Podsumowanie osiągnięć W-M SSE w 2018 r.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA (Prezes Grzegorz Smoliński oraz Wiceprezes Małgorzata Sobieska zu Schwarzenberg) podpisał w 2018 r. 24 zezwolenia oraz decyzje na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa zadeklarowały w tych dokumentach poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 512 815 000 zł oraz zatrudnienie minimum 327 nowych pracowników.

Firmy, które otrzymały zezwolenia w 2018 r. z uwzględnieniem wielkości (2 firmy otrzymały po 2 zezwolenia):

 • 7 małych;
 • 6 średnich;
 • 5 mikro;
 • 4 duże.

Firmy, które otrzymały zezwolenia w 2018 r. z uwzględnieniem pochodzenia kapitału (2 firmy otrzymały po 2 zezwolenia):

 • 21 polskich;
 • jedna niemiecka.

Szczegóły dotyczące inwestycji przedstawiają się następująco:

1. Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski
Inwestycja zlokalizowana w Pieckach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 12 050 000 zł oraz zatrudnienie minimum 5 nowych pracowników.
W ramach planowanej inwestycji wybudowany zostanie zakład produkcji pieczywa, ciast i słodyczy. Budynek produkcyjno-usługowy zostanie wyposażony w niezbędne urządzenia i linie technologiczne. W oparciu o wyniki prac B+R uruchomiona zostanie produkcja tradycyjnego pieczywa oraz innych wyrobów ciastkarskich i cukierniczych wykonywanych z surowców ekologicznych z wykorzystaniem technologii bio-fermentacji jabłkowej.
Szczegółowe informacje.

2. New Energy Transfer sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 940 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Przedmiotem inwestycji będzie budowa zakładu zajmującego się dostarczaniem urządzeń i kompleksowych instalacji do zamiany ciepła w chłód, odzysku odpadowego ciepła niskoparametrowego na potrzeby produkcji wody gorącej oraz produkcji wody odsolonej przy pomocy technologii sorpcyjnych. W ramach projektu powstanie Centrum B+R Innowacyjnych Technologii Sorpcyjnych NET wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz maszyny i infrastrukturę techniczną.
Szczegółowe informacje.

3. Blue Bird Poland sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 17 800 000 zł oraz zatrudnienie minimum 25 nowych pracowników.
Blue Bird Poland sp. z o.o. uruchomi produkcję innowacyjnego fotela hybrydowego, pierwszego na świecie krzesła biurowego z funkcją klękosiadu podpierającego kręgosłup. Przedsiębiorstwo planuje budowę zakładu oraz wyposażenie go w linie technologiczne.
Szczegółowe informacje.

4. Bruss Polska sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Mrągowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników.
Przedsiębiorstwo zamierza rozbudować istniejący zakład i zwiększyć jego moce produkcyjne. Projekt zakłada rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej, budowę nowych pomieszczeń laboratorium oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych. Zakupione również zostaną nowe maszyny i urządzenia oraz wyposażenie laboratorium.
Szczegółowe informacje.

5. ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 6 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników.
Projekt dotyczy utworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego. Będą w nim opracowywane nowe rozwiązania prowadzące do zwiększenia i zautomatyzowania produkcji szaf elektrycznych i innych elementów z dziedziny robotyki i automatyki przemysłowej. W ramach inwestycji powstanie budynek oraz kupione zostaną urządzenia i aparatura badawcza wraz z oprogramowaniem.
Szczegółowe informacje.

6. MK Design sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 500 000 zł oraz zatrudnienie minimum 49 nowych pracowników.
Przedsiębiorstwo wybuduje fabrykę produkującą meble tapicerowane. W ramach inwestycji planowana jest budowa hali produkcyjnej wraz z wyposażeniem zakładu w niezbędną infrastrukturę i maszyny. Przy fabryce ma powstać część socjalna i biurowa.
Szczegółowe informacje.

7. Brand Service Paweł Maj
Inwestycja zlokalizowana wPomiechówku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 650 000 zł oraz zatrudnienie minimum 5 nowych pracowników.
Planowana inwestycja polega na budowie nowego zakładu produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej. W ramach projektu powstaną obiekty produkcyjne z pełną infrastruktura techniczną i pełnym zapleczem laboratoryjnym, magazynowym, biurowym oraz socjalnym. Kupiona zostanie nowoczesna linia produkcyjna oraz wyposażenie laboratorium.
Szczegółowe informacje.

8. Tabor spółka jawna Gronkowski Robert
Inwestycja zlokalizowana w Bartoszycach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 450 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników.
Planowana inwestycja będzie polegała na wybudowaniu nowego zakładu zajmującego się produkcją wyrobów wędliniarskich i wyposażeniu go w nowoczesne maszyny i urządzenia. Zakład produkcyjny będzie wytwarzał kiełbasy, szynki, pasztety i inne wyroby pochodzenia zwierzęcego. Produkowane mają być w nim również wyroby garmażeryjne, takie jak pierogi czy kluski. W zakładzie dokonywany będzie rozbiór tusz mięsnych, pakowanie wyrobów oraz ich przechowywanie.
Szczegółowe informacje.

9.PUR sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Nidzicy.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Spółka w ramach przedsięwzięcia planuje zakup maszyn do produkcji włókniny tapicerskiej, urządzeń szwalniczych, stołów do tapicerowania oraz nowoczesnego plotera CNC do cięcia płyt. Dzięki tym inwestycjom działalność spółki zostanie rozszerzona o produkcję stelaży do mebli tapicerowanych oraz produkcję mebli.
Szczegółowe informacje.

10. Bruss Polska sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Mrągowie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 40 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Planowane przedsięwzięcie zakłada rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa. Zostaną kupione dwie kompletne linie produkcyjne komponentów wykorzystywanych w silnikach samochodowych najnowszej generacji.
Szczegółowe informacje.

11.New Energy Transfer sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Elblągu.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 24 780 000 zł oraz zatrudnienie minimum 20 nowych pracowników.
Projekt dotyczy budowy nowego zakładu produkcyjnego – Centrum Innowacyjnych Technologii Sorpcyjnych NET. Na podstawie zgłoszenia patentowego będą w nim wytwarzane innowacyjne chłodziarki sorpcyjne. Uruchomienie produkcji jest wynikiem wdrożenia wyników prac B+R w ramach projektu budowy największego na świecie zakładu odsalania wody z zastosowaniem technologii adsorpcyjnej (Solar Village w Arabii Saudyjskiej), gdzie New Energy Transfer sp. z o.o. wykonała i dostarczyła adsorpcyjny system do produkcji chłodu i odsolonej wody.
Szczegółowe informacje.

12. Tombet Tomasz Saczuk
Inwestycja zlokalizowana w Iławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 130 000 zł oraz zatrudnienie minimum 4 nowych pracowników.
Planowana inwestycja polega na budowie w Iławie nowego zakładu produkującego prefabrykowaną masę betonową z użyciem wodoszczelnej technologii. Projekt zakłada utworzenie węzła betoniarskiego z pełną linią technologiczną.
Szczegółowe informacje.

13. Classic Sofa sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Ciborzu koło Lidzbarka.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 18 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 70 nowych pracowników.
Przedsięwzięcie polega na budowie hali produkcyjnej oraz jej wyposażeniu w maszyny i urządzenia do wytwarzania mebli tapicerowanych oraz skrzyniowych.
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Szczegółowe informacje.

14. Radex Poland sp. z o.o. sp. k.
Inwestycja zlokalizowana w Iławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników.
Inwestycja polega na dwuetapowej budowie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą techniczną o powierzchni ponad 11 000 m2.
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Szczegółowe informacje.

15. Ajram sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Pasłęku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 16 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 2 nowych pracowników.
W ramach inwestycji rozbudowane zostaną istniejące w Pasłęku obiekty oraz zakupione nowe maszyny i urządzenia. Zakład zostanie również powiększony o nowoczesny tartak i suszarnię drewna. Przedsięwzięcie pozwoli na zwiększenie powierzchni produkcyjno-magazynowej zakładu o 3 000 m2 oraz podwojenie mocy produkcyjnej.
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Szczegółowe informacje.

16. Magnetic Systems Technology sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Kętrzynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 680 000 zł oraz zatrudnienie minimum 6 nowych pracowników.
Plan inwestycji zakłada wybudowanie 6 000 m2 powierzchni magazynowej wraz z zapleczem socjalnym. Zakupione zostanie wyposażenie magazynów oraz wózki widłowe, a realizacja przedsięwzięcia pozwoli na utworzenie 14 000 miejsc paletowych.
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Szczegółowe informacje.

17. Galbet Iława sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Iławie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 4 235 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
W ramach inwestycji powstanie wytwórnia betonu oraz budynki biurowo-socjalno-administracyjne wraz z zapleczem technicznym.
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Szczegółowe informacje.

18. Indykpol SA
Inwestycja zlokalizowana w Olsztynie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 120 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu przetwórstwa drobiu. Zostanie wybudowany nowy obiekt wychładzalni, oszałamiania farmakologicznego oraz rozbudowana hala rozbioru i patroszenia żywca oraz powiększona powierzchnia magazynu wyrobów gotowych wraz ze strefą odpadów. Spółka planuje wyposażenie zakładu w nowoczesne linie technologiczne wraz z maszynami i urządzeniami.
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Szczegółowe informacje.

19. Techmar Justyna Masiewicz-Grodź
Inwestycja zlokalizowana w Pieniężnie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 200 000 zł oraz zatrudnienie minimum 1 nowego pracownika.
W ramach planowanej inwestycji zakupione zostaną urządzenia pozwalające na produkcję specjalistycznych maszyn używanych w leśnictwie, rolnictwie oraz służących do obróbki drewna. Przedsięwzięcie pozwoli poszerzyć ofertę firmy o wyroby dotychczas niewytwarzane, m.in. o nowe modele rębaków do odpadów drzewnych.
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Szczegółowe informacje.

20. ES-System Wilkasy sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Wilkasach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 11 300 000 zł oraz zatrudnienie minimum 2 nowych pracowników.
Przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie maszyn oraz urządzeń dla wydziałów produkcji ciężkiej, tj.: odlewnia, obróbka skrawaniem, wtryskarki, frezarki, lakiernia oraz wydziały montażowe i pomocnicze. Maszyny i urządzenia będą zamontowane w istniejących budynkach, w których odbywa się produkcja sprzętu oświetleniowego.
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Szczegółowe informacje.

21. Bujalski sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Dywitach.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 7 200 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.
Firma zamierza wybudować halę magazynowo-produkcyjną oraz wyposażyć ją w maszyny i urządzenia podnoszące efektywność istniejącego zakładu. Dzięki inwestycji powstanie również nowe centrum logistyczne, które pozwoli m.in. na skrócenie czasu oczekiwania klienta na produkt końcowy.
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Szczegółowe informacje.

22. Dekorglass Działdowo SA
Inwestycja zlokalizowana w Działdowie, Komornikach oraz Turze.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 156 500 000 zł oraz zatrudnienie minimum 50 nowych pracowników.
Planowana inwestycja polega na rozbudowie i modernizacji huty szkła, zakładu zajmującego się dekoracją opakowań szklanych oraz zakładu produkcji szkła piankowego znajdującego szerokie zastosowanie w budownictwie (w ramach pełnego zagospodarowywania odpadów poprodukcyjnych).
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Szczegółowe informacje.

23. ZPUH Trakpol Zdzisław Kobus
Inwestycja zlokalizowana w Wielbarku.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 2 000 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników.
W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej mającej na celu zwiększenie powierzchni użytkowej. Istotną część projektu stanowi zakup linii do rozkroju kłody sosnowej i traka taśmowego, które pozwolą na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu. Projekt przewiduje również budowę nowej hali produkcyjnej o powierzchni 1 070 m2, w której zostanie zainstalowana linia do produkcji pelletu z drewna.
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Szczegółowe informacje.

24. Alnea Engineering sp. z o.o.
Inwestycja zlokalizowana w Stawigudzie.
Nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 1 400 000 zł oraz zatrudnienie minimum 3 nowych pracowników.
W ramach planowanej inwestycji przedsiębiorstwo rozbuduje park maszynowy. Dzięki przedsięwzięciu zostaną zwiększone moce produkcyjne realizacji usług dotyczących wytwarzania m.in.: konstrukcji urządzeń, maszyn (zarówno ze stali, aluminium, jak i z innych materiałów).
Przedsięwzięcie realizowane na podstawie decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Szczegółowe informacje.

 

 

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.