FAKTURY KORYGUJĄCE PO NOWEMU

Od początku 2016 roku obowiązują nowe zasady rozliczania faktur korygujących. Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. poz. 1595) wprowadziła zmiany, dzięki którym przedsiębiorcy wystawiający i otrzymujący faktury korygujące od 1 stycznia 2016 r. nie muszą dokonywać tzw. korekty wstecznej. Tym samym, nie muszą dokonywać kłopotliwej zmiany zeznań podatkowych, czy sprawozdań finansowych. Zasadą jest, że faktury korygujące w zakresie przychodów i kosztów, w sytuacji gdy ich wystawienie nie jest wynikiem błędu, rozliczane są w bieżącym okresie rozliczeniowym, z datą ich wystawienia. Dotyczy to wyłącznie przypadków, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze mające miejsce w dacie jej wystawienia, a faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń (np. na skutek obniżenia ceny czy zwrotu towaru).

Kolejna ważna zmiana dotycząca korekt podatkowych została wprowadzona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197). Polega ona na tym, że dzięki uchyleniu art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorcy od początku 2016 roku nie są zobowiązani do korygowania kosztów podatkowych, w przypadku niedochowania ustawowych terminów zapłaty w transakcjach kontrahenckich.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.