Przejdź do treści strony

DECYZJA O WSPARCIU W OLSZTYNIE

10 sierpnia 2021 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydał 79. decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymała ją firma Koopress sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Dokument został podpisany przez Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – Krzysztofa Żochowskiego oraz Wiceprezesa – Grzegorza Kłoczko.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest utworzenie w Olsztynie nowego zakładu produkcji opakowań z papieru i tektury. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną dwa obiekty: produkcyjny i magazynowy. Obiekt produkcyjny wyposażony zostanie w nowo zakupione maszyny i urządzenia produkcyjne (głównie poligraficzne) oraz w urządzenia laboratoryjne i infrastrukturę badawczą, umożliwiające opracowywanie i wdrażanie do produkcji nowych rodzajów bio-opakowań. Budynek magazynowy zostanie wyposażony w kompleksowe systemy magazynowe (wysokie składowanie) oraz wyposażenie wspomagające.

W ramach planowanej inwestycji przedsiębiorstwo poniesie minimalne nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 60 mln zł oraz zatrudni co najmniej 20 nowych pracowników.

Koopress sp. z o.o. jest firmą funkcjonującą na rynku od 2016 r. Firma jest producentem opakowań kartonowych dla branży FMCG, działającym na rynku poligraficznym.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja opakowań kartonowych, owijek, wielopaków oraz etykiet offsetowych.
Więcej informacji o firmie.