Drugie miejsce W-M SSE wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych

W pierwszych ośmiu miesiącach funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (IX 2018 – IV 2019), Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA – Grzegorz Smoliński podpisał 24 decyzje o wsparciu. Jest to drugi wynik wśród czternastu specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. W wydanych przez W-M SSE SA dokumentach przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 466 418 000 zł oraz zatrudnienie co najmniej 211 nowych pracowników.

Osiem pierwszych miesięcy funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji pod względem liczby wydanych decyzji przedstawia się następująco (źródło – Puls Biznesu za Crido):

 

W Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA w ramach funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (IX 2018 – IV 2019) 83% firm, które otrzymały decyzje o wsparciu inwestycji to przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie:

 

Wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymały 24 decyzje o wsparciu inwestycji to firmy z polskim kapitałem:

 

Szczegóły dotyczące inwestycji przedstawiają się następująco:

1. Classic Sofa sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Ciborzu koło Lidzbarka.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 18 000 000 zł.
Przedsięwzięcie polega na budowie hali produkcyjnej oraz wyposażeniu jej w maszyny i urządzenia do wytwarzania mebli tapicerowanych oraz skrzyniowych.
Szczegółowe informacje.

2. Radex Poland sp. z o.o. sp. k.
Inwestycja zlokalizowana w Iławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 000 000 zł.
Inwestycja polega na dwuetapowej budowie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną.
Szczegółowe informacje.

3. Ajram sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Pasłęku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 000 000 zł.
W ramach inwestycji rozbudowane zostaną istniejące w Pasłęku obiekty oraz zakupione nowe maszyny i urządzenia. Zakład zostanie również powiększony o nowoczesny tartak i suszarnię drewna.
Szczegółowe informacje.

4. Magnetic Systems Technology sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Kętrzynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 680 000 zł.
Plan inwestycji zakłada wybudowanie 6 000 m2 powierzchni magazynowej wraz z zapleczem socjalnym. Kupione zostanie wyposażenie magazynów oraz wózki widłowe.
Szczegółowe informacje.

5. Galbet Iława sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Iławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 235 000 zł.
W ramach inwestycji powstanie wytwórnia betonu oraz budynki biurowo-socjalno-administracyjne wraz z zapleczem technicznym.
Szczegółowe informacje.

6. Indykpol SA
Inwestycja zlokalizowana w Olsztynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 120 000 000 zł.
Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa drobiu. Zostanie wybudowany nowy obiekt wychładzalni, oszałamiania farmakologicznego oraz rozbudowana hala rozbioru i patroszenia żywca oraz powiększona powierzchnia magazynu wyrobów gotowych wraz ze strefą odpadów. Spółka planuje wyposażenie zakładu w nowoczesne linie technologiczne wraz z maszynami i urządzeniami.
Szczegółowe informacje.

7. Techmar Justyna Masiewicz-Grodź
Inwestycja zlokalizowana w Pieniężnie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 200 000 zł.
W ramach planowanej inwestycji zakupione zostaną urządzenia pozwalające na produkcję specjalistycznych maszyn używanych w leśnictwie, rolnictwie oraz służących do obróbki drewna.
Szczegółowe informacje.

8. ES-System Wilkasy sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Wilkasach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 11 300 000 zł.
Przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie maszyn oraz urządzeń dla wydziałów produkcji ciężkiej, tj.: odlewnia, obróbka skrawaniem, wtryskarki, frezarki, lakiernia oraz wydziały montażowe i pomocnicze.
Szczegółowe informacje.

9. Bujalski sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Dywitach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 7 200 000 zł.
Firma zamierza wybudować halę magazynowo-produkcyjną oraz wyposażyć ją w maszyny i urządzenia podnoszące efektywność istniejącego zakładu. Dzięki inwestycji powstanie również nowe centrum logistyczne.
Szczegółowe informacje.

10. Dekorglass Działdowo SA
Inwestycja zlokalizowana w Działdowie, Komornikach oraz Turze.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 156 500 000 zł.
Planowana inwestycja polega na rozbudowie i modernizacji huty szkła, zakładu zajmującego się dekoracją opakowań szklanych oraz zakładu produkcji szkła piankowego znajdującego szerokie zastosowanie w budownictwie (w ramach pełnego zagospodarowywania odpadów poprodukcyjnych).
Szczegółowe informacje.

11. ZPUH Trakpol Zdzisław Kobus
Inwestycja zlokalizowana w Wielbarku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000 zł.
W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej mającej na celu zwiększenie powierzchni użytkowej. Istotną część projektu stanowi zakup linii do rozkroju kłody sosnowej i traka taśmowego. Projekt przewiduje również budowę nowej hali produkcyjnej.
Szczegółowe informacje.

12. ALNEA Engineering sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Stawigudzie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 400 000 zł.
W ramach planowanej inwestycji przedsiębiorstwo rozbuduje park maszynowy. Dzięki przedsięwzięciu zostaną zwiększone moce produkcyjne realizacji usług dotyczących wytwarzania m.in.: konstrukcji urządzeń, maszyn (zarówno ze stali, aluminium, jak i z innych materiałów).
Szczegółowe informacje.

13. Techmar Justyna Masiewicz-Grodź
Inwestycja zlokalizowana w Pieniężnie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 200 000 zł.
W ramach inwestycji zakupione zostaną maszyny i urządzenia do obróbki oraz produkcji wyrobów z drewna.
Szczegółowe informacje.

14. Metalkon Oskar Niesiobędzki
Inwestycja zlokalizowana w Bisztynku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 740 000 zł.
W ramach planowanej inwestycji wybudowana zostanie nowa hala produkcyjna oraz zostaną kupione maszyny i urządzenia.
Szczegółowe informacje.

15. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa spółka jawna
Inwestycja zlokalizowana w Giżycko.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 19 400 000 zł.
Przedsięwzięcie inwestycyjne zakłada m.in.: budowę hali magazynowo-produkcyjnej, zakup nowoczesnych maszyn oraz automatyzację procesów produkcyjnych.
Szczegółowe informacje.

16. MIP Piotr Żuk
Inwestycja zlokalizowana w Pasłęku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 000 000 zł.
W ramach przedsięwzięcia MIP Piotr Żuk zainwestuje co najmniej 1 000 000 zł.
Planowana inwestycja dotyczy zakupu gruntu wraz z halą produkcyjną, a także wyposażenia zakładu w niezbędne maszyny i urządzenia.
Szczegółowe informacje.

17. Fabryka Narzędzi FANAR SA
Inwestycja zlokalizowana w Ciechanowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 22 350 000 zł.
Projekt inwestycyjny zakłada m.in.: budowę hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych, zautomatyzowanych maszyn.
Szczegółowe informacje.

18. Ater Logic Prusinowski Tomporowski spółka jawna
Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Szczęsne.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 070 000 zł.
Przedsiębiorcy zaplanowali budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego oraz zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia warsztatowego do produkcji inteligentnych rozdzielnic oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w przemyśle.
Szczegółowe informacje.

19. MTI-Furninova Polska sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Kętrzynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 18 000 000 zł.
Projekt inwestycyjny obejmuje budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną, biurową i infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażenie hali w nowe maszyny i urządzenia (m.in. taśmociągi, regały magazynowe).
Szczegółowe informacje.

20. Amar Cendrowscy s.c.
Inwestycja zlokalizowana w Kruklankach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 945 000 zł.
Planowana inwestycja obejmuje m.in. budowę nowej hali, zakup gruntu, nabycie maszyn i urządzeń dla wydziałów produkcyjnych oraz urządzeń laboratoryjnych i usprawniających prace innych wydziałów.
Szczegółowe informacje.

21. Młynomag Myszkowska Rezanko spółka jawna
Inwestycja zlokalizowana w Grodzkim Młynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 980 000 zł.
Projekt inwestycyjny zakłada zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa poprzez m.in.: budowę nowego punktu przyjęcia zboża oraz wyposażenie laboratorium w specjalistyczne urządzenia.
Szczegółowe informacje.

22. Meble – Okmed Demko spółka jawna
Inwestycja zlokalizowana w Braniewie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 000 000 zł.
Projekt inwestycyjny zakłada budowę nowych powierzchni fabryki. Hala produkcyjna zostanie wyposażona w wysoko zautomatyzowane, nowoczesne linie technologiczne, a magazynowa będzie służyła do składowania surowców wykorzystywanych w produkcji oraz wyrobów gotowych przeznaczonych do sprzedaży.
Szczegółowe informacje.

23. BIOX Jerzy Kiczyński
Inwestycja zlokalizowana w Grajwie oraz Gajewie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000 zł.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie hala produkcyjna, która będzie wyposażona m.in. w sterowane numerycznie precyzyjne obrabiarki. Powstanie również stacja badawcza oraz kupione specjalistyczne oprogramowanie.
Szczegółowe informacje.

24. Lupus Fabryka Mebli
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 218 000 zł.
Przedsięwzięcie zakłada inwestycje w maszyny i urządzenia, budowę pomieszczeń magazynowych, ulepszenie istniejącej oraz budowę nowej infrastruktury.
Szczegółowe informacje.

 

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.