroli. Osoby planujące założenie firmy zapoznały się z ulgami z tym związanymi, a mali przedsiębiorcy poznali zasady korzystania z preferencji w ubezpieczeniach społecznych, czyli z tzw. małego ZUS. Uczestnicy konferencji zapoznali się z zasadami funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, który został uruchomiony 1 lipca 2018 r. na stronie internetowej www.biznes.gov.pl .

Konferencja przybliżyła również wiedzę o tym, co można załatwić online w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) oraz jak sprawdzić wiarygodność płatniczą kontrahenta i przyspieszyć swoje sprawy w urzędzie. Podczas spotkania zostały przedstawione ułatwienia wprowadzone w Pakiecie MŚP oraz omówione znaczenie regulowania sukcesji w firmach, korzyści płynące ze skrócenia okresu przechowywania i elektronizacji akt pracowniczych. Przedsiębiorcy zapoznali się również z zasadami funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych, możliwościami wsparcia polskich firm z funduszy unijnych, funkcjonowaniu i usługach Centrum Rozwoju MŚP oraz mogli uzyskać odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Spotkanie otworzyła Małgorzata Oleszczuk – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Mateusz Marciniak – ekspert Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii opowiedział uczestnikom o prawach należnych przedsiębiorcom. Krzysztof Słomiński – ekspert Polskiego Funduszu Rozwoju przedstawił zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W konferencji uczestniczył m.in. Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – Marcin Czyża, a Magdalena Szulc – Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Strefy przedstawiła uczestnikom możliwości oraz kryteria otrzymania wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Relacja na stronie PARP.

Materiał Informacji TVP.

 

Informacje TVP o umowie W-M SSE – ARM

Informacje TVP o umowie W-M SSE – ARM

Umowa zawarta pomiędzy Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA a Agencją Rozwoju Mazowsza SA była jednym z tematów Informacji TVP wyemitowanych 10 maja 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo:

Nowy partner WMSSE. To Agencja Rozwoju Mazowsza.

 

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.