Konferencja prasowa z udziałem Jarosława Gowina

„Innowacyjność na Warmii i Mazurach” była tematem konferencji, która odbyła się 9 lipca w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej S.A. W spotkaniu z mediami  udział wzięli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Artur Chojecki, Prezes Zarządu W-M SSE – Grzegorz Smoliński oraz Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg.

Podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki jest kluczowym celem polityki rozwojowej naszego kraju oraz całej Unii Europejskiej. Jednym z trzech priorytetów unijnej strategii do 2020 r. jest tzw. inteligentny wzrost oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Zacieśnianie współpracy między sektorem nauki i gospodarki, a także podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki to główne cele rządu na najbliższe lata. Wicepremier podkreślił, że działania służące realizacji tych celów zostały skonkretyzowane w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który zakłada m. in.:

 • podejmowanie wyzwań, które wzmacniają rozwój gospodarczy i cywilizacyjny;
 • wspieranie współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami;
 • minimalizowanie wymagań formalnych;
 • realizację polityki państwa: naukowej, innowacyjnej, wzrostu konkurencyjności;
 • podnoszenie wymagań co do jakości projektów i ich efektów;
 • premiowanie zaangażowania środków pozabudżetowych.

 

Minister przypomniał, że instytucją odpowiedzialną m. in. za finansowanie badań, rozwoju oraz innowacji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Środki na innowacyjne badania będą kierowane wprost do przedsiębiorców. I to przedsiębiorcy będą sobie szukali partnerów po stronie naukowej – powiedział Jarosław Gowin.

W perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 budżet przeznaczony na te cele w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój sięga ok. 8,6 mld euro z funduszy UE, czyli niemal 36 mld zł. To drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020 i największy w UE. W większości konkursów finansowane będą projekty związane z badaniami i pracami rozwojowymi co zwykle wymaga wspólnych działań prowadzonych przez jednostkę naukową i przedsiębiorcę. Rolą jednostek naukowych jest wypracowanie nowych rozwiązań. Z kolei obecność przedsiębiorcy w projekcie daje gwarancję, iż podejmowane prace B+R są realizowane zgodnie z potrzebami rynku i z dużym prawdopodobieństwem zostaną w ciągu krótkiego czasu skomercjalizowane.

Chcielibyśmy postawić na kryteria związane z innowacyjnością, ale do czasu powołania nas do Zarządu Spółki  ani razu żaden przedsiębiorca z tego nie skorzystał – powiedział Grzegorz Smoliński.

Nowy Zarząd wspiera przedsiębiorstwa w zakresie poprawy ich innowacyjności, a dowodem na to jest wydane w ostatnich dniach Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej firmie Delphia Yachts z Olecka. Inwestycja będzie polegać na budowie centrum naukowo-badawczego, które umożliwi jej innowacyjną produkcję jachtów w oparciu o nanotechnologię.

Na koniec spotkania Wicepremier ujawnił, że wśród obszarów, które będą traktowane przez rząd jako priorytetowe, znajdzie się też przemysł meblarski, który jest wiodącą branżą gospodarczą Warmii i Mazur.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.