Kto może skorzystać?

O zwolnienie w podatku dochodowym mogą się ubiegać firmy z sektora przemysłowego (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz) oraz niektóre firmy z sektora usług.

Sektor produkcyjny

Kto może skorzystać:

 • przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego przemysłu (np. produkcja spożywcza, produkcja mebli, itp.)

Kto nie może skorzystać:

przedsiębiorstwa zajmujące się

 • produkcją alkoholu, wyrobów tytoniowych, materiałów wybuchowych, stali
 • wytwarzaniem i dystrybucją energii
 • handlem hurtowym i detalicznym
 • robotami budowlanymi
 • zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • prowadzeniem ośrodków gier 
 • na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego

Sektor usług nowoczesnych

Kto może skorzystać:

przedsiębiorstwa prowadzące działalności usługową m.in. w zakresie:

 • oprogramowania, hostingu i doradztwa IT
 • naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego
 • specjalistycznego projektowania
 • usług architektonicznych i inżynierskich
 • badań i analiz technicznych
 • doradztwa w sprawach środowiska
 • usług firm centralnych (head offices) i doradztwa w obszarze zarządzania
 • call center
 • usług rachunkowo-księgowych
 • badań naukowych i prac rozwojowych
 • audytu finansowego
 • magazynowania i przechowywania towarów

Kto nie może skorzystać:

przedsiębiorstwa prowadzące działalności usługową m.in. w zakresie:

 • usług finansowych oraz ubezpieczeniowych / obsługi rynku nieruchomości / doradztwa podatkowego / prawnego
 • usług reklamowych / badań rynku

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami

 

Krzysztof Gąsior

tel. 603 406 076

krzysztof.gasior@wmsse.eu

 
 

Bronisław Anfolecki

tel. 607 406 042

bronislaw.anfolecki@wmsse.eu

 
 

Marcin Kemski

tel. 603 196 707

marcin.kemski@wmsse.eu