Przejdź do treści strony

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO

16 lutego 2021 r. w siedzibie W-M SSE został podpisany listy intencyjny pomiędzy Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA a Sektorową Radą ds. Kompetencji w Sektorze Nowoczesnych Usług dla Biznesu. Podpisy pod dokumentem złożyli: Krzysztof Żochowski – Prezes Zarządu W-M SSE SA, Grzegorz Kłoczko – Wiceprezes Zarządu W-M SSE SA i Bartosz Sobotka – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Sektorze Nowoczesnych Usług dla Biznesu.

Działania podejmowane w ramach porozumienia zmierzać będą do zbudowania efektywnej współpracy pomiędzy środowiskiem edukacji a sektorem nowoczesnych usług dla biznesu, w tym poprzez identyfikację potrzeb, możliwości i ograniczeń oraz prowadzenia wspólnych działań z interesariuszami sektora, mających na celu optymalne przygotowanie przyszłych kadr gospodarki.