Komunikacja z Akcjonariuszami

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 4065, oraz § 24 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1, a także w którym udział będzie możliwy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

pdefekPobierz


ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Olsztynie zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 4065, oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ul. Barczewskiego 1, a także w którym udział będzie możliwy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

pdefekPobierz


INFORMACJA O ZMIANACH W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

pdefek Pobierz informację


WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

 

Zarząd Spółki Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105443, NIP 7391864517, REGON 510496897 (Spółka), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 605406039.

pdefekPobierz „II Wezwanie Akcjonariuszy”

pdefek Pobierz: „I Wezwanie Akcjonariuszy”


Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.