Konkurs RPO – Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił  konkurs nr RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

W ramach przedmiotowego konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające na:

 1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem  OZE;
 2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach  (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z  wymianą lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
 4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
  wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 5. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
 6. Audyt energetyczny (jako element projektu).

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 500 000,00 PLN.
Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 5 000 000,00 PLN.

Projekty uwzględniające OZE będą realizowane pod warunkiem, że:

 • energia z OZE będzie wykorzystywana na potrzeby własne (dopuszcza się możliwość włączenia do sieci i odprowadzania wyprodukowanej energii w sytuacjach okresowego braku odbioru w przedsiębiorstwie), oraz
 • instalacja OZE będzie stanowić integralną część systemu produkcji czy funkcjonowania przedsiębiorstwa, oraz
  konieczność instalacji OZE będzie wynikała z audytu energetycznego.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków RPO wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (niegenerujących dochodu).
W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Wnioski wraz z załącznikami składane są w terminie: od 29 lutego 2016 r. do 30 marca 2016 r.

Więcej informacji.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.