Pomoc publiczna

Przedsiębiorcy, którzy działają na terenie W-M SSE, w ramach Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają prawo do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Zwolnienie to przysługuje z dwóch tytułów – z tytułu nowej inwestycji i z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze tytułu, z którego chce korzystać.

Przy korzystaniu z pomocy publicznej z tytułu nowej inwestycji podstawą naliczenia maksymalnej wysokości pomocy jest suma kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. Definicję wydatków kwalifikowanych zawiera § 6 ROZPORZADZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy w wysokości co najmniej 25 % całkowitych kosztów inwestycji. Minimalna wysokość inwestycji musi wynosić 100 tys. €.

Przy korzystaniu z pomocy publicznej z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy podstawą naliczenia maksymalnej wysokości pomocy są dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego maksymalną wysokość pomocy przepisy ustalają na poziomie 50% kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji lub 50% dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

Dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10% a dla małych o 20% (z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu). Definicja średniego i małego przedsiębiorcy zamieszczona został na końcu tego artykułu.

 

Przykłady obliczenia maksymalnej kwoty pomocy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Pomoc z tytułu nowej inwestycji.

Zakup gruntu 1 ha 200 000 zł
Budynki i budowle 2 500 000 zł
Wyposażenie 3 300 000 zł
Całkowity koszt inwestycji 6 000 000 zł

 

Wielkość przedsiębiorcy

Procent zwolnienia

Maksymalna kwota pomocy do wykorzystania

Mały

70%

4 200 000 zł

Średni

60%

3 600 000 zł

Duży

50%

3 000 000 zł

 

Pomoc z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy.

Liczba zatrudnionych

100

Średni miesięczny koszt pracy jednej osoby

2 000 zł

Całkowity koszt pracy w okresie 2 lat (100 x 2000 x 24)

4 800 000 zł

 

Wielkość przedsiębiorcy

Procent zwolnienia

Maksymalna kwota pomocy do wykorzystania

Mały

70%

3 360 000 zł

Średni

60%

2 880 000 zł

Duży

50%

2 400 000 zł

 

Przykład korzystania z pomocy.

Załóżmy, że:

  1. Maksymalna kwota pomocy dla przedsiębiorcy to 4 200 000 zł.
  2.  Przedsiębiorca osiągnął dochody, od których powinien zapłacić 300 000 zł podatku dochodowego.
  3. Przedsiębiorca prowadzi działalność na terenie W-M SSE i posiada ważne Zezwolenie.

W takim przypadku przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego a jego maksymalna kwota pomocy do wykorzystania zmniejsza się o niezapłacony podatek. W wyniku tej operacji, omawianemu przedsiębiorcy pozostanie do wykorzystania kwota pomocy w wysokości 3 900 000 zł.

W ten sposób przedsiębiorca może postępować aż do wykorzystania całej maksymalnej kwoty pomocy, jednak nie dłużej niż do 31.12.2026 r.

 

Definicja średniego i małego przedsiębiorcy.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro.

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.