Dotacje na ekspansję zagraniczną

365 wniosków o łącznej wartości ponad 16 mln zł zostało złożonych do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w pierwszym konkursie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Do rozdysponowania jest 10 mln zł. Przedsiębiorstwa ubiegają się o dotację na usługi doradcze związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego, który doprowadzi do umiędzynarodowienia ich działalności.
Liczba złożonych wniosków potwierdza, że firmy z Polski Wschodniej chcą wychodzić ze swoim biznesem poza rynek krajowy i są gotowe podjąć takie wyzwanie” – powiedział Wiceminister Rozwoju Adam Hamryszczak.

Złożone wnioski są na etapie oceny w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a zwycięzców poznamy na przełomie sierpnia i września.
Ekspansja zagraniczna polskich firm to jeden z naszych priorytetów wyrażonych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Cel ten osiągniemy m.in. za pomocą kompleksowego działania, które zaproponowaliśmy w Programie Polska Wschodnia” – zaznaczył Wiceminister.

Dobry wniosek o dofinansowanie to przedsięwzięcie, które trzeba dobrze zaplanować. Aby  sformułować cele i sposoby działania przedsiębiorstwa, potrzeba czasu. Z tych względów, warto już dzisiaj zainteresować się konkursem, który będzie zorganizowany w IV kwartale tego roku.
Jesienią przed firmami z Polski Wschodniej kolejna szansa na dotacje na opracowanie modelu biznesowego. W październiku ruszy drugi konkurs, w którym do efektywnego rozdysponowania będzie też 10 mln zł” – poinformował Wiceminister Rozwoju.

 

Pierwszy etap konkursu to ubieganie się o dotację o maksymalnej wartości 50 tys. zł, która umożliwi firmom m.in. analizę ich możliwości eksportowych, wybór rynków docelowych oraz opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny. W wyniku jej przeprowadzenia zostanie  opracowany model biznesowy – strategia.
Firmy, które chcą wystartować w konkursie powinny pamiętać, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, muszą wybrać wykonawcę usług doradczych i zawrzeć z nim umowę warunkową tzn. taką, która będzie realizowana, jeśli projekt otrzyma dotację.

Drugi etap to maksymalnie 500 tys. zł na przygotowanie wdrożenia opracowanego modelu biznesowego. Konkurs dotyczący tego etapu wsparcia ogłoszony zostanie w grudniu br. Jego budżet wyniesie 200 mln zł. 
Będzie on polegał na zapewnieniu firmom dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:
a) doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
b) doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
c) doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
d) doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
e) zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.