Rozstrzygnięcie III edycji programu stypendialnego

III edycja programu stypendialnego W-MSSE SA dla uczniów szkół branżowych i techników „Kasa dla Asa” została rozstrzygnięta. Tym razem objętych wnioskami zostało 80 uczniów z ponad 20 szkół. Wybór laureatów nie należał do łatwych, gdyż praktycznie każdy zgłoszony wyróżniał się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale również dodatkowymi osiągnięciami. Wśród nich byli m.in. laureaci różnych konkursów, osoby zaangażowane społecznie, a nawet stypendyści premiera.

 

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków o przyznanie stypendium, dotyczących osiągnięć z I semestru roku szkolnego 2023/2024, postanowił przyznać:

3 stypendia (po 1000 zł każde) następującym uczniom szkół branżowych:

- Klaudii Surowiec (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie),

- Robertowi Gapie (Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie)

- Nikoli Ciechanowicz (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu).

 •  

3 stypendia (po 1000 zł każde) następującym uczniom techników:

- Marcie Okoniewicz (Zespół Szkół w Lubawie),

- Bartłomiejowi Kacprzyckiemu (Zespół Szkół w Biskupcu),

- Hannie Radomskiej (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie).

 

Ponadto, wyróżnienia Zarządu W-MSSE SA otrzymały:

- Kinga Więcek, uczennica szkoły branżowej w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie,

- Zuzanna Kamińska, uczennica technikum w Zespole Szkół w Lubawie. 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów. Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach programu stypendialnego W-MSSE SA „Kasa dla Asa”. 

 

 


 

III edycja programu stypendialnego "KASA DLA ASA"

Ruszyła III edycja programu stypendialnego "KASA DLA ASA" dla uczniów techników i szkół branżowych I i II stopnia. 

Jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł mogą otrzymać uczennice i uczniowie, którzy:

 • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych) na zakończenie I semestru roku szkolnego 2023/2024
 • uzyskali ocenę z zachowania nie niższą niż dobra
 • odbyli praktykę zawodową lub staż.   

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy złożyć wniosek składający się z następujących elementów:

 1. czytelnie podpisanego podania o przyznanie stypendium 
 2. kwestionariusza osobowego
 3. dokumentów potwierdzających inne wybitne osiągnięcia (w tym przyznane dotychczas wyróżnienia, stypendia naukowe lub nagrody finansowe związane z kształceniem zawodowym lub technicznym)
 4. wskazania miejsca i czasu odbycia praktyk zawodowych lub stażu w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku, przy czym jeśli miało ono miejsce u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez W-MSSE S.A. na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub decyzji o wsparciu nowej inwestycji (lista przedsiębiorców), ogólna średnia ocen, na potrzeby postępowania w przedmiocie przyznania stypendium, ulega podwyższeniu o 10%
 5. rekomendacji wychowawcy/nauczyciela/instruktora
 6. oświadczenia ucznia lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osób małoletnich) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do procesu stypendialnego oraz o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w celach promocyjno-marketingowych.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć do 2 kwietnia 2024 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn (godziny pracy W-MSSE S.A.: 7.30 - 15.30) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres (o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

Kontakt:

Radosław Nojman

e-mail: radoslaw.nojman@wmsse.eu

tel. 89 535 90 02

 


 

Program stypendialny „Kasa dla Asa” – rozstrzygnięcie za II semestr roku szkolnego 2022/2023

Niezmiernie miło nam poinformować, że Zarząd W-MSSE SA, realizując „Regulamin programu stypendialnego Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dla uczniów szkół branżowych i techników”, po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków o przyznanie stypendium, dotyczących osiągnięć z II semestru roku szkolnego 2022/2023, postanowił przyznać:

3 stypendia (po 1000 zł każde) następującym uczniom szkół branżowych:

- Robertowi Gapie (Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie),

- Nikoli Ciechanowicz (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu),

-Hubertowi Wyralskiemu (Zespół Szkół w Lubawie);

 

3 stypendia (po 1000 zł każde) następującym uczniom techników:

-Karolinie Hofman (Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie),

-Maciejowi Kucińskiemu (Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie),

-Wiktorii Wnuk (Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie).

 

Ponadto Wojewoda Warmińsko-Mazurski, który objął patronatem rozstrzygnięcie II edycji Programu Stypendialnego W-MSSE SA "Kasa dla Asa", zdecydował o ufundowaniu 2 wyróżnień uczniom techników:Bartłomiejowi Kacprzyckiemu(Zespół Szkół w Biskupcu) i Tomaszowi Michałowi Koziołowi (Zespół Szkól Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie).

Serdecznie gratulujemy i już zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach programu stypendialnego Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. dla uczniów szkół branżowych i techników „Kasa dla Asa”!

 


 

 II edycja programu stypendialnego "KASA DLA ASA"

Zapraszamy do udziału w II edycji programu stypendialnego KASA DLA ASA. Celem programu jest wsparcie finansowe wyróżniających się uczniów, w celu realizacji ich aspiracji edukacyjnych. 

Jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł mogą otrzymać uczniowie szkoły branżowej I lub Il stopnia oraz technikum, którzy:

 • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych) na zakończenie II semestru roku szkolnego 2022/2023
 • uzyskali ocenę z zachowania nie niższą niż dobra
 • odbyli praktykę zawodową lub staż u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. 

 

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy złożyć wniosek składający się z następujących elementów:

 1. czytelnie podpisanego podania o przyznanie stypendium 
 2. kwestionariusza osobowego
 3. dokumentów potwierdzających inne wybitne osiągnięcia (w tym przyznane dotychczas wyróżnienia, stypendia naukowe lub nagrody finansowe związane z kształceniem zawodowym lub technicznym)
 4. wskazania miejsca i czasu odbycia praktyk zawodowych lub stażu u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu nowej inwestycji (lista przedsiębiorców)
 5. rekomendacji wychowawcy/nauczyciela/instruktora
 6. oświadczenia ucznia lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osób małoletnich) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do procesu stypendialnego oraz o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w celach promocyjno-marketingowych.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć do 31 października 2023 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn (godziny pracy W-MSSE S.A.: 7.30 - 15.30) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres (o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

 

Kontakt:

Radosław Nojman

e-mail: radoslaw.nojman@wmsse.eu

tel. 89 535 90 02


 

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu stypendialnego

Konkurs stypendialny dla uczniów szkół branżowych i z techników „Kasa dla Asa” został rozstrzygnięty. Stypendia (w wysokości 1000 zł każde) otrzyma sześciu uczniów. Dodatkowo do trzech osób trafią wyróżnienia. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 maja o godz. 12.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Do programu stypendialnego „Kasa dla Asa” ogłoszonego przez W-MSSE S.A. zgłoszonych zostało ponad 50 uczniów z blisko 20 szkół. Wybrać finałową szóstkę nie było łatwo. Każdy ze zgłoszonych wyróżniał się dobrymi wynikami w nauce i dodatkowymi osiągnięciami. Wśród nich byli m.in. laureaci różnych konkursów, a nawet stypendyści premiera.

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. po rozpatrzeniu wniosków przyznał stypendia za I semestr roku szkolnego 2022/2023 następującym uczniom:

 • ze szkół branżowych:

Bartoszowi Szymańskiemu (Zespół Szkół w Lubawie),

Nikoli Ciechanowicz (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu),

Hubertowi Wyralskiemu (Zespół Szkół w Lubawie);

 

 • z techników:

Adamowi Krzysztofowi Andrzejukowi (Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim),

Damianowi Rutkowskiemu (Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim),

Bartłomiejowi Kacprzyckiemu (Zespół Szkół w Biskupcu).

 

Ponadto wyróżnienie W-MSSE SA otrzymał Robert Gapa, uczeń klasy branżowej z Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie. 

Miło nam poinformować, że konkurs stypendialny objął patronatem Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, który zdecydował o ufundowaniu 2 wyróżnień uczniom techników: Dawidowi Gabrielowi Blochowi (Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim) i Mikołajowi Badurkowi (Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów. Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach programu stypendialnego „Kasa dla Asa”. Nabór wniosków za II semestr roku szkolnego 2022/23 ruszy we wrześniu br.

 


 

Program stypendialny dla uczniów szkół branżowych oraz techników

 I edycja programu stypendialnego "KASA DLA ASA"

 I edycja programu stypendialnego "KASA DLA ASA". Celem programu jest wsparcie finansowe wyróżniających się uczniów, w celu realizacji ich aspiracji edukacyjnych. 

Jednorazowe stypendium w wysokości 1000 zł mogą otrzymać uczniowie szkoły branżowej I lub Il stopnia oraz technikum, którzy:

 • uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,0 ze wszystkich przedmiotów (ogólnych i zawodowych) na zakończenie I semestru roku szkolnego 2022/2023
 • uzyskali ocenę z zachowania nie niższą niż dobra
 • odbyli praktykę zawodową lub staż u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. 

 

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy złożyć wniosek składający się z następujących elementów:

 1. czytelnie podpisanego podania o przyznanie stypendium 
 2. kwestionariusza osobowego
 3. dokumentów potwierdzających inne wybitne osiągnięcia (w tym przyznane dotychczas wyróżnienia, stypendia naukowe lub nagrody finansowe związane z kształceniem zawodowym lub technicznym)
 4. wskazania miejsca i czasu odbycia praktyk zawodowych lub stażu u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu nowej inwestycji (lista przedsiębiorców)
 5. rekomendacji wychowawcy/nauczyciela/instruktora
 6. oświadczenia ucznia lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osób małoletnich) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do procesu stypendialnego oraz o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w celach promocyjno-marketingowych.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć do 31 marca 2023 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn (godziny pracy W-MSSE S.A.: 7.30 - 15.30) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres (o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego).

 

Kontakt:

Radosław Nojman

e-mail: radoslaw.nojman@wmsse.eu

tel. 89 535 90 02