Przejdź do treści strony

INWESTYCJE ZA PONAD 220 MILIONÓW ZŁOTYCH

Do grona inwestorów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dołączyły kolejne dwie firmy. Przedsiębiorstwa będą realizowały na terenie Warmii i Mazur projekty, których wartość zaplanowano na kwotę co najmniej 227 035 000 złotych.

OSI Food Solutions Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wybuduje w Górce koło Ostródy nowy zakład produkcyjny zajmujący się głównie przetwórstwem mięsa drobiowego. Inwestor zaplanował koszty kwalifikowane w wysokości 222 535 000 złotych, w ramach których powstanie budynek produkcyjno-magazynowy o łącznej powierzchni użytkowej ok. 14 000 m² wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną oraz dedykowanym parkiem maszynowym. Proces produkcyjny będzie wysoce zautomatyzowany i innowacyjny, a infrastruktura towarzysząca ma zapewniać szybkość i precyzję dostarczania do ciągu technologicznego i odprowadzania z niego produktów tak, aby uniknąć przestojów i awarii.

Firma SANTAGRO Mieczysław Zawistowski zaplanowała inwestycję o wartości 4 500 000 złotych, która ma na celu rozbudowę istniejącego zakładu świadczącego usługi przechowywania i magazynowania towarów. Na skutek inwestycji realizowanej w miejscowości Sątop (Gmina Kozłowo) powierzchnia magazynowa przedsiębiorcy zwiększy się do ok. 8600 m2 oraz znacznie podniesie się standard świadczonych usług. Ponadto, w projekcie zaplanowany został zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

OSI Food Solutions Poland sp. z o. o. została założona w 1992 roku, pierwotnie jako L&O „Polska” sp. z o.o. Spółka zajmuje się głównie produkcją formowanych kotletów wołowych dla największych sieci restauracji w regionie. W 2013 roku w Górce pod Ostródą Spółka wybudowała nowoczesny zakład przetwórstwa, umacniając regionalną pozycję Grupy OSI, w skład której wchodzi. Park maszynowy i układ produkcji stawiane są za wzór w branży pod kątem jakości i bezpieczeństwa produkcji. Zakład w Górce sprzedaje wyroby do odbiorców z m. in. Polski, Czech, Węgier, Chorwacji, Słowenii, Słowacji. Grupa OSI posiada ponad 65 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w 17 krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australii. Grupa zatrudnia ponad 20 tysięcy pracowników na całym świecie.
Więcej informacji o inwestorze.

Firma Santagro to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które działa w sektorze transportowym nieprzerwanie od 2011 roku. Doświadczenia zdobyte przez ten okres oraz wykwalifikowana kadra pozwalają w sposób profesjonalny obsłużyć klientów. Podstawową działalnością firmy jest magazynowanie i przechowywanie towarów. Usługa jest realizowana dla klientów kompleksowo, czyli zawiera ona transport towarów do magazynu, rozładunek, przechowanie, załadunek i transport z magazynu do odbiorców końcowych klientów w całej Europie, głównie we Włoszech, Portugali i Hiszpani.
Więcej informacji o inwestorze.