Wdrażanie innowacji przez MŚP – nabór wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dotyczących inwestycji początkowej i prowadzących do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Nabór wniosków trwać będzie od 30 czerwca do 31 lipca 2016 roku. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 135 000 000 mln PLN.  Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania może wynieść 7 mln zł.

O dotację mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach), obejmującego swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie).

W ramach projektu beneficjent będzie można współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu (w tym usługi):

  • przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu (pozycjonowanie produktu), przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i ochronę patentu oraz innych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zastrzeżenie wzoru użytkowego lub przemysłowego, ochronę licencji, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi  wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia);
  • zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji lub wyników prac badawczych w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu (w tym usługi);
  • przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli niezbędne);
  • etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

WIĘCEJ INFORMACJI

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.