Mapa szkół zawodowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło mapę szkół zawodowych stworzoną w celu przedstawienia oferty szkół zawodowych działających na określonym terenie. Baza ta może być bardzo pomocna dla gimnazjalistów oraz ich rodziców przy wyborze dalszej ścieżki edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na mapie szkół zawodowych umieściło informacje o technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych z terenu całego kraju. Można tam znaleźć m.in. informacje o zawodach, w których kształcą szkoły, miejscach praktyk u pracodawców oraz wynikach egzaminów osiąganych przez uczniów tych szkół.

Mapa będzie na bieżąco aktualizowana o nowe informacje.

Poruszanie się po mapie: aby znaleźć informacje o szkołach w wybranym powiecie, należy: kliknąć na właściwe województwo, po ukazaniu się listy powiatów należy wybrać powiat, a w nim wybraną szkołę. Pod listą powiatów w każdym województwie znajduje się link do informacji o proponowanych przez pracodawców miejscach realizacji kształcenia praktycznego.
Ministerstwo Edukacji Narodowej podaję również podstawowe definicje, które ułatwią zrozumienie treści umieszczonych na mapie:

  • Kształcenie praktyczne – to realizacja kształcenia u pracodawcy przez jeden, dwa lub trzy dni w tygodniu. Może być ono realizowane w warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego lub indywidualnych gospodarstwach rolnych. Kształcenie praktyczne może być także realizowane w całości w jednym z wskazanych powyżej miejsc lub też np. częściowo w warsztacie szkolnym, a częściowo u pracodawcy.
  • Młodociani pracownicy – to osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, które podpisały z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uczeń – młodociany pracownik realizuje kształcenie praktyczne tylko u pracodawcy, a w zasadniczej szkole zawodowej pobiera naukę z zakresu kształcenia ogólnego. Młodociani pracownicy przystępują najczęściej do egzaminów czeladniczych przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.
  • Klasa wielozawodowa – to taka klasa, w której prowadzi się kształcenie w kilku różnych zawodach. Przykład: klasa wielozawodowa może być złożona z 10 młodych ludzi uczących się w zawodzie cukiernik, 10 – w zawodzie piekarz i 8 – w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. W klasach wielozawodowych uczą się przede wszystkim młodociani pracownicy.
  • Klasa patronacka – nad nią opiekę objęła jakąś firma. Tego rodzaju opieka firmy nad klasą patronacką może obejmować np. organizację dla uczniów szkoleń, dających możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów, doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe, organizację dla uczniów wyjazdów, pozwalających na poznanie nowych technologii, udział w prowadzonych w tej klasie zajęciach kształcenia zawodowego.

Szczegóły na stronie internetowej.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.