Przejdź do treści strony

W-MSSE S.A. NA FORUM EKONOMICZNYM W KARPACZU

W dniach  7-9 września 2021 r. odbyło się XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu.  To największa tego typu impreza w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa” spotkali się przedstawiciele świata biznesu, decydenci i ekonomiści z kraju i zagranicy. Do udziału w forum został zaproszony Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Prezes W-MSSE S.A. Krzysztof Żochowski wziął udział w panelu dyskusyjnym „Inwestycje lokalne w dobie pandemii”. Podczas dyskusji Prezes między innymi przedstawił efekty działań Polskiej Strefy Inwestycji, w tym Warmińsko- Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

– W pierwszej połowie roku w całej Polsce zostało wydanych 253 decyzje o wsparciu. To wynik bardzo dobry, gdyż w latach przed pandemią w ciągu roku tych decyzji było wydawanych około 350. W obszarze zarządzanym przez W-M SSE w bieżącym roku do chwili obecnej zostało wydanych przedsiębiorcom już 20 decyzji o wsparciu inwestycji, gdy na przykład w całym rok 2019, tych decyzji było 21. To efekt między innymi tego, że od połowy 2018 roku cała Polska jest traktowana jako Specjalna Strefa Ekonomiczna.

 

Wiceprezes Grzegorz Kłoczko uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Rozwój domeną przedsiębiorczych – lokalne usługi dla firm”. Prezentując mechanizm Polskiej Strefy Inwestycji podkreślił, że wsparcie na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji jest udzielane w obszarze wybieranym przez przedsiębiorcę – bez konieczności zmiany rodzaju działalności i jej dostosowywania do programu pomocowego. Wskazał, że jest to pomoc bezpieczna dla państwa, bo skierowana do firm, które odnoszą sukces finansowy. Z tego względu ma również motywujący charakter dla firmy korzystającej ze wsparcia. Kolejną unikalną cechą PSI na tle innych rodzajów pomocy publicznej jest jej stała, a nie okresowa, dostępność i to, że środki na pomoc nie ulegają wyczerpaniu. Wiceprezes zwrócił także uwagę na szybką i nieskomplikowaną procedurę udzielania pomocy, co często podkreślają nasi beneficjenci.