Wsparcie na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych

Do 19.01.2018 r. można składać do Ministerstwa Rozwoju wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Przedsięwzięcia mogą dotyczyć tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w nieruchomości, aparaturę, wartości niematerialne i prawne, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się m.in. koszty:

 • nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych;
 • nabycia robót i materiałów budowlanych;
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu;
 • koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju kosztu:

 • do 70% kosztów kwalifikowanych w zakresie infrastruktury;
 • do 45% kosztów kwalifikowanych w zakresie prac rozwojowych;
 • do 45% kosztów kwalifikowanych (w ramach dostępnego limitu pomocy de minimis) w zakresie kosztów zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Konkurs skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz dużych firm.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 460 000 000 zł, w tym 45 000 000 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 000 000 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Szczegółowe informacje o naborze.

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
< powrót

warmińsko-mazurska
specjalna strefa ekonomiczna sa

ul. Barczewskiego 1, 10 - 061 Olsztyn
tel.: +48 89 535 02 41
e-mail: wmsse@wmsse.eu

Copyright © 2016 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie
Realizacja:
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.